De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chijnsgoed en Oosterikse heide 24 november 2005. 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chijnsgoed en Oosterikse heide 24 november 2005. 2."— Transcript van de presentatie:

1 Chijnsgoed en Oosterikse heide 24 november 2005

2 2

3 3 Inhoud -Waarom Reconstructie ? -Wat is een landbouwontwikkelingsgebied ? -Welke criteria gelden ? -Hoe gaat het gebied er uit zien ? -Hoe gaan we het aanpakken ? -Hoe blijft U op de hoogte ?

4 24 november 2005 4 Reconstructie 1999 Ontwerp Reconstructiewet Het buitengebied biedt onvoldoende ruimte voor ontwikkelingen voor alle functies zoals natuur, landbouw en recreatie. Bovendien zijn er knelpunten door stankoverlast, ammoniak, etc. 2005 Reconstructieplan Boven Dommel

5 24 november 2005 5 Landbouwontwikkelingsgebieden -Gebieden waar landbouw de belangrijkste functie is. -Dé plek waar intensieve veehouderij onder voorwaarden kan doorontwikkelen. -Enkele nieuwvestigingen om knelpunten in andere gebieden op te lossen.

6 24 november 2005 6 Criteria Ontwikkelingsplan (1) Ontwikkeling binnen bestaande milieuwetgeving, geen nieuw beleid Bouwblokken op maat. Beeldkwaliteit blijft gewaarborgd of wordt versterkt. Duurzaam ruimtegebruik. Nieuwvestiging of omschakeling alleen als bestaande locaties niet kunnen worden herbenut en als elders iets verdwijnt. Planmatige aanpak

7 24 november 2005 7 Criteria Ontwikkelingsplan (2) Kaderstelling vanuit de gemeenteraden Voldoet aan de 6 criteria uit het R-plan –Evenwicht bestaand – nieuw –Milieu- en watertoets –Efficiënt ruimtegebruik –Verdergaand duurzamer dan wettelijk vereist –Passende herbestemming/sloop niet meer gebruikte gebouwen –Beeldkwaliteit

8 24 november 2005 8

9 9 Beeldkwaliteit

10 24 november 2005 10 Beeldkwaliteit

11 24 november 2005 11

12 24 november 2005 12 Hoe ziet het er straks uit? -Primaat landbouw -In het landschap ingepaste gebouwen -Moderne duurzame bedrijven -Een enkele nieuwvestiging

13 24 november 2005 13 Hoe gaan we het aanpakken? –Er staat een gebied op de kaart. –Gemeenten gaan nu de gewenste en mogelijke ontwikkeling bepalen op basis van wetgeving en bestaand beleid –Wensen van ondernemers en inwonenden worden zoveel als mogelijk ingepast –Vertaling in het Bestemmingsplan –Realisatie –Gezamenlijke aanpak door gemeenten en ZLTO onder projectleiding van OBIV –In afstemming met Provincie en RRC

14 24 november 2005 14 Hoe blijft U op de hoogte? 1.Zittende ondernemers en inwoners worden betrokken. (Kom eens praten, liefst vóór 16 december) 2.Wanneer een ontwikkelingsplan gereed is volgt een nieuwe informatieronde (al dan niet in het kader van B-planherziening of Strategische Milieubeoordeling) 3.Procedures B-planherziening en vergunningaanvragen

15 24 november 2005 15 Contact e.sprangers@cranendonck.nl

16 24 november 2005 16


Download ppt "Chijnsgoed en Oosterikse heide 24 november 2005. 2."

Verwante presentaties


Ads door Google