De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoringsrapportage HHNK 2015 Ben Eenkhoorn IB, Cluster Onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoringsrapportage HHNK 2015 Ben Eenkhoorn IB, Cluster Onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Monitoringsrapportage HHNK 2015 Ben Eenkhoorn IB, Cluster Onderzoek B.Eenkhoorn@hhnk.nl

2 Aanleiding De jaarlijkse monitoringsrapportage geeft informatie over de toestand van het beheersgebied. Een zogenaamde thermometerfunctie. Het geeft inzicht in de trends op middellange termijn én geeft informatie over hoe ons gebied zich gehouden heeft onder kritische omstandigheden (bijvoorbeeld bij stormen). Deze rapportage gaat over het jaar 2015. Het uitgeschreven rapport is te vinden op hhnk.nl, getiteld ‘monitoringsrapportage 2015.’ Hierin staat ook nadere uitleg over de grafieken en figuren die in deze presentatie worden gebruikt.

3 Veiligheid tegen overstroming Drie stormen met officiële waarschuwing en hoog water. Enige duinafslag, geen ernstige situaties. Hoogste waterstand bij de storm van 9 tot 11 januari: 2,35 m +NAP (De kans dat deze waterstand voorkomt, is circa eens in de 2 á 3 jaar). Aangroei duinen bij Bergen en Egmond.

4 Zomerstorm 25 juli Ergste zomerstorm sinds 1901, IJmuiden: 121 km/h. Hinder op snelwegen, bij treinverkeer en luchtvaart Geen noemenswaardige problemen in het gebied van HHNK

5 Voldoende water: wateroverlast Veel regen in aug/sept, soms 30-50 mm/ etmaal Er is voldoende bergings- en afvoercapaciteit in het watersysteem.

6 Voldoende water: wateroverlast Hoogwaterperiode Waddenzee 12 – 22 november 2015. Spuien* was langere periode niet mogelijk. Dit heeft niet tot problemen geleid. Er kon voldoende worden gepompt met drie pompen (ca 70 mm regen) van gemaal De Helsdeur. We zijn goed opgewassen tegen hoogwaterperiodes wat betreft de Schermerboezem. *het lozen van water door bijvoorbeeld een sluis.

7 Voldoende water: watertekort Eerste helft 2015 bijzonder droog in Nederland.

8 Voldoende water: watertekort In voorjaar is er 88 dagen geen neerslag gevallen. Voldoende aanvoer zoet water vanuit hoofdsysteem Geen verzilting

9 Waterkwaliteit: doorzicht Doorzicht > 1m of tot de bodem voor HHNK, 1977 – 2015.

10 Waterkwaliteit: zwemwater Er zijn 32 officiële zwemwaterlocaties, waarbij er 4900 dagen gezwommen kon worden. 2013: extreem koud voorjaar Op aantal plekken waren er problemen door blauwalgen en darmbacteriën. Ursemmerplas is geen zwemlocatie meer. 2015

11 Waterkwaliteit: P en N Uit deze tabellen blijkt dat er steeds minder fosfor en stikstof in het water zit. De waterkwaliteit wordt dus beter.

12 Rioolwaterzuiveringen Elk jaar wordt de waterkwaliteit beter.

13 Bestrijdingsmiddelen Vermindering van bestrijdingsmiddelen komt ten goede van de waterkwaliteit.

14 Signaalfunctie meetnet Methyl – pirimifos: probleemstof, extreem giftig. Vanaf april 2014 verboden. NormoverschrijdingenNormoverschrijdingen vijf lange termijnpunten Max concentratie Maximum concentratie vijf lange termijnpunten

15 Conclusies 2015 Veiligheid is niet in geding door stormen. Robuust systeem tegen wateroverlast én voorkomen watertekort. Trend waterkwaliteit is positief, door samenhang van de maatregelen, maar vlakt af. Monitoring geeft, zeker op langere termijn, waardevol inzicht in toestand, trends en effectiviteit maatregelen.


Download ppt "Monitoringsrapportage HHNK 2015 Ben Eenkhoorn IB, Cluster Onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google