De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland informatieavond 15 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland informatieavond 15 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland informatieavond 15 juni 2011

2 Ontwikkeling Kindcentrum Binnen het plangebied wordt een nieuw Kindcentrum ontwikkeld. Binnen dit centrum dient ruimte te komen voor een breed scala aan maatschappelijke voorzieningen.

3 Stedenbouwkundige visie

4 Invulling kindcentrum  vestiging thuiszorgorganisatie Pantein  vestiging GGD  basisschool Vlasgaard  openbare basisschool De Wizzert  kinderdagopvang en buitenschoolse opvang van Kiobra uit Uden  peuteropvang en kinderopvang van de Schaepskooi uit Oss  vestiging Centrum Jeugd en Gezin  harmonie Zeelandia

5 Wat is een bestemmingsplan? In een bestemmingsplan wordt bepaald wat er met een bepaalde ruimte mag gebeuren. Een bestemmingsplan bestaat uit:  toelichting  regels  verbeelding

6 Vigerend bestemmingsplan Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse is het bestemmingsplan ‘Kom Zeeland en Kom ‘t Oventje’ Ter plaatse zijn de volgende bestemmingen van kracht:  Centrumdoeleinden - C -  Centrumdoeleinden – CA -  Maatschappelijke doeleinden - M -  Verkeers- en verblijfsdoeleinden - VV -

7 Uitsnede vigerend bestemmingsplan

8 Waarom een nieuw bestemmingsplan? Ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Programma van Eisen:  bvo circa 4.400 m2  2 bouwlagen met kap

9 Ruimtelijke onderbouwing  project- en gebiedsbeschrijving  toetsing aan geldend beleid  toetsing aan milieuwetgeving en andere ruimtelijke wetgeving m.b.t. bestaande of potentiële belemmeringen  haalbaarheid

10 Onderzoeken  Bodem  Akoestisch  Flora en fauna  Archeologie  Water Conclusie: geen effecten die door het planvoornemen onevenredig zullen toenemen

11 Uitsnede nieuw bestemmingsplan

12 Regeling nieuw bestemmingsplan Bestemming: Maatschappelijk Dubbelbestemming: Waarde- Archeologie Functieaanduiding: cultuurhistorische waarden Bouwvlak Maatvoering

13 Wettelijke procedure communicatietraject wettelijke procedure voorontwerp bp ontwerp bp vaststelling raad (gedeeltelijk) onherroepelijk bp 6 weken ter inzage zienswijzen bij Raad 6 weken ter inzage beroep bij RvS 2 weken 12 we ken (reactieve aanwijzing) (6 weken) 6 weken ter inzage reacties college B&W

14 Uw inspraakreactie Inspraaktermijn: 11 juni t/m 29 juli 2011 Bij voorkeur schriftelijk naar: Gemeente Landerd t.a.v. College van burgemeester en wethouders Postbus 35 5410 AA Zeeland Eventueel mondeling op afspraak met mevrouw Mandy Spoeltman (0486-458164)

15 Vragen?


Download ppt "Bestemmingsplan Kindcentrum Zeeland informatieavond 15 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google