De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Precisie bij meten: een essentieel maar vergeten deel van het proefresultaat? Stefan Vansteenkiste OCW Opzoekings Centrum voor de Wegenbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Precisie bij meten: een essentieel maar vergeten deel van het proefresultaat? Stefan Vansteenkiste OCW Opzoekings Centrum voor de Wegenbouw."— Transcript van de presentatie:

1 Precisie bij meten: een essentieel maar vergeten deel van het proefresultaat? Stefan Vansteenkiste OCW Opzoekings Centrum voor de Wegenbouw

2 Situering – context CEN TC336 WG1 TG9 taakgroep Relatie met definieren prestatieniveaus Conclusies Inhoud

3 Precisie analysemethode : mate van spreiding in resultaten verkregen door methode herhaalde malen uit te voeren onder vastgelegde condities op zelfde homogeen monster Maat voor precisie : standaardafwijking (  of s-waarde) of variatiecoëfficiënt (= relatieve afwijking of CV) Situering - context

4 Vastgelegde condities :  herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid Herhaalbaarheid : Precisie bij uitvoeren proef door zelfde analist, zelfde apparatuur binnen korte periode Uitdrukking imprecisie: s r of CV r Situering - context

5 Reproduceerbaarheid : Precisie onder variabele omstandigheden zoals in  labs, analisten, apparatuur,… imprecisie: s R of CV R Precisie  juistheid (maat voor overeenstemming met werkelijke waarde) Situering - context

6 Meetonzekerheid : halve lengte interval waarbinnen een proefresultaat wordt verwacht te liggen Uitdrukking betrouwbaarheid proefresultaat In standaarden uitgedrukt als : r en R-waarden Rekening houden met dekkingsfactor of ‘coverage factor’ vb. 95% r = 2,8 s r en R = 2,8 S R Situering - context

7 Belang precisie  CEN/TC336 WG1 TG9 TG9 ‘Precision of test methods’ opgericht in 2009 binnen WG1 ‘Bituminous binders for paving’ Leden : DS (DK), VSS (CH), DIN (D), AFNOR (FR) en BRRC (voorzitter) TG9 taakgroep

8 Doelstellingen : Identificatie leemtes precisiedata in proef-methodes aangewend in productstandaarden EN 12591, EN 14023, EN13924-1 en -2 Nood aan wijzigingen – verbeteringen in huidige precisiedata TG9 taakgroep

9 Ontbrekende precisiedata (niet volledig): TG9 taakgroep ProefmethodeKenmerkOntbrekende precisiedata EN 1427Verwekingstemperatuur R&KR&K > 80°C: guideline EN 12607-1Korte termijn verouderingPmB’s: guideline EN 15323Lange termijn veroudering (RCAT)Preliminary Round Robin results EN 12593Fraass breaking pointGuidence for PmB’s Vooral bij PmB’s is er nood aan precisiedata

10 Nood aan wijziging/verbetering precisiedata – illustratie a.h.v. naaldpenetratie EN1426 Resultaten ringanalyse 2007 (#25 labs) in België TG9 taakgroep CodeBitumen type B1wegenbitumen 50/70 BP1PmB 45/80-50 tank + high-shear mixer BP2PmB 45/80-50 tank zonder high-shear mixer

11 Resultaten ringanalyse 2007 : Reproduceerbaarheid voldoet niet aan EN1426 Ringonderzoeken in andere EU-landen duiden op gelijkaardig probleem TG9 taakgroep B1BP1BP2Precisiedata in EN1426 Gemiddelde (0,1 mm) 53,062,467,9 Reproduceerbaarheid R (= 2,8 x s R ) 12,2%8,9%9,0% 6% (indien pen-waarde  50 0,1mm)

12 Redenen problemen? Data afkomstig uit verleden Andere materialen, meetapparatuur, procedures,… Beperkte basis voor aanleveren data (1 land) Impact monstervoorbereiding: vb. thermische voorgeschiedenis PmB’s op prestatie-kenmerken? TG9 taakgroep

13 Acties – prioriteiten werkgroep : VerzameIen resultaten ringonderzoeken zowel in literatuur (beperkt) als jaarlijkse nationale round robins (vb. Arbit, BNPé, VTI,…) Nieuwe data steeds welkom! Prioriteiten voor maart 2013 : Evaluatie + voorstellen voor precisiedata in EN1426, EN1427 en EN12593 TG9 taakgroep

14 Belang kennis precisie : Bepaalt in erg belangrijke mate het onderscheidend vermogen en bijgevolg ook inzetbaarheid of nuttig karakter (zeggingskracht) van een proef Onontbeerlijk bij definiëren klassen materialen of prestatieniveaus (grenzen) Belang precisiedata

15 Onderscheidend vermogen proef: Belang precisiedata Spreiding  grenswaarde Specificatie of grenswaarde aanvaard aanvaard, maar niet aanvaard Statistisch niet significant verschillend

16 Onderscheidend vermogen proef: Belang precisiedata Spreiding  grenswaarde Specificatie of grenswaarde Wat met grenswaarde of proef indien R-waarde met factor 2 toeneemt?

17 Relatie definiëren prestatieniveaus: Belang precisiedata Klasse 2 Klasse 1, maar Klasse 1 Klasse 3 Klasse 1 Klasse 2, maar Klasse 2

18 Belang precisiedata Klasse 2 Klasse 3 Klasse 1 Altijd overlap  vastleggen klassen in functie van R- waarden om verwarring en discussies te vermijden Relatie definiëren prestatieniveaus:

19 Inzicht meetonzekerheid belangrijk bij betrouwbaarheid proefresultaat Op CEN-niveau  TG9: Invullen hiaten, vooral voor PmB’s Verbeteringen bestaande precisiedata Onontbeerlijk om imprecisie mee te nemen bij vastleggen grenzen of (prestatie)klassen Conclusies

20 Bedankt voor de aandacht!


Download ppt "Precisie bij meten: een essentieel maar vergeten deel van het proefresultaat? Stefan Vansteenkiste OCW Opzoekings Centrum voor de Wegenbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google