De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nutriënten aanpak 2016 RAO Atelier 18 februari 16.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nutriënten aanpak 2016 RAO Atelier 18 februari 16."— Transcript van de presentatie:

1 Nutriënten aanpak 2016 RAO Atelier 18 februari 16

2 N- en P-belasting en -concentraties nemen af, maar niet genoeg! Monitoring: Toestand- en trend Oppvl. en grondwater KRW; Meetnet Nutriënten Landbouw Waarom?

3 Complexiteit nutriënten

4 Strategie Ecologie én Economie Alle partijen aan zet, elkaar bij de les houden Aansluiten bij / versnellen van initiatieven Verbinden: “Waterbewust Boeren, Boerbewust water beheren”

5 Afspraken en Adviezen 2009: Advies Werkgroep Nutriënten: 3 pijlers 2012: Drie nutriënten adviezen 2013: Drie bestuursovereenkomsten 2014 e.v. : Pilots, projecten en plannen

6

7 Samenhang activiteiten

8 Maatregelen Top 10 per type gebied / sector Onderscheid: Bedrijf/Erf, Perceel, Sloot, Polder, Boezem Effectiviteit Draagvlak

9

10 Partners Waterschappen en Provincies Agrariërs / Collectieven / LTO – DAW / VIC In Gebieden: Netwerken en programma’s Proeftuin N2000 Veenweiden Aanpak Veenweiden Utr. West Duurzaam Boer Blijven Midden-Delfland, etc.

11 Instrumenten Financiering: sector, waterbeheerders én Europese cofinanciering Communicatie: palet aan projecten! Generieke wet- en regelgeving: eval. Mestwetg. Gebiedsgericht uitrollen en demonstreren met méér boeren en méér marktwerking

12 Kansen Innovatieve drain technieken Kennis over P in relatie tot org. stof in bodem Bodemoverschotten: kringloopbenadering +

13

14 Bodemoverschot kan fors omlaag! 20% beste bedrijven tov gemiddeld: Stikstof: 40-72 kgN/ha minder bodemoverschot Fosfaat: 11 kgP/ha minder bodemoverschot Minder bodemoverschot = Minder verliezen naar de sloot Alterra – dec 2015

15 “Als alle boeren in het veenweidegebied het maatregelenpakket toepassen zoals de 20% best scorende boeren (op basis van de kringloopwijzer), zal de belasting van het oppervlaktewater naar verwachting (gebaseerd op beste aannames met de kennis van nu) afnemen met grofweg een derde voor stikstof en voor fosfaat zelfs met meer dan de helft.” (voorstudie effecten kringlooplandbouw in veenweide, Alterra WUR ea 2684)

16 ..

17 Pijler 1: Beter doen wat werkt Beproefde maatregelen Samen blijven werken RBO-LTO/DAW Stroomlijnen POP3 aanvragen Kringlooplandbouw 2.0

18 Pijler 2: Werken aan onbekenden Effecten van maatregelen! – Aantallen bedrijven – Emissiereductie – Waterkwaliteit Bodem overschot! Achtergrondbelasting

19 Pijler 3: Doorwerken en verankeren Delen ervaringskennis Communiceren in de beleidskolom Elkaar bij de les houden! Blijven evalueren van de aanpak

20 Uitdagingen / discussie 1.Opschalen 2.Verbinden 3.Witte vlekken Project monitoring Achtergrondbelasting Diepe polders / akkerbouw Gewasbescherming


Download ppt "Nutriënten aanpak 2016 RAO Atelier 18 februari 16."

Verwante presentaties


Ads door Google