De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V AN INBURGERING NAAR STARTKWALIFICATIE Verkenning van de mogelijkheden Inge van Meelis / Bas Schuiling 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V AN INBURGERING NAAR STARTKWALIFICATIE Verkenning van de mogelijkheden Inge van Meelis / Bas Schuiling 1."— Transcript van de presentatie:

1 V AN INBURGERING NAAR STARTKWALIFICATIE Verkenning van de mogelijkheden Inge van Meelis / Bas Schuiling 1

2 P ROGRAMMA Aanleiding Waarom geïntegreerde trajecten? Rol van ONA Voorwaarden Meerwaarde 2

3 SZW Oriëntatie op de arbeidsmarkt –Onderdeel van KNS per 1/1/2015 –Betere aansluiting inburgering op opleiding / werk –Inburgeraar is actief bezig 3

4 A CTIES ROND 8 THEMA ’ S 4

5 V ERHOOGDE INSTROOM VLUCHTELINGEN Kamerbrief Asscher oktober 2015: –Proces van integratie “plat-slaan” –Beter benutten van potentie vergunninghouders –Participatie (door werk) staat centraal 5

6 O PLEIDING VLUCHTELINGEN 6 18-2324-3031-4546-65Totaal Analfabeet0%1% 0%2% Analfabeet latijn0% 1%0%1% Laag opgeleid11%10% 3%34% Middelbaar opgeleid11% 3%36% Hoog opgeleid5%9%10%3%27% Totaal27%31%33%9%100% Januari 2016

7 WRR “G EEN TIJD TE VERLIEZEN ” Inzetten op duale of gecombineerde trajecten Kies een parallelle aanpak Stimuleer het behalen van een Nederlands diploma Houd rekening met beschikbaarheid van werk Breng relevante partijen bij elkaar 7

8 A RBEIDSMARKT 8 Bron: http://www.mejudice.nl/

9 W AT IS BELANGRIJK ? 9

10 “Zorg voor een goed voortraject, waarbij de nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal, contact met werkgevers (snuffelstage) en intensief contact met de onderwijsinstellingen. Zodat de vluchtelingstudenten bekend zijn met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.” 10

11 W AAROM GECOMBINEERDE TRAJECTEN ? Het traject voor de vluchteling wordt verkort Motivatie is hoger Gewenning aan lessysteem De kansen op een succesvolle doorstroom naar een vervolgopleiding wordt vergroot Volwaardige inburgering/integratie Mogelijkheid tot weekrooster Efficiënte inzet van middelen 11

12 12 Taal Opleiding ONA inburgerings- termijn tijd accent

13 G ECOMBINEERDE TRAJECTEN Wat zit in een traject? Wie werken samen? Methodiek en materialen 13

14 S UCCESFACTOREN Beroepsgericht taalonderwijs Taalbewust beroepsonderwijs Ervaring met school / leren Goed beeld van opleidingen Zicht op beroepskansen 14

15 R OL VAN ONA Oriëntatie beroepsbeeld / opleiding Breed / lang traject van studiekeuze “Selectie-instrument” voor opleiding 15

16 “S UCCES - PROFIELEN ” Gemotiveerd, leergierig Voldoende cognitief niveau Netwerk aanwezig of wil dit uit te breiden Niet al te grote persoonlijke problemen Aan te sporen andere keuzes te maken 16

17 K ATALYSATOREN Ouder-betrokkenheid (of omgeving) Individuele coaching Aantonen voortgang d.m.v. cijfers / (snelle) taalontwikkeling 17

18 USP’ S Meekijken bij opleiding “Ondersteuning” vanuit studenten Netwerk van werkgevers Niet inburgeren, maar efficiënte weg naar werk 18

19 M EER INFORMATIE : inge.vanmeelis@itta.uva.nl www.itta.uva.nl 020-525 3844 bas@basschuiling.nl 06-10852650 19


Download ppt "V AN INBURGERING NAAR STARTKWALIFICATIE Verkenning van de mogelijkheden Inge van Meelis / Bas Schuiling 1."

Verwante presentaties


Ads door Google