De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe luister je naar de wet van God? Preek over HC Zondag 34.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe luister je naar de wet van God? Preek over HC Zondag 34."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe luister je naar de wet van God? Preek over HC Zondag 34

2 We lezen de wet… ‘Als de wet niet wordt voorgelezen weet ik niet wat ik moet doen’ ‘Is dat niet Oud Testamentisch? We zijn toch vrij van de wet?’ ‘Christus geeft ons vergeving, daarna proberen wij de wet te houden.’ ‘We zijn en we blijven zondaars.’ Een Nieuw Testamentische bewerking?

3 Hoe luister je naar de wet van God? Hoor de wet in Christus

4 1. Ik alleen met de wet Rom 7,7-12 Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’ Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.

5 Wet ik begeertedood 1. Ik alleen met de wet

6 Christus ikvergeving Daarna ikzelf: Wet ik begeerte…. 1. Ik alleen met de wet

7 Christuswet ik Een vermoeiende strijd…

8 2. Christus vervult en sterft Onderwijs van Jezus: Hij geeft oog voor de diepte en breedte van de wet Leven en sterven van Jezus: Hij is onze gerechtigheid en heiligheid Jezus sterft voor ons: wij zijn vrij van de wet

9 Rom 7,1-6 Weet u dan niet, broeders en zusters … dat de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij leeft? Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen. …Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest 2. Christus vervult en sterft

10 Wet ik begeertedood 2. Christus vervult en sterft

11 Wet ik begeertedood 2. Christus vervult en sterft

12 Christus & ik Wet ik begeertedood 2. Christus vervult en sterft

13 3. De nieuwe orde van de Geest Romeinen 8,1-4 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.

14 3. De nieuwe orde van de Geest Romeinen 8,5-11 … Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God … Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. … Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

15 3. De nieuwe orde van de Geest Geen veroordeling Vrij van de wet (van zonde en dood) Orde / wet van de Geest: de Geest volbrengt in ons de wet Niet ik, maar de Geest / Christus in mij Nieuw leven in vrijheid – kind van God Vrucht dragen voor God

16 Christus ikvergeving Daarna ikzelf: Wet ik begeerte…. Niet: 1. Ik alleen met de wet

17 Christus ikik gestorven en opgestaan Daarna: Wet Christus wet in mij & de Geestvolbracht 3. De nieuwe orde van de Geest

18 4. Hoor de wet in Christus WetChristus’ vervullingik

19 4. Hoor de wet in Christus Christus bepaalt hoe de wet geldt: Offers: Christus is offer / hogepriester, wees zelf een dankoffer / een priester Wetboek van de staat Israël: vrij van de wet, ontdek Gods ideaal, doe Gods wil overal – Deut 22,8: Huis bouwen?Het dak voorzien van een balustrade. Morele regels: niet alleen uiterlijk, maar wees volmaakt in de liefde – Niet stelen, maar werken en vrijgevig zijn (Ef 4,28)

20 We lezen de wet… ‘Als de wet niet wordt voorgelezen weet ik niet wat ik moet doen’ ‘Is dat niet Oud Testamentisch? We zijn toch vrij van de wet?’ ‘Christus geeft ons vergeving, daarna proberen wij de wet te houden.’ ‘We zijn en we blijven zondaars.’ Een Nieuw Testamentische bewerking?

21 5. Conclusie: Hoor de wet in Christus Laat je leiden door de Geest van Christus: niet ik maar Christus in mij – niet zelf de wet gaan houden Leef als kind, niet als slaaf –vrij van de wet, vrij voor de liefde Niet ontmoedigd door de zonde, maar sterk door de Geest, door geloof, door gebed Wet lezen in licht van de vervulling – zoals HC

22 Laat je leiden door de Geest! ‘Ons leven moet vrucht dragen voor God.’ ‘…opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist.’


Download ppt "Hoe luister je naar de wet van God? Preek over HC Zondag 34."

Verwante presentaties


Ads door Google