De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN"— Transcript van de presentatie:

1 VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN
Vrij! BEVRIJD DOOR JEZUS VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN

2 Moederdag

3 Inleiding Gods verhaal gaat over God
Gods verhaal geeft antwoord op onze levensvragen

4 Inleiding Mens-zijn betekent dat we geschapen zijn.
1 Mens-zijn betekent dat we geschapen zijn.  2 Mens-zijn betekent dat we altijd voor het "aangezicht van God wandelen".  3 Mens-zijn betekent dat we beelddragers zijn van God  4 Mens-zijn betekent dat we "aanbidden" 5 Mens-zijn betekent verlangen naar vrede-shalom

5 Inleiding Mens-zijn betekent dat we geschapen zijn.
1 Mens-zijn betekent dat we geschapen zijn.  Zonde verstoort het onderscheid tussen Schepper en schepping 2 Mens-zijn betekent dat we altijd voor het "aangezicht van God wandelen".  Zonde vertroebelt ons bewust-zijn van onze relatie met God 3 Mens-zijn betekent dat we beelddragers zijn van God  Zonde vervormt het beeld van God in ons 4 Mens-zijn betekent dat we "aanbidden" Zonde vervormt onze aanbidding 5 Mens-zijn betekent verlangen naar vrede-shalom Zonde verpest de vrede - shalom

6 Inleiding Gods verhaal gaat over God
Gods verhaal geeft antwoord op onze levensvragen Zonde: Wat met Adam en Eva begon, heeft zich over de hele aarde verspreid. Niemand blijft onaangetast! Wij, als Westerse mensen, hebben het relatief goed, vergeleken bij een groot deel van de rest van de wereld. Maar ook wij voelen elke dag de gevolgen van zonde.

7 Hoe kan deze Shalom worden hersteld?
Verlossing 1 Korintiërs 1:30 Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,

8 Hoe kan deze Shalom worden hersteld?
Verlosser

9 De Exodus – de Uittocht

10 …wijst boven zichzelf uit
De Exodus …wijst boven zichzelf uit naar een grotere noodzaak van bevrijding van het totaal aan kwaad en wijst naar herstel van de relatie met God, meer dan het zelf kon bewerkstelligen. Zo’n bevrijding kon alleen bereikt worden door Jezus Christus in zijn dood en opstanding. Christopher .J. H. Wright

11 Verlossing als bevrijding Verlossing als Losprijs
Verlossing als vernieuwing

12 Verlossing als bevrijding
Een beweging: Van slavernij naar vrijheid Van gebondenheid in zonde naar een leven met God Twee definities in relatie met bevrijding: Verlossing is gelijk aan bevrijd worden of gered worden van gebondenheid en slavernij door een persoon of ding Een slaaf is dan iemand die volledig onderworpen is aan een dominante invloed.

13 Verlossing als bevrijding
2 Petrus 2:19 want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf. 1 Johannes 5:19 terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is.

14 Verlossing als bevrijding
In het nieuwe Testament zien we: dat Jezus de vijand verslaat hoe hij uiteindelijk definitief afrekent met de macht van het kwade. ons bevrijdt van het slaaf zijn van de zonde

15 Verlossing als Losprijs
1 Petrus 1: 18,19 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

16 Verlossing als vernieuwing
Vernieuwing van de Schepping Daadwerkelijke verandering van zondaar : dood-en zonde naar heilige : voor eeuwig levend in Christus

17 Verlossing als vernieuwing
2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

18 Nu-al-en-nog-niet Eerste komst Tweede De huidige eeuw komende

19 Kolossenzen 3:9-10 Nu-al-en-nog-niet
Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

20 Aanbidding in de wildernis
Galaten 5:16-17 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.

21 Aanbidding in de wildernis
“We hebben ons al aanbiddend een weg de rotzooi ingebaand, en door Gods genade aanbidden we ons er uit” Thomas Chalmers

22 2 Korintiërs 3:18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

23 Laten we de komende maanden
met elkaar op reis gaan


Download ppt "VAN DE AFGODEN DIE WE AANBIDDEN EN DE WONDEN DIE WE DRAGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google