De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eén Heer: Christus Jezus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eén Heer: Christus Jezus"— Transcript van de presentatie:

1 Eén Heer: Christus Jezus
Efeziers 4:5

2 Structuur Efeziërs 4:4-7 Één lichaam. Één geest
Structuur Efeziërs 4:4-7 Één lichaam Één geest Één verwachting van jullie roeping Één Heer Één geloof Één doop Één God en Vader van allen

3 Één Heer Wie is Hij? - Eerstgeborene van heel de schepping Kolossenzen 1:15 - En Híj is voor alles Kolossenzen 1:17 Hij werd eerst geschapen door de Vader.

4 Voor : In begin schiep Alueim….(Genesis 1:1)
De Vader en de Zoon De Zoon was: in de vorm van God, die Hem eigen is aan God gelijk Filippenzen 2:6

5 De Zoon van Zijn liefde: het eerst geschapen, en
in Hem is het al geschapen en door Hem en tot Hem geschapen Kolossenzen 1:16

6 In de Zoon van Zijn liefde geschapen:
het al: wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij volmachten Kolossenzen 1:16

7 aan God gelijk - Filippenzen 2:6
Tijdens Tenach (OT): De Zoon was: in de vorm van God, die Hem eigen is aan God gelijk Filippenzen 2:6

8 Tijdens Tenach (OT): Hij was: in de vorm van God, die Hem eigen is aan God gelijk wanneer bleek dat: ‘In het jaar van de dood van Uzzia, de koning, zag ik Ieue*, zittend op een hoge en verheven troon, en Zijn zomen vulden de tempel.’ Jesaja 6:1

9 “zag ik Ieue”? Deze dingen zei Jesaja, omdat hij Zijn heerlijkheid waarnam en over Hem sprak Johannes 12:41 De Zoon representeert de onzichtbare Vader

10 niettemin ─maakt Hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan
niettemin ─maakt Hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in gedaante als mens bevonden… Filippenzen 2:7 Hij werd mens, kwam te midden van Zijn volk…

11 Zijn lijden en sterven: in liefde
verootmoedigt Hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis Filippenzen 2:8 de dood van het kruis: schande en smaad

12 Jezus: Ieue - redder Zijn opwekking en verheerlijking
Daarom ook verhoogt God Hem uitermate en schenkt Hem in genade de naam die is boven alle naam…… Filippenzen 2:9 Jezus: Ieue - redder

13 Petrus op pinksteren Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem én Heer én Christus maakt, deze Jezus, die jullie kruisigden. Handelingen 2:36

14 En Híj is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, Die de soeverein is, eerstgeborene uit de doden Kolossenzen 1:18 Hij is het Hoofd, wij zijn de leden  onderschikking

15 Structuur Efeziërs Onderwijs van Christus Jezus :
Structuur Efeziërs Onderwijs van Christus Jezus : Wandel in de Heer:

16 Christus Jezus is Heer, Wat betekent dat voor de gelovige?
Uitleg in christendom Wat bedoelt Paulus

17 Uitleg in christendom:
Gods verontwaardiging en vergelding komen vaak in de Schrift voor. Werd al vroeg in christendom benadrukt en kreeg belangrijke rol.

18 Uitleg in christendom:
Paulus’ evangelie werd verduisterd; Romeinen 1:18-32; Gods verontwaardiging zorgt voor de noodzaak : evangelie van genade moet komen! De kerkelijke leiding verbond de verontwaardiging met het Heer zijn van Christus Jezus.

19 Uitleg in christendom:
Het andersoortige evangelie (Galaten 1:6,7) – Stap 1: Men moet met ritueel Jezus erkennen als Heer en redder, zonden belijden, zich bekeren, gedoopt worden

20 Uitleg in christendom:
Het andersoortige evangelie (Galaten 1:6,7) – Stap 2: In de voetstappen van de Redder volgen en Hem als Heer in het dagelijks leven erkennen Hoe?

21 Uitleg in christendom:
Het andersoortige evangelie (Galaten 1:6,7) – Hoe? Stap 3: Omwille van de zonden die je nog zal doen, moet je die belijden en je dagelijks bekeren

22 Uitleg in christendom:
Omwille van de zonden die je nog zal doen, moet je die belijden en je dagelijks bekeren Waarom? Mogelijke onvergeven zonden, staan in de boeken….  eeuwig branden, eeuwig verloren. Hele leven tot en met je sterven onzeker over je bestemming hierna.

23 Uitgangspunt: Het is volbracht!
Wat bedoelt Paulus? Wij erkennen Christus Jezus als Redder, de eniggeboren Zoon van God Uitgangspunt: Het is volbracht!

24 Wat bedoelt Paulus? Hij heeft alles gedaan, en: Hij is Heer en dreigt niet! Ons doen is niet om de reddingkans te vergroten, maar op fundament van de redding in genade!

25 Overstromende genade Romeinen 5:20,21
Leidt niet tot losbandigheid Wij beseffen: Romeinen 6: als uitwerking en erkennen Hem als Heer over ons leven.

26 Overstromende genade Romeinen 5:20,21
Zo ook, rekent jezelf dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer Romeinen 6:11

27 dagelijkse zwakheden, missers?
Geen schuldgevoelens ontwikkelen, maar we hebben wel spijt van. Hij is Heer over ons leven/dienstbetoon! Hij is onze redder, rekende ermee af aan het kruis, in Gods ogen blijven wij smetteloos in Christus Jezus

28 Hij is: Heer van allen opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt:  van de hemelingen en  van hen die op aarde en  van hen die onder de aarde zijn,  en alle tong van harte belijdt:  Heer is Jezus Christus,  tot verheerlijking van God, de Vader.


Download ppt "Eén Heer: Christus Jezus"

Verwante presentaties


Ads door Google