De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerken van de vrijgevestigde praktijken die bij PsyDirect zijn aangesloten: Lokaal verankerd Laagdrempelig Snel (korte wachttijd) Klantvriendelijk Persoonlijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerken van de vrijgevestigde praktijken die bij PsyDirect zijn aangesloten: Lokaal verankerd Laagdrempelig Snel (korte wachttijd) Klantvriendelijk Persoonlijk."— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerken van de vrijgevestigde praktijken die bij PsyDirect zijn aangesloten: Lokaal verankerd Laagdrempelig Snel (korte wachttijd) Klantvriendelijk Persoonlijk Deskundig Transparant

2 Uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit van zorg: Psydirect richt zich op het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg in de Basis GGZ en specialistische GGZ Leden van Psydirect zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar/zijn praktijk Kwaliteit heeft in eerste instantie te maken met de attitude en het gedrag van de aan Psydirect verbonden psychologen. Met betrekking tot attitude en gedrag wordt het volgende essentieel geacht:

3 De psychologen van PsyDirect zijn betrokken bij hun cliënten en zijn gemakkelijk en persoonlijk benaderbaar. Zij stemmen hun benadering en aanpak af op de cliënt en diens vraag of klacht. Zij analyseren goed, betrekken bij het beoordelen van problemen relevante (biopsychosociale) invalshoeken en zijn besluitvaardig bij het kiezen van een passende behandeling. Daarbij maken zij gebruik van hun (wetenschappelijk onderbouwde) kennis en kunde op het gebied van kortdurende therapie. Deze kennis en kunde wordt gegarandeerd door ervaring en voortdurende na- en bijscholing. De psychologen van PsyDirect werken al jarenlang in de buurt van hun cliënten. Daardoor hebben zij goed zicht op de sociale omgeving en is contact met collega-hulpverleners makkelijk gelegd.

4 In aanvulling op voorgaande zijn een aantal globale kwaliteitscriteria geformuleerd. Daarbij is de indeling gehanteerd in drie deelgebieden: I Toegankelijkheid II Deskundigheid IIIPraktijkorganisatie

5 Toegankelijkheid: Lokaal, Laagdrempelig en Snel De praktijk is gevestigd in de buurt van de cliënt De praktijk is toegankelijk via telefoon, email, website. Contact vindt bij voorkeur rechtstreeks met de psycholoog plaats. De psycholoog streeft naar snelle beantwoording van vragen van cliënten Er is vrije keus voor een behandelaar Intake en behandeling vinden in principe door dezelfde behandelaar plaats Na aanmelding wordt binnen twee weken een afspraak aangeboden

6 Deskundigheid: Geschoold, Ervaren en Objectief Leden van Psydirect zijn geregistreerd in het BIG-register Conformeren zich aan de herregistratiecriteria van de Eerstelijnspsycholoog NIP. Dit borgt nascholing, intervisie en werkervaring in de eerstelijn Baseren zich in hun handelen op wetenschappelijk onderbouwde interventies Maken gebruik van Routine Outcome Measurement (ROM) en cliënttevredenheidsonderzoek Beschikken over kennis van het lokale netwerk Hebben een open houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in het vak

7 Praktijkorganisatie: Transparant, Persoonlijk en Klantvriendelijk Informatieverstrekking aan cliënten, huisartsen en andere relevante partijen is duidelijk, tijdig en helder Continuïteit van zorg wordt gegarandeerd (denk aan waarnemingsregelingen e.d.) Bureaucratische belasting wordt voor cliënten zo veel mogelijk beperkt Resultaten van cliënttevredenheidsonderzoek worden op termijn inzichtelijk gemaakt Er is een klachtenregeling geformuleerd Er bestaat samenwerking met andere praktijken van PsyDirect waardoor zorgaanbod (van specialisaties, (groeps)interventies) wordt vergroot


Download ppt "Kenmerken van de vrijgevestigde praktijken die bij PsyDirect zijn aangesloten: Lokaal verankerd Laagdrempelig Snel (korte wachttijd) Klantvriendelijk Persoonlijk."

Verwante presentaties


Ads door Google