De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomst GGZ Midden Limburg juni 2014 René bekhuis CZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomst GGZ Midden Limburg juni 2014 René bekhuis CZ"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomst GGZ Midden Limburg juni 2014 René bekhuis CZ
Huisarts en GGZ Netwerkbijeenkomst GGZ Midden Limburg juni 2014 René bekhuis CZ

2 Visie CZ op 1e lijns zorg Patiënt centraal, zorg in de buurt van de patiënt. De zorg rondom de patiënt is gecoördineerd en afgestemd De kwaliteit van zorg is transparant goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg doelmatige zorg, stimuleren taakdelegatie e-health en substitutie

3 Wat betekent dit voor de 1e lijns GGZ zorg?
structurele samenwerking tussen in elk geval de huisarts, POH GGZ, AMW en psycholoog (en verslavingsconsulent) regionaal (kennis)netwerk GGZ transparante afspraken over de kwaliteit van de zorg (o.a. kwaliteitscyclus) generalistische en klachtgerichte zorg. zorg op de juiste plek (goede screening, taakdelegatie en inzet e-health). Potentie: 20 a 30% verschuiving van klanten vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn is (op termijn) wellicht mogelijk. resultaatgerichte afspraken, passend binnen de nieuwe financieringsstructuur voor de 1e lijn (geen stapeling van DBC’s, wel financiering voor multidisciplinaire zorg (S2) en beloning van uitkomsten van zorg (S3).

4 Generalistische Basis GGZ
Veranderingen 2014 Huisarts POH-GGZ 1e lijns psychologie 2e lijns ggz Huisartsenzorg + ondersteuning GGZ (POH GGZ) Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

5 GGZ in huisartsenpraktijk
Huisartsenzorg behandeling: geen vermoeden van DSM stoornis wel vermoeden van DSM stoornis, ernst is licht of subklinisch, laag risico, geen complexiteit stabiel chronische problematiek geïndiceerde preventie (groepsconsult) objectieve verwijzing/triage, bij voorkeur met behulp van een gevalideerd screeningsinstrument

6 GGZ in huisartsenpraktijk
Indien formele GGZ zorg nodig is (GBGGZ, SGGZ) dient de huisarts hier onderbouwd en specifiek naar te verwijzen. Bij verwijzing naar de GBGGZ dient de huisarts bij voorkeur te verwijzen naar één van de 4 mogelijkheden (kort, middel, intensief, chronisch) Indien de huisarts volgens de GBGGZ een verkeerde inschatting heeft gemaakt kan de GBGGZ dit gemotiveerd omzetten (terugverwijzing naar huisarts is niet nodig). GBGGZ dient wel terug te verwijzen als de patient volgens de GBGGZ gespecialiseerde GGZ nodig heeft.

7 Huisartsenzorg Naast feitelijke inzet POH GGZ wordt per ook gefinancierd (3uur POH GGZ per normpraktijk): e-health consultatie van psycholoog/ psychiater gebruik digitale screenings instrumenten

8 e-health Betreft: Programma’s ter ondersteuning van de diagnostiek en behandeling door de huisarts. Het gaat om programma’s waarvoor extra investeringen nodig zijn. voorbeelden: Kleur je leven, Moodlifter, Beating the blues, Minddistrict, Heeft geen betrekking op een elektronisch consult/contact: een behandelaar heeft via zijn computer een consult met de cliënt. Hiervoor is reguliere financiering ( consult).

9 e-health De huisarts is zelf verantwoordelijk voor de inkoop van e-health trajecten. Voor patiënt geen eigen risico. huisarts blijft tijdens e-health traject eindverantwoordelijk. Moet gaan om een evidenced based e-health programma’s. e-health dient via aanvraag/wijzigingsformulier POH GGZ aangevraagd te worden (op basis van inschatting). Met name zorggroepen en detacheringsorganisaties POH GGZ hebben een vergoeding voor e-health aangevraagd.

10 consultatie de psychiater, psychotherapeut, klinische psycholoog, kaderarts GGZ of (eerstelijns) GZ-psycholoog kunnen consultatief geraadpleegd worden door de huisarts. Budget voor consultatie dient door de huisarts via aanvraag/wijzigingsformulier POH GGZ aangevraagd te worden (op basis van inschatting). De huisarts betaalt de consultatie rechtstreeks aan degene die geconsulteerd is. Voor deze prestatie mag door de hulpverlener niet tevens een regulier consult worden gedeclareerd. Deze onderlinge dienstverlening kent een vrij tarief en heeft geen vormbeperking.

11 Triage Gebruik digitaal triage instrument wenselijk.
Kunnen verschillende instrumenten zijn, zolang ze maar gevalideerd zijn Voorbeelden: Telepsy Psyscan Mirro Andere gevalideerde vragenlijsten

12 aanvraagprocedure triage
Budget voor Triage dient door de huisarts via aanvraag/wijzigingsformulier POH GGZ aangevraagd te worden (op basis van inschatting) De huisarts betaalt de kosten van het triage instrument rechtstreeks aan degene die hij heeft gecontracteerd. Huisartsen maken weinig gebruik van digitale triage

13 13 Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst
22 september (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst


Download ppt "Netwerkbijeenkomst GGZ Midden Limburg juni 2014 René bekhuis CZ"

Verwante presentaties


Ads door Google