De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat gebeurt er in Nederweert? Gemeente Nederweert Buitengebied in Balans, fijn stof en gezondheid. Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert Een gezonde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat gebeurt er in Nederweert? Gemeente Nederweert Buitengebied in Balans, fijn stof en gezondheid. Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert Een gezonde."— Transcript van de presentatie:

1 Wat gebeurt er in Nederweert? Gemeente Nederweert Buitengebied in Balans, fijn stof en gezondheid. Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert Een gezonde leefomgeving benadert vanuit de ecologie. LLTB Rol land- en tuinbouw in de ondersteuning van Buitengebied in Balans.

2 transparant mensen PROEFTUIN NEDERWEERT open dialoog BUITENGEBIED participatie KENNIS DELEN SAMENWERKEN creativiteit gezond leefklimaat vertrouwen oplossingen het nieuwe werken BIB is: verbeteren respect Leefomgeving dieren toerisme milieu provincie zo ziet Limburg dieren boeren niet vinken maar vonken fijnstof

3

4 Kaartje nederweert..wonen.agr + natuur Topografie of

5 Wat is een gezonde veehouderij? Is een lust voor zijn omgeving Voorkomt overlast Duurzaam en economisch gezond Zorgt voor een gezonde leefomgeving Communiceert met de omgeving

6 Wat is een gezonde leefomgeving? Zowel fysiek als geestelijk welbevinden Prettig om in te vertoeven voor ondernemer, burger en recreant Aandachtsgebieden zijn geur, fijn stof, geluid, ammoniak, verkeer, zoönosen, dierziekten etc

7 Plan van aanpak fijn stof Achtergrondconcentratie in Nederweert te hoog. Maart 2013: Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijn stof. Doel: Verlagen achtergrondconcentratie Voorkomen nieuwe knelsituaties Diverse maatregelen zoals: Aanvullend onderzoek opvullen tot de norm fijn stof Nieuwe technieken

8 Onderzoek aanvullend beleid Aanbevelingen voor gemeenten, provincie en rijk. Gemeente: via beleid of bestemmingsplan en dialoog Provincie: via verordening. Rijk: via aanpassing wet- en regelgeving en toepassen Crisis en Herstelwet. Onderzoek op website www.nederweert.nlwww.nederweert.nl

9 Fijn stof Overleg Rijk en provincie. Via dialoog en raad van inspiratie oplossingen bespreekbaar maken. Nieuwe technieken stimuleren. Mogelijkheden schetsen mbt financiering. Subsidies vanuit rijk: Nederweert voorrang.

10

11

12

13 Gezondheid. Motie gemeenteraad 5 november 2013. Jurisprudentie en lopende onderzoeken. Standpunt kabinet: pas beoordelingskader intensieve veehouderij en gezondheid toe. Interactieve bijeenkomst op basis van beoordelingskader o.l.v. GGD. Resultaat: inzicht in de gezondheidsrisico’s en effecten in relatie tot de veehouderij in geheel Nederweert. GGD vragen om adviezen in individuele situaties.

14 Hoe nu verder? Bijeenkomsten raad van inspiratie. Overleg provincie en rijk. Stimuleren nieuwe initiatieven. Interactieve bijeenkomst GGD. Begin 2015: terugkoppeling resultaten met gemeenteraad.


Download ppt "Wat gebeurt er in Nederweert? Gemeente Nederweert Buitengebied in Balans, fijn stof en gezondheid. Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert Een gezonde."

Verwante presentaties


Ads door Google