De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eén Heer: Christus Jezus Efeziers 4:5. Structuur Efeziërs 4:4-7 Één lichaam Één geest Één verwachting van jullie roeping Één Heer Één geloof Één doop.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eén Heer: Christus Jezus Efeziers 4:5. Structuur Efeziërs 4:4-7 Één lichaam Één geest Één verwachting van jullie roeping Één Heer Één geloof Één doop."— Transcript van de presentatie:

1 Eén Heer: Christus Jezus Efeziers 4:5

2 Structuur Efeziërs 4:4-7 Één lichaam Één geest Één verwachting van jullie roeping Één Heer Één geloof Één doop Één God en Vader van allen

3 Één Heer Wie is Hij? - Eerstgeborene van heel de schepping Kolossenzen 1:15 - En Híj is voor alles Kolossenzen 1:17 Hij werd eerst geschapen door de Vader.

4 Voor : In begin schiep Alueim….(Genesis 1:1) De Vader en de Zoon De Zoon was: in de vorm van God, die Hem eigen is aan God gelijk - Filippenzen 2:6

5 in Hem is het al geschapen en door Hem en tot Hem geschapen Kolossenzen 1:16 De Zoon van Zijn liefde: het eerst geschapen, en

6 het al: wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij volmachten Kolossenzen 1:16 In de Zoon van Zijn liefde geschapen:

7 Tijdens Tenach (OT): De Zoon was: in de vorm van God, die Hem eigen is aan God gelijk - Filippenzen 2:6

8 Tijdens Tenach (OT): Hij was: in de vorm van God, die Hem eigen is aan God gelijk wanneer bleek dat: ‘In het jaar van de dood van Uzzia, de koning, zag ik Ieue*, zittend op een hoge en verheven troon, en Zijn zomen vulden de tempel.’ Jesaja 6:1

9 “zag ik Ieue”? Deze dingen zei Jesaja, omdat hij Zijn heerlijkheid waarnam en over Hem sprak. Johannes 12:41 De Zoon representeert de onzichtbare Vader

10 niettemin ─ maakt Hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in gedaante als mens bevonden…. Filippenzen 2:7 Hij werd mens, kwam te midden van Zijn volk…

11 verootmoedigt Hij zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis Filippenzen 2:8 de dood van het kruis: schande en smaad Zijn lijden en sterven: in liefde

12 Daarom ook verhoogt God Hem uitermate en schenkt Hem in genade de naam die is boven alle naam…….. Filippenzen 2:9 Zijn opwekking en verheerlijking Jezus: Ieue - redder

13 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem én Heer én Christus maakt, deze Jezus, die jullie kruisigden. Handelingen 2:36 Petrus op pinksteren

14 En Híj is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, Die de soeverein is, eerstgeborene uit de doden Kolossenzen 1:18 Hij is het Hoofd, wij zijn de leden  onderschikking

15 Structuur Efeziërs Onderwijs van Christus Jezus : 1-3 Wandel in de Heer: 4-6

16 Christus Jezus is Heer, Wat betekent dat voor de gelovige? Uitleg in christendom Wat bedoelt Paulus

17 Uitleg in christendom: Gods verontwaardiging en vergelding komen vaak in de Schrift voor. Werd al vroeg in christendom benadrukt en kreeg belangrijke rol.

18 Uitleg in christendom: Paulus’ evangelie werd verduisterd; Romeinen 1:18-32; Gods verontwaardiging zorgt voor de noodzaak : evangelie van genade moet komen! De kerkelijke leiding verbond de verontwaardiging met het Heer zijn van Christus Jezus.

19 Uitleg in christendom: – Het andersoortige evangelie (Galaten 1:6,7) – Stap 1: Men moet met ritueel Jezus erkennen als Heer en redder, zonden belijden, zich bekeren, gedoopt worden

20 Uitleg in christendom: – Het andersoortige evangelie (Galaten 1:6,7) – Stap 2: In de voetstappen van de Redder volgen en Hem als Heer in het dagelijks leven erkennen. Hoe?

21 Uitleg in christendom: – Het andersoortige evangelie (Galaten 1:6,7) – Hoe? Stap 3: Omwille van de zonden die je nog zal doen, moet je die belijden en je dagelijks bekeren

22 Omwille van de zonden die je nog zal doen, moet je die belijden en je dagelijks bekeren Mogelijke onvergeven zonden, staan in de boeken….  eeuwig branden, eeuwig verloren. Hele leven tot en met je sterven onzeker over je bestemming hierna. Waarom? Uitleg in christendom:

23 Wat bedoelt Paulus? Wij erkennen Christus Jezus als Redder, de eniggeboren Zoon van God Uitgangspunt: Het is volbracht!

24 Wat bedoelt Paulus? Hij heeft alles gedaan, en: Hij is Heer en dreigt niet! Ons doen is niet om de reddingkans te vergroten, maar op fundament van de redding in genade!

25 Overstromende genade Romeinen 5:20,21 Leidt niet tot losbandigheid Wij beseffen: Romeinen 6:1-14 als uitwerking en erkennen Hem als Heer over ons leven.

26 Overstromende genade Romeinen 5:20,21 Zo ook, rekent jezelf dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer Romeinen 6:11

27 dagelijkse zwakheden, missers? Geen schuldgevoelens ontwikkelen, maar we hebben wel spijt van. Hij is Heer over ons leven/dienstbetoon! Hij is onze redder, rekende ermee af aan het kruis, in Gods ogen blijven wij smetteloos in Christus Jezus

28 Hij is: Heer van allen opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt: van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte belijdt: Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God, de Vader.


Download ppt "Eén Heer: Christus Jezus Efeziers 4:5. Structuur Efeziërs 4:4-7 Één lichaam Één geest Één verwachting van jullie roeping Één Heer Één geloof Één doop."

Verwante presentaties


Ads door Google