De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het sociale domein Beleidsstukken en concept- verordeningen – WMO 2015 en Jeugdhulp Rekenkamercommissie Brunssum Etienne Lemmens 30 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het sociale domein Beleidsstukken en concept- verordeningen – WMO 2015 en Jeugdhulp Rekenkamercommissie Brunssum Etienne Lemmens 30 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Het sociale domein Beleidsstukken en concept- verordeningen – WMO 2015 en Jeugdhulp Rekenkamercommissie Brunssum Etienne Lemmens 30 september 2014

2 Inhoud Algemeen Gebruik van de rekenkamerbrief Addendum WMO 2015-2016 Beleidsplan Jeugdhulp Verordening WMO Verordening Jeugdhulp

3 Algemeen Financiën Geen sociaal deelfonds PGB beheerd door SVB Financiële kaders voor 2016 en daarna ongewis > risico’s Veel onduidelijkheden bij Burgers: “wat gaat er veranderen?” Welzijns- en jeugdhulpinstellingen: “waarop kunnen wij rekenen?” Gemeenten: “wat komt er allemaal op ons af?” In Brunssum al veel gedaan en in de steigers gezet Aandachtspunt: samenwerking met Landgraaf

4 Gebruik rekenkamerbrief Kan raadsleden op risico’s wijzen en alternatieven bieden Rekenkamerbrief kan raadsleden op vragen attenderen, zoals bijvoorbeeld: Zijn de werkprocessen beschreven? Zijn gezamenlijke targets benoemd voor de teams? Is de sociale kaart volledig? Is er samenhang in voorzieningen en arrangementen tussen de beleidsvelden in het sociale domein? Is aandacht besteed aan de cultuur in de organisatie om adequaat de nieuwe taken uit te voeren?

5 Addendum WMO 2015-2016 Aantal beslispunten zijn geen beslispunten, maar randvoorwaarden Medezeggenschap doorontwikkelen: hoe? Gegevensuitwisseling is randvoorwaarde, hoe is de privacy gewaarborgd? Regeling met de centrumgemeente Heerlen met betrekking tot maatschappelijke opvang en hulp op afstand? Zijn de doelen voldoende SMART geformuleerd? Hoe kan innovatie plaatsvinden?

6 Beleidsplan Jeugdhulp Een aantal beslispunten intentioneel, niet concreet SMART geformuleerde doelen op onderdelen Jaarlijkse uitvoeringsplannen van de gemeenten 1G1P1R, verwijsindex en zelfredzaamheidsmatrix Aandachtspunt: samenhang met de andere beleidsterreinen

7 Verordening WMO - aandachtspunten Eigen bijdrage, kan ook gekozen worden voor de variant dat de raad de hoogte voor de bijdrage vaststelt Nadere regeling met betrekking tot jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers wordt aan college gedelegeerd Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen Te overwegen: in de verordening een artikel opnemen over Evaluatie, bijvoorbeeld 1x per x jaar Uitgebreidere medezeggenschap van ingezetenen (voorstellen voor beleid, advies uitbrengen, periodiek overleg, enz.)

8 Verordening Jeugdhulp - aandachtspunten Raad krijgt de bevoegdheid de toegang tot de jeugdhulp via de gemeente te bepalen in de verordening Raad stelt wijze van vaststellen hoogte pgb in verordening vast Aangeraden om op te nemen: Termijn voor verstrekking verslag van onderzoek aan de jeugdige of de ouders bij artikel 7, lid 2 Evaluatie, bijvoorbeeld 1x per x jaar


Download ppt "Het sociale domein Beleidsstukken en concept- verordeningen – WMO 2015 en Jeugdhulp Rekenkamercommissie Brunssum Etienne Lemmens 30 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google