De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZONDE OVERWINNEN Les 7 voor 18 november 2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZONDE OVERWINNEN Les 7 voor 18 november 2017."— Transcript van de presentatie:

1 ZONDE OVERWINNEN Les 7 voor 18 november 2017

2 Genade is genoeg om elke zonde te vergeven.
“De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest.” (Romeinen 5:20) 1 Hoe komt het dat Genade MEER DAN OVERVLOEDIG is wanneer zonde toeneemt? Genade is genoeg om elke zonde te vergeven. Genade lost de vreselijke gevolgen van zonde op. Genade overwint dood en geeft ons eeuwig leven door Jezus. Genade kan ons veranderen.

3 Hij stierf voor eens en voor altijd voor de zonde
Volgens Romeinen 6: 1-11 zijn christenen voor de zonde gestorven door de doop. Hoe is dat mogelijk? 2 JEZUS Hij stierf voor eens en voor altijd voor de zonde Hij stond op uit de dood en zal nooit meer sterven Hij leeft voor God DOOR DE DOOP ... Sterft onze oude ik (onze zondige verlangens) en zijn we vrij van zonde Is de nieuwe ik opgewekt uit de dood (we dienen niet langer de zonde) We leven voor God “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.” (Romeinen 6:4)

4 Als een gelovige door de doop sterft voor de zonde, kan hij dan opnieuw zondigen?
3 Ja, dat zou hij kunnen, maar hij is in staat om te kiezen of hij geregeerd wil worden door de zonde of niet. De oude mens VERLANGT ERNAAR om voor de zonde te leven. De nieuwe mens VERLANGT ERNAAR om voor God te leven, hoewel hij soms zou kunnen zondigen. We kunnen de zonde niet zelf overwinnen. Alleen door geloof, en dankzij Gods beloften kunnen we de zonde overwinnen. Laten we onthouden dat Gods Genade altijd in overvloed aanwezig is, zelfs als we zondigen. “Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.” (Romeinen 6:12)

5 Wat betekent: 'niet onder de wet vallen, maar onder Genade'?
“Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” (Romeinen 6:14) 4 Wat betekent: 'niet onder de wet vallen, maar onder Genade'? 'Onder de wet' zijn betekent de wet gebruiken als een weg tot verlossing. "De wet toont de zonde (hoofdstuk 3:20); de wet vergroot de overtreding vanwege de zondige staat van de mens (hoofdstuk 5:20). De wet kan zonden niet vergeven en geen macht geven om ze te overwinnen. Als een zondaar probeert om gered te worden onder de wet, zal hij sterker gebonden zijn aan zijn zonde.“ (SDA Bible Commentary, deel 6, Romeinen 6:14)

6 Wat betekent: 'niet onder de wet vallen, maar onder Genade'?
“Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” (Romeinen 6:14) 4 Wat betekent: 'niet onder de wet vallen, maar onder Genade'? 'Onder genade' zijn betekent genade gebruiken als een weg tot verlossing "Een christen geeft toe dat hij de goddelijke wet heeft overtreden en hij kan zijn verzoeken niet op eigen kracht uitvoeren. Hij geeft toe dat hij alleen verdoemenis verdient, maar hij geeft zich over aan de genade van God door het geloof. Dan wordt zijn zondige verleden vergeven door Gods genade en ontvangt hij goddelijke kracht om 'in een nieuw leven' te wandelen "(SDA Bible Commentary, deel 6, over Romeinen 6:14)

7 Als we niet meer onder de wet vallen, waarom moeten we die dan naleven
Als we niet meer onder de wet vallen, waarom moeten we die dan naleven? (Romeinen 6:15) 5 "Onder Genade zijn betekent niet dat een gelovige vrij is om volledig ongestraft aan Gods morele wet ongehoorzaam te zijn; dat zeggen, staat gelijk aan het doel van Gods plan verdraaien. God, in zijn liefde, bood de zondaar Genade aan omdat hij de goddelijke wet geschonden had; de mens is alleen door Gods Genade vrij van de macht van de zonde. Hoe kan het daarom goed of redelijk zijn om opzettelijk onder de oude slavernij te staan? Ongehoorzaam zijn aan Gods wet houdt in opnieuw slaaf van de zonde te worden, omdat ongehoorzaamheid aan de goddelijke wet zonde is (1 Johannes 3: 4) en iedereen die volhardt in zonde is slaaf van de zonde (Johannes 8:34). Om te blijven zondigen na het accepteren van Gods Genade – welke vergeeft en transformeert - is het ontkennen van het doel van die Genade. Iedereen die weigert om door Zijn Genade geleid te worden tot gehoorzaamheid aan Gods wet, verwerpt die Genade; hij verwerpt Gods vrijheid en redding. "(SDA Bible Commentary, deel 6, over Romeinen 6:15)

8 Ben je een slaaf van de zonde of van gehoorzaamheid? (Romeinen 6:16)
Slaven van gehoorzaamheid Slaven van de zonde Dood Gerechtigheid Hoe kunnen we slaven worden van gehoorzaamheid ["slaven tot gerechtigheid" (Romeinen 6:18)]? 7 “Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.” (Romeinen 6:17) De juiste leerstelling of onderwijzing helpt ons om 'slaven van de gerechtigheid' te worden.

9 Wat verkrijgen we als we bevrijd zijn van de zonde?
(Romeinen 6: 19-23) 8 Wij zijn slaven van God geworden. Wij hebben onze vrucht tot heiligheid. We hebben het eeuwige leven in Jezus Christus, onze Heer.

10 Wilt u een slaaf van zonde zijn of een slaaf van gerechtigheid?
“Stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging.” (Romeinen 6:19) Laat ons Paulus’ advies volgen:


Download ppt "ZONDE OVERWINNEN Les 7 voor 18 november 2017."

Verwante presentaties


Ads door Google