De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“De andere kant van de medaille”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“De andere kant van de medaille”"— Transcript van de presentatie:

1 “De andere kant van de medaille”

2 De ene kant van de medaille …..
HSV Efeze 1: 3 en 7 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade Efeze 2: 8 en 9 8 Want uit genade bent u zalig (behouden) geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

3 De ene kant van de medaille …..
HSV 2 Kor. 5:17 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. Romeinen 8:1-2 1 Dus is er nu geen verdoemenis (veroordeling) voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees (oude natuur) wandelen, maar naar de Geest. 2  Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood

4 Onze positie als Christen De ene kant van de medaille …..
Wat is onze positie als Christen? In de hemelse gewesten, in Christus (Efeze 1:3) In Christus vergeving van overtredingen (Efeze 1:7) In Christus een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17) In Christus geen veroordeling (Rom. 8:1) Hoe is onze positie verkregen (Efeze 2:8-9)? door geloof uit genade en niet door werken!

5 De andere kant van de medaille …..
Efeze 4: Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

6 De andere kant van de medaille …..
1Cor. 2:12 en En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn 16 ….. wij hebben de gedachten van Christus!

7 Afleggen oude mens, aandoen nieuwe mens De andere kant van de medaille …..
Kenmerken wandel oude mens Kenmerken wandel nieuwe mens Losbandigheid en onreinheid Niet liegen Bitterheid Woede (ongecontroleerde boosheid) Hebzucht, stelen Getier en gevloek Boos blijven, wrok koesteren De duivel geen voet geven Waarheid spreken Boos worden en niet zondigen Vriendelijk en bramhartig Je werk doen en mededeelzaam zijn Vergevingsgezind zoals Christus

8 Afleggen oude mens, aandoen nieuwe mens De andere kant van de medaille …..
Efeze 4: 23 … en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken ……

9 Ken ik de gedachten van Christus in mijn leven?
Jezus zocht altijd de wil van de Vader te doen Jezus trok zich regelmatig terug (Lucas) “En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar”. Markus 1:35 “Op een morgen stond Hij voor dag en dauw op en ging alleen naar een stil plekje om te bidden.” Het Boek “Korte tijd daarna ging Hij de bergen in om te bidden. Hij bad de gehele nacht tot God.” Lukas 6:12

10 Paar suggesties Maakt bewust tijd vrij om de gedachten van Christus over je leven te leren kennen (Luisterend bidden) Probeer regelmatig een omgeving/moment te vinden waar je alleen bent Richt je geest op de Geest van de Here Jezus

11 Wat is dan het gevolg? 2 Kor 3: 17-18
De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. 18   Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

12 Samenvattend Ene kant van de medaille Onze positie als Christen
Andere kant van de medaille Onze wandel als Christen Wat? In de hemelse gewesten, in Christus (Efeze 1:3) In Christus vergeving van overtredingen (Efeze 1:7) In Christus een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17) In Christus geen veroordeling (Rom. 8:1) Hoe (Efeze 2:8-9)?: door geloof uit genade en niet door werken! Wat? De oude mens afleggen De nieuwe mens aandoen Hoe? Vernieuwd worden in je denken (van denken naar doen, wandelen) Je opstellen voor Zijn Geest, op Hem gericht zijn (Bidden, Bijbel lezen, plekje voor jezelf) Denk aan glaasje!

13 Wat is het gevolg? Je wordt meer en meer veranderd naar het beeld van Christus en je gaat Hem weerspiegelen 2 Kor. 3:17-18

14 Zodat …. De mensen in Raamsdonkveer Jezus Christus in jou gaan zien, want … “Je bent een gezant namens Christus, alsof God Zelf door jou smeekt. Namens Christus smeek ik: laat je met God verzoenen!” 2 Kor. 5:20


Download ppt "“De andere kant van de medaille”"

Verwante presentaties


Ads door Google