De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INDICATOREN BORSTKANKER. VIP 2 Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INDICATOREN BORSTKANKER. VIP 2 Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals."— Transcript van de presentatie:

1 INDICATOREN BORSTKANKER

2 VIP 2 Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals

3 VIP 2 Initiatief Vlaamse overheid Met medewerking van :  Vlaamse vereniging van hoofdartsen  Ziekenhuiskoepels  Mutualiteiten  Vlaams PatiëntenPlatform  Universiteiten  Beroepsverenigingen

4 VIP 2 Doel • De ziekenhuizen indicatoren aanleveren, waarmee kan gewerkt worden aan interne kwaliteitsverbetering. • De ziekenhuizen indicatoren aanleveren, die kunnen gebruikt worden in het kader van publieke rapportering. Publicatie op de ziekenhuiswebsite gebeurt in AZ Damiaan alleen na toestemming van de betrokken discipline(s)

5 VIP 2 Huidige domeinen • Cardiologie • Orthopedie • Oncologie: borstkanker • Moeder en Kind • Ziekenhuisbrede indicatoren • Patiënten tevredenheid

6 VIP 2 : oncologie – borstkanker Basis voor de indicatoren borstkanker • de indicatorenset gedefinieerd door de ‘European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA) • De studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE-rapport 150A) Aard van de indicatoren borstkanker • 10 proces-indicatoren • 3 outcome-indicatoren

7 Resultaten AZ Damiaan Periode 2007-2008

8 Indien de resultaten binnen: -95% betrouwbaarheidsinterval (blauwe lijn) of -99% betrouwbaarheidsinterval (groene stippellijn) liggen, worden de resultaten als normale variatie beschouwd (= zgn. statistische ruis) Dwz dat de resultaten niet significant afwijkend zijn van het gemiddelde. De variatie is groter naarmate de populatie kleiner is, daarom is het funnel plot ook in een trechtervorm. Hoe meer patiënten, hoe minder variatie er mag zijn en omgekeerd. Potentieel probleem bij publicatie van funnelplots: Zullen patiënten en andere leken dit meenemen in hun interpretatie of alleen naar de afwijking kijken tov het gemiddelde? Interpretatie funnelplot CI = betrouwbaarheidsinterval

9 Indicator B1 Systemische T voorafgegaan door ER/PR- en/of HER2-statusbepaling

10 Indicator B2 Cyto-/histo-bepaling vóór eerste chirurgie

11 Indicator B3 Mammo/echo borst 3m vóór eerste chirurgie, zonder neo- adjuvante T (cStadium I-III patiënten)

12 Indicator B4 MOC (-1m { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2009666/slides/slide_12.jpg", "name": "Indicator B4 MOC (-1m

13 Indicator B5 BSC gevolgd door radiotherapie

14 Indicator B6 BSC niet gevolgd door mastectomie (BSC<+6m) (cStadium I-II patiënten)

15 Indicator B7 Chirurgie gevolgd door hormonale T

16 Indicator B8 Chirurgie gevolgd door chemotherapie

17 Indicator B9 Systemische T bij cStadium IV of pStadium IV patiënten

18 Indicator B10 Neo-adj. systemische T bij cT2-3 cN0-1 cM0 patiënten

19 Indicator B11 Geobserveerde 5-jaars overleving

20 Indicator B12 Gecorrigeerde 5-jaars overleving

21 Indicator B13 Relatieve 5-jaars overleving

22 Opties voor publicatie

23 Mogelijke vormen voor publicatie Tabel

24 Mogelijke vormen voor publicatie Sjabloon VIP 2

25 Interpretatie van een funnelplot als leek : • AZ Damiaan scoort in het algemeen minder dan de andere ziekenhuizen Interpretatie van de cijfers in een ranking (cfr. pers): • AZ Damiaan scoort in het algemeen minder dan de andere ziekenhuizen Potentiele interpretatieproblemen


Download ppt "INDICATOREN BORSTKANKER. VIP 2 Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals."

Verwante presentaties


Ads door Google