De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Incidentmanagement in Nederland Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid Adviseur RWS bij IM KNB Platform Transportveiligheid 9 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Incidentmanagement in Nederland Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid Adviseur RWS bij IM KNB Platform Transportveiligheid 9 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Incidentmanagement in Nederland Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid Adviseur RWS bij IM KNB Platform Transportveiligheid 9 november 2011

2 Rijkswaterstaat 2 Doel van de presentatie •Taken en rol Rijkswaterstaat •Bereikbaarheid in Nederland •Incident Management (IM): hoe werkt t? •Samenwerking RWS IM en NIFV: wat gebeurt er?

3 Rijkswaterstaat 3 De missie van Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die de nationale infrastructurele netwerken beheert en ontwikkelt. Rijkswaterstaat werkt aan: •Bescherming tegen overstromingen •Voldoende en schoon water •Vlot en veilig verkeer over weg en water •Betrouwbare en bruikbare informatie

4 Rijkswaterstaat 4 Rijkswaterstaats-infrastructuurnetwerken Hoofdwegennet: 3102 km Hoofdvaarwegennet 8000 km Hoofdwatersysteem 65000 km2

5 Rijkswaterstaat 5 Verkeersintensiteit hoofdwegennet Drukste verkeersader Intensiteit Nederland A4 Pr. Clausplein – Delft Noord 241.719 Duitsland A3 AD Heumar – Nordrhein Westfalen 187.860 Engeland M25 from A1(M) to M23 213.000 België RO Brussel Woluwe Zuid-Diegem 190.708 (Bronnen:DVS 2009; BAST 2010; HA 2009; Agentschap wegen en verkeer, 2008)

6 Rijkswaterstaat 6 Bereikbaarheid in Nederland Beleidsdoelen •Betrouwbare reistijden •Bereikbaarheid van de economische centra en het Europese achterland Stand in 2010 •Voertuigverliesuren door files:45,9 miljoen •Filekosten per jaar:€ 2,4 - 3,2 miljard •Filekosten door incidenten: € 350 - 420 miljoen

7 Rijkswaterstaat 7 Incidentregistraties Verkeerscentrales

8 Rijkswaterstaat 8 Incidentmanagement De kracht van samenwerking en coördinatie •Politie •Ambulancezorg •Brandweer •Bergingsbedrijven •Wegbeheerder(s) •Transportsector •Verzekeraars •Alarmcentrales

9 Rijkswaterstaat 9 Landelijke Incidentmanagementregelingen •Landelijke Personenauto- en vrachtautoregeling •Landelijke richtlijnen voor eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten •Inzet van 350 weginspecteurs en 40 officieren van dienst bij Rijkswaterstaat •Landelijk programmabureau IM in het Verkeerscentrum Nederland

10 Rijkswaterstaat 10 •30% minder voertuigverliesuren •Meer dan € 150 miljoen besparing aan maatschappelijke kosten per jaar •Significant hogere verkeersveiligheid (vooral minder vervolgongevallen) •Tevreden weggebruikers door minder (lange) onverwachte files Effecten van Incidentmanagement

11 Rijkswaterstaat 11 Gezamenlijke ambitie -25% afhandelingsduur Cat 1.Pechgevallen met personenauto’s Cat 2.Pechgevallen met vrachtauto’s en ongevallen met personenauto’s zonder letsel Cat 3.Ongevallen met vrachtauto’s en alle andere ongevallen met letsel

12 Rijkswaterstaat 12 De aanpak •IM-samenwerking verder vergroten en intensiveren •Snellere afwikkeling van ongevallen •Meer voorlichting aan verkeersdeelnemers

13 Rijkswaterstaat 13 Samenwerking •Samenwerking, over regio- en stadsgrenzen heen •Real-time gegevensuitwisseling tussen IM-partners •Gezamenlijke opleidings- en oefenprogramma’s •Gezamenlijke multi-evaluaties voor procesverbeteringen

14 Rijkswaterstaat 14 Snellere afwikkeling van ongevallen • Versnellen aanrijtijden bergingsbedrijven • Bergers stand-by op ‘hot spots’ • Inzet hefkussens bij gekantelde vrachtauto’s • Weginspecteurs op de motor • Versnellen van technisch sporenonderzoek

15 Rijkswaterstaat 15

16 Rijkswaterstaat 16 Voorlichting •Campagne “blikschade, zoek een Parkeerplaats” •Campagne “geef hulpdiensten de ruimte” •Verkeersinformatie verbeteren •Kennis in rij-opleidingen verbeteren

17 Rijkswaterstaat 17 Nieuw programma ‘Beter Benut’ 2010-2012 Benutten •Beprijzen als mobiliteitsregulerend middel is vervallen •Het Kabinet wil daarvoor verkeersmanagement inzetten •Verkeersmanagement kan niet zonder incidentmanagement •Incidentmanagement krijgt een extra impuls

18 Rijkswaterstaat RWS VCNL “Beter Benut, Pakket 21” en NIFV •Versnelling incident afhandeling (IM) hoofdwegennet met 20% (2015) •Koppeling IM met NIFV Academie voor Crisisbeheersing •Doel: afspraken maken en maatregelen ontwikkelen met de bij een incident betrokken disciplines. •Brandweer, Politie, ANWB, GHOR, NIFV en de Bergers betrokken. •Continuïteit en implementatie van de opgeleverde producten borgen in het beleid van de veiligheidsregio’s.

19 Rijkswaterstaat RWS VCNL “Beter Benut, Pakket 21” en NIFV Vanuit Pakket 21 vijf projecten door NIFV: 1: Uniformeren Werkprocessen 2: Procesevaluaties incidenten 3: Opstellen, validatie en bestuurlijke implementatie Richtlijn IM GS 4: IM in rijopleidingen en examens CBR 5: Methodiek Evaluaties Tunnelincidenten

20 Rijkswaterstaat Bestuurlijke inbedding PB-IM RWS ProjectTeams NIFV Maatregelen, Werkwijzen en Opleidingen • Platform transportveiligheid • Bureau Veiligheidsberaad • Convenant (Chris Dekkers) • Lectoraat (Nils Rosmuller) Florian Ockhuysen Ron van Elden Vincent van Vliet Liaison Patrick van Oosten Adviseur Transitiemanagement


Download ppt "Incidentmanagement in Nederland Nils Rosmuller Lector Transportveiligheid Adviseur RWS bij IM KNB Platform Transportveiligheid 9 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google