De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14-12-2006 Sybrand Landman (VROM) Projectgroep Zwemwater Implementatie van de richtlijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14-12-2006 Sybrand Landman (VROM) Projectgroep Zwemwater Implementatie van de richtlijn."— Transcript van de presentatie:

1 14-12-2006 Sybrand Landman (VROM) Projectgroep Zwemwater Implementatie van de richtlijn

2 14-12-2006 2 Inhoud De richtlijn; wat is nieuw? Rollen, taken en verantwoordelijkheden

3 14-12-2006 3 De nieuwe richtlijn (1) Jaarlijkse aanwijzing van locaties: Een groot aantal zwemmers (bepaald door het bevoegd gezag) Tendensen uit het verleden, beschikbare inrastuctuur of faciliteiten, maatregelen ter bevordering van het zwemmen incl. publieke participatie Monitoring, van nieuwe parameters en met een andere frequentie Intestinale entrokokken en Eschericha coli Verwachting van proliferatie Cyanobacteriën Visuele inspectie: teerachtige residuen, glas, plastic, rubber en ander afval

4 14-12-2006 4 De nieuwe richtlijn (2) Classificatie over meerdere jaren: Toetsing aan normen voor Intestinale enterokokken, Escherichia coli Minimaal voldoen aan de klasse aanvaardbaar, een inspanningsverplichting voor de klasse goed 5 jaar opeenvolgende jaren klasse slecht, permanent zwemverbod Ook permanent zwemverbod wanneer geen of disproportioneel dure maatregelen

5 14-12-2006 5 De nieuwe richtlijn (3) Zwemwaterprofiel Beschrijving van het water en de bronnen, cyanobacteriën Zwemverboden / negatieve zwemadviezen Informatie aan het publiek, pro-actief Op de locatie: EU symbolen Passende media, bijvoorbeeld het internet

6 14-12-2006 Rollen, taken en verantwoordelijkheden Stand van zaken in de projectgroep

7 14-12-2006 7 Opzet Algemeenheden Aanwijzing Zwemwaterprofilen Monitoring Beoordeling / classificatie Maatregelen

8 14-12-2006 8 Algemeenheden Noodzaak voor een duidelijke en transparante wijze van verdeling van de verantwoordelijkheden, voor de overheid, maar ook voor derden Uitspraak Regiegroep: zo veel als mogelijk aansluiten bij bestaande verantwoordelijkheden Aanwijzing is een nieuwe taak, die volgt uit de richtlijn Aanwijzing komt overeen met functietoekenning Gezamenlijk optrekken, ook met partijen die geen directe taak hebben, maar wel belang

9 14-12-2006 9 Aanwijzing van locaties Provincies voor provinciale wateren Minister van V&W / RWS voor Rijkswateren Een afweging van belangen: financiële aspecten, economie, toerisme, infrastructuur, regionale verdeling, functies land en water Adviesrol: Waterschappen Provincies Belangen van derden: burgers, private ondernemingen

10 14-12-2006 10 Opstellen en bijhouden van Zwemwaterprofielen Waterschappen voor provinciale wateren Rijkswaterstaat voor Rijkswateren Zwemwaterprofiel = beschrijving van het watersysteem Kennis en kunde ook bij bijvoorbeeld provincies en gemeenten

11 14-12-2006 11 Monitoring Waterschap voor provinciale wateren Rijkswaterstaat voor Rijkswateren Uitvoeringstaak van de waterbeheerder Overleg met provincie, gemeente of beheerder, bijvoorbeeld voor keuze van monitoringspunt

12 14-12-2006 12 Beoordeling / classificatie Waterschap voor provinciale wateren Rijkswaterstaat voor Rijkswateren Uitvoeringstaak van de waterbeheerder Duidelijke afspraken tussen waterschap / RWS en de provincie over termijn en wijze waarop de informatie wordt overgedragen

13 14-12-2006 13 Maatregelen Waterkwaliteitsverbeterende maatregelen Waterschap: provinciale wateren Rijkswaterstaat: Rijkswateren Zwemverboden / negatieve zwemadviezen Provincies Communicatie Provincies / waterschap / Rijkswaterstaat


Download ppt "14-12-2006 Sybrand Landman (VROM) Projectgroep Zwemwater Implementatie van de richtlijn."

Verwante presentaties


Ads door Google