De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VALIDATIE VAN EEN PHADIA 250-SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN TRYPTASE Naam: Christiaens Céline Afstudeerrichting: Medische Laboratoriumtechnologie Stageplaats:

Verwante presentaties


Presentatie over: "VALIDATIE VAN EEN PHADIA 250-SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN TRYPTASE Naam: Christiaens Céline Afstudeerrichting: Medische Laboratoriumtechnologie Stageplaats:"— Transcript van de presentatie:

1 VALIDATIE VAN EEN PHADIA 250-SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN TRYPTASE Naam: Christiaens Céline Afstudeerrichting: Medische Laboratoriumtechnologie Stageplaats: AZ Groeninge Kortrijk Academiejaar: 2015 - 2016

2 Inhoudsopgave Inleiding 1.Tryptase in mastcellen 2.Phadia 250-systeem 3.Validatie Conclusie

3 Inhoudsopgave Inleiding 1.Tryptase in mastcellen 2.Phadia 250-systeem 3.Validatie Conclusie

4 Inleiding Dienst serologie, AZ Groeninge Kortrijk, campus Kennedylaan Hebben al het toestel (Phadia 250): allergie- en auto-immuuntesten Serumstalen voor de bepaling tryptase  UZ Leuven (Phadia 1000) In de toekomst: zelf tryptase in serum bepalen  toestel eerst valideren voor de bepaling van tryptase = bepaalde prestatiekenmerken van toestel nagaan

5 Inhoudsopgave Inleiding 1.Tryptase in mastcellen 2.Phadia 250-systeem 3.Validatie Conclusie

6 1. Tryptase in mastcellen (mast cell) Baseline tryptaseconcentratie: normaal < 11 µg/L Mastcelactivatie  degranulatie

7 1. Tryptase in mastcellen (mast cell) Constant verhoogd = Systemische mastocytose Voorbijgaande verhoging = Anafylaxie Verhoogd bij bepaalde hematologische neoplasma’s

8 1. Tryptase in mastcellen: mastocytose Cutane mastocytoseSystemische mastocytose HuidaandoeningMastcelproliferatie in minstens 1 orgaan Vooral kinderenVooral bij volwassenen Meestal normale concentratie tryptase in serumMeestal > 20 µg/L Biopsie: toename van mastcellenTryptaseconcentratie: minor criterium diagnose

9 1. Tryptase in mastcellen: mastocytose

10 1. Tryptase in mastcellen: anafylaxie

11 1. Tryptase in mastcellen: hematologische neoplasma’s Hematologische maligniteit Patiënten (%) met een verhoogde concentratie tryptase Acute myeloïde leukemie (AML)30-40 Chronische myeloïde leukemie (CML)40-50 Myeloproliferative disorder (MPD) zonder CML5-40 Myelodysplastich syndroom (MDS)20-30 Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML)40-60  Myeloïde neoplasma’s!

12 Inhoudsopgave Inleiding 1.Tryptase in mastcellen 2.Phadia 250-systeem 3.Validatie Conclusie

13 2. Phadia 250-systeem Astma- en allergietesten = ImmunoCAP testen Auto-immuuntesten = Elia-testen

14 2. Phadia 250-systeem: principe Legende Primaire antilichamen covalent gebonden aan de CAP (well) Tryptase in het serum/plamsa Secundair enzym- gebonden antilichamen Development solution Fluorescentie  Fluorescence enzyme immunoassays (FEIA)

15 Inhoudsopgave Inleiding 1.Tryptase in mastcellen 2.Phadia 250-systeem 3.Validatie Conclusie

16 3. Validatie Prestatiekenmerken: Precisie: reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid Juistheid Meetonzekerheid Methodevergelijking Meetbereik (Stabiliteit van tryptase)

17 3. Validatie: precisie Herhaalbaarheid (within-run precisie) Concentratie tryptase van een staal met een normale tryptaseconcentratie (µg/L) Concentratie tryptase van een staal met een sterk verhoogde tryptaseconcentratie (µg/L) Gemiddelde5,21 µg/L 91,05 µg/L Standaarddeviatie0,29 µg/L 6,14 µg/L Variatiecoëfficiënt CV 5,54% 6,75% Concentratie gemeten in het UZ Leuven 5,8 µg/L 76,6 µg/L Between-day-reproduceerbaarheid Concentratie tryptase van de Tryptase Control (µg/L) Concentratie tryptase van de Curve Control (µg/L) Gemiddelde6,47 µg/L 12,38 µg/L Standaarddeviatie0,25 µg/L 0,24 µg/L Variatiecoëfficiënt CV3,91% 1,94% Werkelijke concentratie6,85 µg/L 12,50 µg/L  10 x in zelfde run  Op 10 verschillende dagen

18 3. Validatie: juistheid Concentratie tryptase van de Tryptase Control (µg/L) Concentratie tryptase van de Curve Control (µg/L) Gemiddelde6,47 µg/L12,38 µg/L Werkelijke concentratie6,85 µg/L12,50 µg/L Absolute bias-0,38 µg/L-0,12 µg/L Relatieve bias B rel -5,55%-0,96%  Resultaten reproduceerbaarheid

19 3. Validatie: meetonzekerheid  Resultaten reproduceerbaarheid Tryptase Control (µg/L)Curve Control (µg/L) Variatiecoëfficiënt CV3,91%1,94% Relatieve bias B rel -5,55%-0,96% 12,00%4,16% Grens bepalen:

20 3. Validatie: methodevergelijking Op 3 manieren de resultaten van beide methodes vergelijken: a.Statistische evaluatie b.Analytische evaluatie c.Klinische evaluatie  33 serumstalen waarvan de concentratie tryptase al in het UZ Leuven werd bepaald waarvan 1 als outlier wordt beschouwd

21 3. Validatie: methodevergelijking a. Statistische evaluatie:  Normaal verdeeld?: D'Agostino-Pearson test => ‘reject Normality’  Wilcoxon test: P-waarde (0,0315) < 0,05 => statistisch significant verschil!

22 3. Validatie: methodevergelijking b. Analytische evaluatie  Passing-Bablok regressie: y = = 0.135371 + 0.895670 x Systematic differences Intercept A 0.1354 95% CI -0.2679 to 0.3925 Proportional differences Slope B 0.8957 95% CI 0.8500 to 0.9660 Concentratie tryptase bepaald in het UZ Leuven (µg/L) Concentratie tryptase bepaald in het AZ Groeninge (µg/L)

23 3. Validatie: methodevergelijking c. Klinische evaluatie: Absolute difference plot  Geen klinisch significant verschil! Gemiddelde concentratie tryptase van beide methodes (µg/L) Absoluut verschil in concentratie tryptase tussen beide methodes (µg/L)

24 3. Validatie: methodevergelijking Statistische evaluatieSignificant verschil Analytische evaluatie Systematische biasGeen significant verschil Proportionele biasSignificant verschil Klinische evaluatieGeen significant verschil Besluit: Het statistisch en analytisch significant verschil is klinisch aanvaardbaar.

25 3. Validatie: meetbereik  Kalibratoren gebruikt Nominale concentratie kalibrator (µg/L) Respons 1 Teruggerekende concentratie 1 (µg/L) Respons 2 Teruggerekende concentratie 2 (µg/L) Gemiddelde respons Gemiddelde teruggerekende concentratie (µg/L) B rel (%) 13641,123180,913411,021,5 512444,9712384,9412414,96-0,9 12,5291112,40301412,902962,512,651,2 50969349,70940350,70954850,200,4 20021066197,0021392205,0021229201,000,5

26 3. Validatie: stabiliteit van tryptase Staalafname + bepaling tryptase (dag 1) 5 dagen koelkast Bepaling tryptase (dag 5) 2 dagen koelkast Bepaling tryptase (dag 7) Besluit: Na 7 dagen in de koelkast is de concentratie tryptase niet significant veranderd.

27 Inhoudsopgave Inleiding 1.Tryptase in mastcellen 2.Phadia 250-systeem 3.Validatie Conclusie

28 PrestatiekenmerkBesluit Precisie HerhaalbaarheidAanvaardbaar ReproduceerbaarheidAanvaardbaar JuistheidAanvaardbaar MeetonzekerheidAanvaardbaar Methodevergelijking StatistischSignificant verschil AnalytischSignificant verschil KlinischAanvaardbaar Meetbereik (1 tot 200 µg/L)Bevestigd Stabiliteit van tryptase7 dagen in koelkast Besluit: 1.Het Phadia 250-systeem van het AZ Groeninge kan gebruikt worden in de routine voor de bepaling van tryptase. 2.Stalen kunnen 7 dagen in de koelkast bewaard worden zonder dat de concentratie tryptase significant veranderd.

29 Zijn er nog vragen?


Download ppt "VALIDATIE VAN EEN PHADIA 250-SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN TRYPTASE Naam: Christiaens Céline Afstudeerrichting: Medische Laboratoriumtechnologie Stageplaats:"

Verwante presentaties


Ads door Google