De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CMWW Peuteropvang Marjo Hoek September 2016. versus kinderopvang Peuteropvang: het kind en zijn ontwikkeling staat centraal nauwe samenwerking met ouders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CMWW Peuteropvang Marjo Hoek September 2016. versus kinderopvang Peuteropvang: het kind en zijn ontwikkeling staat centraal nauwe samenwerking met ouders."— Transcript van de presentatie:

1 CMWW Peuteropvang Marjo Hoek September 2016

2 versus kinderopvang Peuteropvang: het kind en zijn ontwikkeling staat centraal nauwe samenwerking met ouders en ketenpartners. vroegsignalering en vroegaanpak voorschoolse educatie richt zich op peuters en kleuters met een taalachterstand. doorgaande ontwikkelingslijn met het basisonderwijs Kinderopvang: Aanbod aan werkende ouders Partners in opvoeding

3 Het aanbod in Brunssum “de kwantiteit” 296 kindplaatsen 136 kindplaatsen voor 2 jarigen 160 kindplaatsen voor 3 jarigen gemiddelde bezetting van 92% bereik van 83% van alle doelgroeppeuters in Brunssum 2014/2015 6 locaties vanaf september 2016 huisvesting in Bredescholen

4 Het aanbod in Brunssum “onze kwaliteit” ! kwaliteitseisen Harmonisatie volledig gerealiseerd erkende kwaliteit door Onderwijs Inspectie en GGD gecertificeerd Peuterwerk sinds mei 2016 vroegsignalering en vroegaanpak Samenwerking met ketenpartners JGZ/onderwijs/Team Jeugd innovatie SoNeStra – partnerschap met ouders JOGG

5 Hoe doen we dit? kwaliteitseisen Wet OKE – Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie partnerschap in opvoeding / partner van de ouder / professioneel begeleider van het kind gedurende twee jaar herkennen en erkennen van talenten en mogelijkheden van elk kind doorgaande ontwikkelingslijn samen met het basisonderwijs voorschool en thematisch werken met erkende VVE methode een aanbod realiseren van 4 dagdelen of 10 uur per week.

6 2006 – 2016 Brunssum 10 jaar “Ieder kind VVE” Bereiken doelgroep VVE -alle peuters die het risico lopen op een onderwijsachterstand doen mee aan VVE -gemeenten moeten hierbij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede 'kindplaatsen' in de voorschoolse educatie -afspraken maken met de andere betrokken partijen, zoals peuterspeelzalen, schoolbesturen en instellingen voor jeugdgezondheidszorg

7 Ieder kind VVE Doelstelling VVE de prestaties van alle kinderen die in een achterstandssituatie opgroeien te verbeteren een duidelijk onderscheid maken van kinderen die door individuele (intellectuele, gedragsmatige of fysieke) handicaps of beperkingen problemen ondervinden in het onderwijs voor deze kinderen zijn er speciale voorzieningen die vallen onder het beleid 'Passend Onderwijs'

8 Doelgroepkinderen / Gewichtenregeling Doelgroepkind vastgesteld door JGZ -sociaal Economische omstandigheden -gewichtenregeling: De gewichten zijn gekoppeld aan het opleidingsniveau van de ouders -indeling in 3 categorieën

9 Project vroegsignalering en vroegaanpak elk kind zichtbaar Begeleiding door de mentor inzet coaches XONAR en RADAR coachen op de werkvloer versterken van de competenties van de pedagogisch medewerker ontwikkelen nieuwe samenwerkingsvormen zoals een plusgroep.

10 Wat doen we verder nog we blijven in ontwikkeling! aansluiting zoeken met de buurtwelzijnteams verbinden ouders / professionals “ voor elkaar met elkaar” werken vanuit sociale netwerk strategieën Nieuwe werkvormen ontwikkelen met partners


Download ppt "CMWW Peuteropvang Marjo Hoek September 2016. versus kinderopvang Peuteropvang: het kind en zijn ontwikkeling staat centraal nauwe samenwerking met ouders."

Verwante presentaties


Ads door Google