De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groenvisie Amersfoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groenvisie Amersfoort"— Transcript van de presentatie:

1 Groenvisie Amersfoort
samen maken we de stad … groener! Een initiatief dat al vele jaren bij enkele leeft maar door de energie van de G1000 Amersfoort nu echt op de agenda is gekomen. Wij bewoners raadsleden hebben het initiatief genomen samen een groenvisie te maken. Samen maken we een beter product We willen hiermee het groen in de stad versterken en behouden In een groene stad is het fijn wonen en groen is belangrijk voor onze gezondheid en leefbaarheid in de wijk

2 Waar gaat deze groenvisie over
parken zelfbeheer eetbaar groen vogels vleermuizen groenbeheer egels tijdelijk gebruik stadslandbouw planten ecologische hoofdstructuur ecologie bomen bloemen recreatie klimaatbestendigheid Flora en fauna Beleving en waardering Gezondheid en economische waarde water vlinders bijen kaarten biodiversiteit cultuurlandschap hittestress

3 inwoners,verenigingen, bedrijven, gemeente
Het doel Een gezamenlijke visie van Amersfoorters, bedrijven, verenigingen en gemeente op het groen in de stad. Samen komen we tot een beter resultaat. Het groen in de stad behouden en versterken. In een groene stad is het fijn vertoeven en groen is belangrijk voor onze gezondheid en leefbaarheid in de stad. Verbinding zoeken, relaties versterken, werken aan herstel vertrouwen losse inspanningen inwoners,verenigingen, bedrijven, gemeente gezamenlijke visie één akkoord Samen maken we de stad. Beter resultaat niet top down maar wat vinden wij nu belangrijk De visie gaat ons in de toekomst helpen bij het verbinden van het groen in de stad, het ontwikkelen van stadslandbouw, versterken van biodiversiteit en het verbeteren van de klimaatbestendigheid van de stad Zo weet je waar je aan toe bent en worden Verwachten ook waargemaakt.

4 Kader nog in ontwikkeling
Fysiek Groen: flora en fauna, landschap, water en bodem Co-productie Doorkijk naar 2030 Vooralsnog geen extra investeringsbudget of onderhoudsbudget beschikbaar Welke onderwerpen? Aan welk bestaand beleid moet het voldoen? Structuurvisie! Ontwikkelingen? Stadslandbouw, zelfbeheer! Wat nog meer? 17 februari vaststelling in de raad Geeft kaders en advies over de verbetering van kwaliteit van groen, water en bodem en brengt alle kansen in beeld die er zijn in de stad om het groen te versterken. Preventief toezicht: Hierbij moet de gemeente elke begrotingswijziging eerst voorleggen aan de provincie. Pas als de gemeente een nieuwe, sluitende begroting en/of meerjarenraming overlegt en deze wordt goedgekeurd, kan het preventief toezicht opgeheven worden. Niet hetzelfde als artikel 12-status. Gemeenten beslissen zelf of zij de artikel 12-status willen aanvragen. Vanuit de rol als toezichthouder brengt de provincie verslag uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de financiële positie van betrokken gemeente. Het is aan de Fondsbeheerders (de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën) of de aanvraag wordt gehonoreerd en een extra uitkering uit het Gemeentefonds wordt ontvangen. Andere gemeenten betalen hieraan mee, omdat de andere gemeenten daardoor minder geld uit het Gemeentefonds krijgen. Wanneer een gemeente een artikel 12-status heeft, wordt de financiële zelfstandigheid voor een deel ingeperkt.

5 Wie zijn de deelnemers? Co-productie! Groene organisaties
Andere belangenorganisaties uit sport, cultuur, mobiliteit Inwoners Woningcorporaties Bedrijven Ambtenaren G1000-groep keigroen samendoen Raadsleden Ontbreekt er nog een partij? Weet je nog iemand? Co-productie!

6 Wat hebben we nodig van deelnemers
respect belangen kennis visie Je eigen kennis Inbreng van belangen Respect voor andere belangen en meningen Inschatting wat haalbaar is binnen je eigen achterban

7 Afsluitende bijeenkomst
Het proces Startbijeenkomst 30 jan Thema Bijeenkomsten Afsluitende bijeenkomst Groenvisie Complex proces gelijkwaardigheid partijen Gedragen resultaat Rol van de raad bijzonder (volksvertegenwoordiger, kaderstellend en controlerend) Gemeente algemeen belang Besluit Proces Groenvisie Besluit Kader Groenvisie Ronde Groenvisie Besluit Groenvisie Gemeenteraad

8 Hoe maken we de Groenvisie?
We richten een website in voor ideeën en reacties. Alle deelnemers mogen meeschrijven in de themabijeenkomsten Aan het eind gaat een redactie door de teksten en ideeën Daar waar we er niet uitkomen  bespreken in de raad en slotbijeenkomst Wil je niet meeschrijven, maar wel reageren: mag ook Raadsleden zijn geen redacteur! Een bestuurlijke klankbordgroep bestaande uit raadsleden houdt toezicht op het proces We willen de groenvisie rond de zomer klaar hebben en voorleggen voor besluitvorming aan de gemeenteraad. Omdat deze in het gehele proces nauw betrokken is, is de verwachting dat de groenvisie snel geaccepteerd word Met een eerste onderzoek wat de thema inhouden gaan we straks mee aan de slag De rol van de raad zal ook door Femke van de Kolk nader toegelicht worden

9 Themabijeenkomsten 19 februari: Klimaatbestendigheid 5 maart: Ecologie
11 maart: Bomen  19 maart: Recreatief groen 30 maart: Eetbaar groen 8 april: Groen beheer 16 april: Water ? Via de website en wordt u nader geinformeerd Bij de borrel is er tijd om een account aan te maken bij zet amersfoort op de kaart . Dit proces is een experiment, niemand van ons heeft het eerder zo gedaan. Het kan dus zijn dat er onderweg misstappen gemaakt worden Praat dan liever eerst met de organisatie om te kijken hoe we het beter kunnen doen Dit is voor ons ook spannend!


Download ppt "Groenvisie Amersfoort"

Verwante presentaties


Ads door Google