De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

een Idool VAN DALE: 1 afgod 2 aanbeden figuur CITAAT: verafgoding in deze ontkerkelijkte maatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "een Idool VAN DALE: 1 afgod 2 aanbeden figuur CITAAT: verafgoding in deze ontkerkelijkte maatschappij."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5 een Idool VAN DALE: 1 afgod 2 aanbeden figuur CITAAT:
verafgoding in deze ontkerkelijkte maatschappij

6 een Idool graag in de buurt van je afgod willen zijn of…
hem zélf willen zijn Ik wilde niet helemaal haar zijn, ik nam haar alleen als VOORBEELD

7 een Idool De weg van het idool is van laag naar hoog. Het begint bij niets en eindigt bij de hoogste prijs. Wat zegt de Bijbel?

8 een Idool Filippenzen 2:1-11
Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen.

9 een Idool Laat die gezindheid bij u zijn , welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde , het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen , en aan de mensen gelijk geworden is . En in zijn uiterlijk als een mens bevonden , heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja , tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God , de Vader!

10 een Idool HET BOEK 1 ¶ Als u elkaar in Christus helpt, als u elkaar met liefde bemoedigt, als u door de Geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, 2 maak mij dan helemaal gelukkig door het onderling eens te zijn en elkaar lief te hebben. Streef (één van hart en ziel) naar echte eenheid. 3 Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. 4 Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet.

11 een Idool 5 Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, 6 Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten. 7 Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. 8 Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis.

12 een Idool Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God , de Vader!

13 een Idool wel een… …of niet?

14 een Idool 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. BOEK Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid.

15

16

17

18


Download ppt "een Idool VAN DALE: 1 afgod 2 aanbeden figuur CITAAT: verafgoding in deze ontkerkelijkte maatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google