De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rode draad en de lokale aanpak Beleidsplannen decentralisaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rode draad en de lokale aanpak Beleidsplannen decentralisaties."— Transcript van de presentatie:

1 De rode draad en de lokale aanpak Beleidsplannen decentralisaties

2 2013: uitgangspunten Molenwaard besproken en regionale visie/uitgangspunten sociaal domein A/V vastgesteld 15 januari 2014: informatiebijeenkomst beleidsplannen 11 februari 2014: opiniërende raad: opmerkingen raad en advies Wmo-adviesraad naar SIP A/V 4 maart 2014:besluitvormende raad over definitieve beleidsplannen Proces

3 Molenwaardse kaders: Uitgaan van netwerksamenwerking dichtbij zorgvrager Eén sturingsmodel met dezelfde visie en uitgangspunten voor 3 decentralisaties gericht op netwerken en eigen verantwoordelijkheid Zwaartepunt visie en uitvoering bij lokale netwerken leggen Kerngericht werken= uitgaan van lokale vraag Organiseren en benutten zelforganiserend vermogen heeft primaire focus

4 Molenwaardse kaders Organisatievorm en structuren ondergeschikt hieraan Helderheid over taken/rollen gemeente (1), regio A/V (2) en regio ZHZ (3) Opschalen voor specialisme als dat kwaliteitsvoordeel, efficiency en kostenvoordelen biedt met behoud van voorgaande Sturen op samenhang tussen decentralisaties en benutten mogelijkheden synergie Doel: Maximaal benutten eigen kracht inwoners en samenleving ten gunste van inwoners die ondersteuning nodig hebben

5 Kernboodschap = MEEDOEN: mensen zijn aan het werk, doen mee aan de samenleving en gaan relaties met anderen aan. Dit doet iedereen naar vermogen. Lokale aanhechting: aansluiten bij directe leefomgeving en netwerken Toegang: Lokale sociale teams die integraal werken en verantwoordelijk zijn voor arrangemanten op alle 11 leefgebieden voor inwoners van 0- 100 jaar Keuzevrijheid voor inwoners: keuze uit meerdere aanbieders en PGB mogelijkheden volgens de wet Coördinerende (regie)rol gemeente in de sociale teams Samenwerking: verdere ontwikkeling samen met partners: Zorgkantoor, zorgaanbieders, cliënten o.a. wat betreft inkoop Knelpuntenpotje: budget om dringende situaties op te lossen en te handelen Rode draad beleidsplannen A/V

6 Molenwaardse aanpak Uitvoeringsprogramma welzijnsstructuur: adviseurs wonen, zorg en welzijn professionele vrijwilligerscoördinatoren bij welzijnsinstellingen (VHG, Smit’s Stichting en Liesveld) + plan van aanpak vrijwilligerswerk versterken vroegsignalering en vroeginterventie (Signalerings- en Zorgnetwerk) lokaal CJGnetwerk opgestart

7 Uitvoeringsprogramma De Kanteling Uitvoeringsprogramma Mantelzorgsignalering en –ondersteuning Pilots Huis van de Waard in Oud-Alblas en Ottoland Buurtsportcoaches Enzovoort Vervolg Molenwaardse aanpak

8 DISCUSSIE


Download ppt "De rode draad en de lokale aanpak Beleidsplannen decentralisaties."

Verwante presentaties


Ads door Google