De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken organisatieontwikkeling Voorbereidende raadsvergadering 7 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken organisatieontwikkeling Voorbereidende raadsvergadering 7 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken organisatieontwikkeling Voorbereidende raadsvergadering 7 december 2011

2 Thema’s 1.Reorganisatie 2.Informatie Centrum Landerd (ICL) 3.Huisvesting 4.Klantgeleidingsysteem/werken op afspraak 5.Zaakgericht werken 6.Digitalisering/e-dienstverlening 7.Ontwikkeling website

3 Reorganisatie: visiedocument Landerd 2.0 “De visie op onze medewerkers is dat eenieder meetelt en er toe doet. Dit betekent dat medewerkers daar worden ingezet waar ze het beste tot hun recht komen. Bij knelpunten tussen de wensen van de organisatie/management en de mogelijkheden van de medewerker, wordt er met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot oplossingen.”

4 Het “functiehuis” oud en nieuw 4

5 5 Proces 8 -11-2011 formeel besluit College van Burgemeester en Wethouders. 10-11-2011 brieven naar alle medewerkers voorlopige plaatsing: –Mens volgt functie –Maatwerk 1-1-2012 Definitieve plaatsing

6 Feiten op een rijtje Het salarisplafond is hetzelfde gebleven. De financiële gevolgen zijn reeds opgenomen in de begroting 2012. Besparing op bedrijfsvoering is op schema. Doorstroming interne medewerkers. Ontwikkelingskansen en –plannen eigen medewerkers. 6

7 Soorten functies: van mensgerichte naar generieke functies Manager A en B Teamleider A en B Concerncontroller Adviseur A, B en C Specialist A, B en C Vakinhoudelijk medewerker A, B en C Medewerker uitvoering A, B,C en D 7

8 8 Benaming afdelingen Afdeling Samenleving –Team Sociale zaken Afdeling Ruimte –Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Realisatie en Beheer –Team Gemeentewerken Afdeling Bestuur en Management Ondersteuning –Team Financiën

9 9 Bemensing leidinggevenden Afdeling Samenleving: Chris Remmen Team Sociale zaken: Andre Morssinkhof Afdeling Ruimte: Yvonne de Graaf Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving: Daniëlle Hamelink Afdeling Realisatie en Beheer: Jan van Gorp Team Gemeentewerken: Hans Vaneker Afdeling Bestuur en Management Ondersteuning: Els Meulendijks Team Financiën: Denia Pricken

10 Informatie Centrum Landerd (ICL) Eén ingangspunt voor alle kanalen: –Telefoon –Balie –Post –E-mail –E-dienstverlening Met dezelfde informatie voor de burger

11 Huisvesting Knelpunten die worden opgelost: –Beveiliging –Balies/spreekkamer voor burgers –Aanwezigheidssignalering –Scheiding telefoon/balie –Betere vergaderruimtes/dubbelfuncties –Trouwzaal –Krappe huisvesting –Flexibel werken

12 Klantgeleidingsysteem/werken op afspraak Betere doorgeleiding naar medewerkers Managementinformatie (aantal/tijden) Klantgerichter door werken op afspraak via ICL of internet Eerst 2 mogelijkheden (vrije inloop en afspraak) en dan mogelijk alleen op afspraak. Ruimere mogelijkheden voor klant en altijd bij de juiste medewerker.

13 Zaakgericht werken “Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden”

14 Zaakgericht werken Zaak begint met een brief, mail, telefoontje, e-dienstverlening of gesprek; Aan zaak wordt alle relevante informatie gekoppeld; DMS is onderdeel van zaakgericht werken.

15 Digitalisering/e-dienstverlening Komende periode verdere digitalisering van stukken; Uitbreiding van e-dienstverlening, dus meer producten digitaal leverbaar; Nieuw I&A beleidsplan.

16 Ontwikkeling website Aanpassing Producten Diensten Catalogus; Verbetering functionaliteit; Verbetering e-dienstverlening; Werken op afspraak; Verdere vulling “Mijn loket”; Aanpassing “uiterlijk”website.

17 Overige zaken binnen de organisatie Verbetering P&C cyclus; Dashboards; Landerd 2020; Decentralisatie-operaties (WWNV, WMO/AWBZ/Jeugdzorg); Etc.


Download ppt "Stand van zaken organisatieontwikkeling Voorbereidende raadsvergadering 7 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google