De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Met Christus opgestaan”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Met Christus opgestaan”"— Transcript van de presentatie:

1 “Met Christus opgestaan”
Hartelijk welkom bij deze 13e Bijbelstudie: “Met Christus opgestaan”

2

3 Uitgangspunt Romeinen 6: 1-6

4 Uitgangspunt Romeinen 6: 1-6
Tot geloof gekomen  Één plant met Jezus geworden!

5 Uitgangspunt Romeinen 6: 1-6
Tot geloof gekomen  één plant met Jezus geworden! Toen Christus stierf, stierf ik  Toen Christus opstond, stond ik op!

6 Uitgangspunt Romeinen 6: 1-6
Tot geloof gekomen  één plant met Jezus geworden! Toen Christus stierf, stierf ik  Toen Christus opstond, stond ik op! Gestorven om te LEVEN, gestorven om vrucht voort te brengen

7 Uitgangspunt Romeinen 6: 1-6
Tot geloof gekomen  één plant met Jezus geworden! Toen Christus stierf, stierf ik  Toen Christus opstond, stond ik op! Gestorven om te LEVEN, gestorven om vrucht voort te brengen * Worm (Ps. 22)

8 Uitgangspunt Romeinen 6: 1-6
Tot geloof gekomen  één plant met Jezus geworden! Toen Christus stierf, stierf ik  Toen Christus opstond, stond ik op! Gestorven om te LEVEN, gestorven om vrucht voort te brengen * Worm (Ps. 22) * Jezus (Jes. 53)

9 Uitgangspunt Romeinen 6: 1-6
Tot geloof gekomen  één plant met Jezus geworden! Toen Christus stierf, stierf ik  Toen Christus opstond, stond ik op! Gestorven om te LEVEN, gestorven om vrucht voort te brengen * Worm (Ps. 22) * Jezus (Jes. 53) * Tarwekorrel (Joh. 12)

10 Uitgangspunt Romeinen 6: 1-6
Tot geloof gekomen  één plant met Jezus geworden! Toen Christus stierf, stierf ik  Toen Christus opstond, stond ik op! Gestorven om te LEVEN, gestorven om vrucht voort te brengen * Worm (Ps. 22) * Jezus (Jes. 53) * Tarwekorrel (Joh. 12) * U en ik… (Rom. 6:4)

11 Uitgangspunt Romeinen 6: 1-6
Tot geloof gekomen  één plant met Jezus geworden! Toen Christus stierf, stierf ik  Toen Christus opstond, stond ik op! Gestorven om te LEVEN, gestorven om vrucht voort te brengen * Worm (Ps. 22) * Jezus (Jes. 53) * Tarwekorrel (Joh. 12) * U en ik… (Rom. 6:4) In de doop zien we de geestelijke realiteit/positie van een christen! De doop laat zien wat er innerlijk met een christen is gebeurd…!

12 Uitgangspunt Romeinen 6: 1-6
Tot geloof gekomen  één plant met Jezus geworden! Toen Christus stierf, stierf ik  Toen Christus opstond, stond ik op! Gestorven om te LEVEN, gestorven om vrucht voort te brengen * Worm (Ps. 22) * Jezus (Jes. 53) * Tarwekorrel (Joh. 12) * U en ik… (Rom. 6:4) In de doop zien we de geestelijke realiteit/positie van een christen! De doop laat zien wat er innerlijk met een christen is gebeurd…! Gekruisigd met Hem Begraven met Hem Opgestaan met Hem

13 Vanavond bestuderen we drie belangrijke gebeurtenissen:
1. Een opstanding in het VERLEDEN 2. Een opstanding in het HEDEN 3. Een opstanding in de TOEKOMST

14 1. Een opstanding in het VERLEDEN

15 1. Een opstanding in het VERLEDEN
Lukas 24:1-6a is voor velen een mythe geworden!

16 1. Een opstanding in het VERLEDEN
Mythe: Een verhaal dat de handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft; een onzinverhaal dat als waar aangenomen wordt! Lukas 24:1-6a is voor velen een mythe geworden!

17 1. Een opstanding in het VERLEDEN
Mythe: Een verhaal dat de handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft; een onzinverhaal dat als waar aangenomen wordt! Lukas 24:1-6a is voor velen een mythe geworden!

18 1. Een opstanding in het VERLEDEN
Mythe: Een verhaal dat de handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft; een onzinverhaal dat als waar aangenomen wordt! Lukas 24:1-6a is voor velen een mythe geworden! Maar…:

19 1. Een opstanding in het VERLEDEN
Mythe: Een verhaal dat de handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft; een onzinverhaal dat als waar aangenomen wordt! Lukas 24:1-6a is voor velen een mythe geworden! Maar…: De opstanding van Jezus vormt juist het fundament van ons geloofsleven (1 Kor. 15)

20 1. Een opstanding in het VERLEDEN
Mythe: Een verhaal dat de handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft; een onzinverhaal dat als waar aangenomen wordt! Lukas 24:1-6a is voor velen een mythe geworden! Maar…: De opstanding van Jezus vormt juist het fundament van ons geloofsleven (1 Kor. 15) 1. Met de opstanding van Jezus is het Woord van God vervuld! (vers 3-4)

21 1. Een opstanding in het VERLEDEN
Mythe: Een verhaal dat de handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft; een onzinverhaal dat als waar aangenomen wordt! Lukas 24:1-6a is voor velen een mythe geworden! Maar…: De opstanding van Jezus vormt juist het fundament van ons geloofsleven (1 Kor. 15) 1. Met de opstanding van Jezus is het Woord van God vervuld! (vers 3-4) 2. Jezus heeft met Zijn opstanding de zonde, de dood en de satan overwonnen!

22 1. Een opstanding in het VERLEDEN
Mythe: Een verhaal dat de handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft; een onzinverhaal dat als waar aangenomen wordt! Lukas 24:1-6a is voor velen een mythe geworden! Maar…: De opstanding van Jezus vormt juist het fundament van ons geloofsleven (1 Kor. 15) 1. Met de opstanding van Jezus is het Woord van God vervuld! (vers 3-4) 2. Jezus heeft met Zijn opstanding de zonde, de dood en de satan overwonnen! 3. De prediking en ons geloof is nu niet tevergeefs (vers 14 en 17)

23 1. Een opstanding in het VERLEDEN
Mythe: Een verhaal dat de handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft; een onzinverhaal dat als waar aangenomen wordt! Lukas 24:1-6a is voor velen een mythe geworden! Maar…: De opstanding van Jezus vormt juist het fundament van ons geloofsleven (1 Kor. 15) 1. Met de opstanding van Jezus is het Woord van God vervuld! (vers 3-4) 2. Jezus heeft met Zijn opstanding de zonde, de dood en de satan overwonnen! 3. De prediking en ons geloof is nu niet tevergeefs (vers 14 en 17) Christenen zijn geroepen om ook in 2014 pal te blijven staan voor deze waarheid!

24 2. Een opstanding in het HEDEN

25 2. Een opstanding in het HEDEN
Filippenzen 3:10

26 2. Een opstanding in het HEDEN
Filippenzen 3:10 1. Paulus verlangt het leven van Jezus ook daadwerkelijk te leven!  dat de kracht van Jezus’ opstanding zich in en door hem heen manifesteert!

27 2. Een opstanding in het HEDEN
Filippenzen 3:10 1. Paulus verlangt het leven van Jezus ook daadwerkelijk te leven!  dat de kracht van Jezus’ opstanding zich in en door hem heen manifesteert! 2. LET OP! De opstanding is dus niet alleen een feit, maar ook een kracht…

28 2. Een opstanding in het HEDEN
Filippenzen 3:10 1. Paulus verlangt het leven van Jezus ook daadwerkelijk te leven!  dat de kracht van Jezus’ opstanding zich in en door hem heen manifesteert! 2. LET OP! De opstanding is dus niet alleen een feit, maar ook een kracht… Zondaar in Adam’s zondige familie Met Christus begraven Met Christus opgestaan als een nieuw persoon IN Christus Met Christus gekruisigd

29 2. Een opstanding in het HEDEN
Filippenzen 3:10 1. Paulus verlangt het leven van Jezus ook daadwerkelijk te leven!  dat de kracht van Jezus’ opstanding zich in en door hem heen manifesteert! 2. LET OP! De opstanding is dus niet alleen een feit, maar ook een kracht… 3. De kracht waarmee Jezus opstond uit de dood, is dezelfde kracht waarmee de gelovige mag staan en leven in de wereld van vandaag! Bewijs?

30 2. Een opstanding in het HEDEN
Filippenzen 3:10 1. Paulus verlangt het leven van Jezus ook daadwerkelijk te leven!  dat de kracht van Jezus’ opstanding zich in en door hem heen manifesteert! 2. LET OP! De opstanding is dus niet alleen een feit, maar ook een kracht… 3. De kracht waarmee Jezus opstond uit de dood, is dezelfde kracht waarmee de gelovige mag staan en leven in de wereld van vandaag! Bewijs? Romeinen 8:11-13

31 2. Een opstanding in het HEDEN
Hoe kunt u weten dat u het opstandingsleven van Jezus leeft?

32 2. Een opstanding in het HEDEN
Hoe kunt u weten dat u het opstandingsleven van Jezus leeft? 1. Romeinen 6:4 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

33 2. Een opstanding in het HEDEN
Hoe kunt u weten dat u het opstandingsleven van Jezus leeft? 1. Romeinen 6:4 2. Romeinen 6:12-13 12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. 13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.

34 2. Een opstanding in het HEDEN
Hoe kunt u weten dat u het opstandingsleven van Jezus leeft? 1. Romeinen 6:4 2. Romeinen 6:12-13 3. 2 Korinthe 5:15 15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.

35 2. Een opstanding in het HEDEN
Hoe kunt u weten dat u het opstandingsleven van Jezus leeft? 1. Romeinen 6:4 2. Romeinen 6:12-13 3. 2 Korinthe 5:15 4. Kolossenzen 3:1-3 1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

36 2. Een opstanding in het HEDEN
Hoe kunt u weten dat u het opstandingsleven van Jezus leeft? 1. Romeinen 6:4 2. Romeinen 6:12-13 3. 2 Korinthe 5:15 4. Kolossenzen 3:1-2

37 3. Een opstanding in de TOEKOMST
1 Thessalonicenzen 4:13-18

38 3. Een opstanding in de TOEKOMST
1 Thessalonicenzen 4:13-18

39 1. Een opstanding in het VERLEDEN
2. Een opstanding in het HEDEN 3. Een opstanding in de TOEKOMST “Zo dan, troost elkaar met deze woorden!” (1 Thess. 4:18)


Download ppt "“Met Christus opgestaan”"

Verwante presentaties


Ads door Google