De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugd GGZ Inspanningsgericht Bert Barkhof Amersfoort - 4 juli 2016 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugd GGZ Inspanningsgericht Bert Barkhof Amersfoort - 4 juli 2016 1."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugd GGZ Inspanningsgericht Bert Barkhof Amersfoort - 4 juli 2016 1

2 Lentis Geïntegreerde instelling voor GGZ en ouderenzorg (VVT) GGZ voor jeugd (Jonx), volwassenen, ouderen en forensische zorg Voornamelijk in provincie Groningen, maar ook vestigingen in Emmen, Enschede, Zwolle, Arnhem, Apeldoorn, Hilversum (allen PsyQ), Drachten en Hoogeveen (Autisme Team Noord-Nederland, TOP-GGz) Totale omvang ca. € 250M Ca. 4.500 medewerkers, ca. 3.000 FTE Omvang jeugd ca. € 10M, verdeeld over Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland en VNG (LWI voor GGZ voor doven en slechthorenden) Ca. 4.200 cliënten <18 jaarlijks in zorg. Jeugd is vrijwel uitsluitend ambulant. 2

3 Jeugdhulp in regio Groningen Regio Groningen = provincie Groningen 23 gemeenten, waaronder stad Groningen Budget voor 23 gemeenten centraal Eén inkooporganisatie voor gehele regio: RIGG (Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten) Totale omvang ca. € 150M 3

4 Aanbesteding RIGG 2016-2017 2 fases: selectiefase en gunningsfase In selectiefase is uitvraag gedaan bij zorgaanbieders naar zorgproducten met nadruk op producten waarbij samenwerking aan de orde is Constructie van contractpartners en zorgaanbieders Selectie op basis van “toegevoegde waarde” Resultaat selectiefase: productencatalogus en contractpartners geselecteerd In gunningsfase: aanbieders (individueel of gezamenlijk) inschrijven op producten uit de productencatalogus 4

5 Bevindingen aanbesteding Wat ging goed: Het concept leidde tot formalisatie van bestaande samenwerkingsverbanden, zowel binnen domeinen als domeinoverstijgend Vb: FACT: samenwerking van Jonx|Lentis, Accare, VNN, REIK en Elker Wat ging minder goed: Tijdsdruk: selectiefase werd begin juli gepresenteerd en geopend met sluiting begin september. Veel medewerkers (sleutelfunctionarissen) op vakantie en er moest veel (inhoudelijk) werk worden verricht. Alles was nieuw, dus veel onduidelijk. Daardoor veel vragen en de antwoorden in de NvI waren niet altijd verhelderend. Daardoor bleven er open eindjes, ook na de gunning, welke pas recent zijn afgerond. Gunning in december, daarna nog heel veel werk te doen. 5

6 Uitwerking producten S-GGZ en GB-GGZ S-GGZ verdeeld in 5 producten, die per maand per uur gedeclareerd moeten worden: Diagnostiek Kort (<25 uur) Middel (<50 uur) Lang (<75 uur) Extra lang (>75 uur) GB-GGZ Bekende producten zijn gehandhaafd, maar: Basis GGZ Chronisch afrekening per uur i.p.v. per traject 6

7 Maatwerkproducten Specifieke maatwerkproducten in Groningen uitgewerkt, zowel op basis van inspanning als op uitkomst: Vroegsignalering Ontwikkelingsstoornissen, zoals Autisme en ADHD FACT Complexe (vecht)scheiding Thuiszitters Producten zijn stapelbaar 7

8 Spoed4Jeugd Groningen (S4JG) Eén centrale voordeur voor spoedzorg (uitvoering door JB Noord) Doorgeleiding naar juiste domein (GGZ, LVB of jeugdzorg) Beschikking met productcode aanvragen Product is stapelbaar op bijv. regulier S-GGZ product 8

9 Toegang Huisarts is nog steeds de grootste verwijzer voor jeugd GGZ. In Groningen: bij verwijzing huisarts volgt altijd beschikking, tenzij… Qua proces 2 routes ingericht: Route huisarts: wij vragen beschikking aan bij gemeente, digitaal via berichtenportaal Groningen Rechtstreekse verwijzing van gemeente, JW301 bericht komt rechtstreeks bij ons binnen 9

10 Waar staan we nu? Werkgroep met RIGG, gemeenten en zorgaanbieders elke 2 weken Hercodering van alle openstaande trajecten op 1-1-2016, nu voor ca. 80% gereed Fouten in afgegeven beschikkingen (eenheden, frequentie, looptijd)  defaults zijn nu ingericht, maar herstelwerk noodzakelijk Op papier werkt proces, maar voor grote aantallen lastig te organiseren Veel bulkwerk in administratie (hercodering, registratie corrigeren, beschikkingen herstellen, etc.) en dit alles in grote hoeveelheden. Berichtenverkeer: belangrijkste berichten in de lucht, maar nog niet alle berichten volledig werkend. Nog veel handmatig. 10

11 Berichtenverkeer Berichten die nu werken: JW301 (en 302), JW303D/F (en 304) Berichten nog niet werkend: JW305 (en 306), JW307 (en 308) Ook JW315 (verzoek zorgtoewijzing) nog niet in de lucht, daardoor nog aangewezen op berichtenportaal Groningen 11

12 Voor de nabije toekomst Testfactuur JW303 verstuurd; deze is goed verwerkt door de gemeente en: Retourbericht JW304 ook goed verwerkt Conclusie: technisch kunnen we declareren/factureren op basis van JW303. Nu nog voor grote aantallen. Werkwijze is conform WMO extramuraal, is bestaande en dus bewezen technologie in onze software. Nu alleen toepassen op jeugd. Planning: Juli registratie verder bijwerken (inlezen beschikkingen, contacten omzetten) Begin augustus: effectueren productie t/m juni Augustus: oplossen fouten effectueren Eind augustus/begin september: declaratie t/m juni de deur uit. 12

13 Grensverkeer 13 Als gevolg van verschillende vormen van bekostiging ook verschillende wijze van registratie op 1 locatie!

14 Bevindingen Veel administratie Veel afstemming tussen zorgadministratie (zowel centraal als decentraal) en gemeenten. Veel afstemming tussen lokale teams van zorgaanbieders en sociale wijkteams. Vraagt ook tijd om te wennen voor administratie, maar ook voor behandelaren! Nog niet alle gemeenten zijn even ver in het proces. Gemeenten “zijn zuinig” met het afgeven van beschikkingen op looptijd en volume, dit leidt tot veel herindicaties. Sturing op individu in plaats van populatie Grootste aantal cliënten met kleinste deel van regionaal budget (in Groningen 70-30), dus we moeten het slim organiseren! 14

15 Verantwoording Alle regio’s kiezen voor kwartaal verantwoording, daardoor administratieve pieken in januari (naast overig jaarwerk), april, juli en oktober Zoveel regio’s, zoveel vormen… Verantwoording op cliëntniveau i.p.v. populatie 15

16 En verder? Kleintje aanbesteding voor 2017 onder bestaande contractpartners i.v.m. wijzigingen S-GGZ gaat terug naar 1 product Drenthe volgt m.i.v. 2017, inkoop gestart. 16


Download ppt "Jeugd GGZ Inspanningsgericht Bert Barkhof Amersfoort - 4 juli 2016 1."

Verwante presentaties


Ads door Google