De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rutger Verbeek Bedrijfsadviseur Mobiliteitscentrum Friesland 20 januari 2010 “Hoe kom je als bedrijf de crisis door? “

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rutger Verbeek Bedrijfsadviseur Mobiliteitscentrum Friesland 20 januari 2010 “Hoe kom je als bedrijf de crisis door? “"— Transcript van de presentatie:

1 Rutger Verbeek Bedrijfsadviseur Mobiliteitscentrum Friesland 20 januari 2010 “Hoe kom je als bedrijf de crisis door? “

2 Inhoudsopgave Uitgangspunten van het mobiliteitscentrum Klantgroepen Dienstverlening Partners van het mobiliteitscentrum Meerwaarde van het mobiliteitscentrum Deeltijd WW

3 Uitgangspunten Opdrachtgever Ministerie van SZW 33 mobiliteitscentra in het land WTVVan Werk Naar Werk Arrangementen Binden en verbinden van regionale initiatieven op het terrein van werk & scholing met private en publieke partijen Wij werken vanuit de vraag van werkgevers

4 Uitgangspunten Continuïteit Behoud werkgelegenheid

5 5 Klantgroepen mobiliteitscentrum 1. D eeltijd WW (advies werkgever) 2. Met werkloosheid bedreigde werknemers (met of zonder sociaal plan) 3. Faillissementen 4. Concrete vraag naar personeel of vraag vanuit een kanssector (o.a scholing richting werk)

6 Dienstverleningspakket Mobiliteitscentrum Advies en Ondersteuning mobiliteit De Vliegende Brigade Fryslan Dienstverlening WERKbedrijf EVC (Eerder Verworven Competenties) (Om)scholing Outplacement Subsidie Voorlichting

7 Partners Gemeenten en Provincie (Beroeps)Onderwijs VMBO, MBO en HBO Leerwerkloketten Uitzendbureaus en detacheringsorganisaties Kenniscentra Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven Re-integratiebedrijven (Boaborea) Branche-organisaties (zoals BOVAG) Outplacement-organisaties (NOBOL )

8 Partners binnen UWV WERKbedrijf Lokale werkpleinen Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Lokale werkgeversteams Werkcoaches Bedrijfsadviseurs UWV divisie Uitkeren

9 Op preventie van werkloosheid gerichte dienstverlening Door overleg en in nauwe samenwerking met bedrijven meer slagkracht Kennis en expertise van het bedrijf benutten Vergaande samenwerking van publieke en private partijen Van Werk naar werk arrangementen Meerwaarde Mobiliteitscentrum

10 Doelstelling en uitgangspunten deeltijd-WW Doelstelling: Behoud vakkrachten Tegengaan van ongewenste vernietiging investeringen. Uitgangspunten: Vermindering arbeidsduur WW voor de verminderde arbeidsuren Geen opzegtermijn voor de werkgever

11 Voorwaarden voor deeltijd-WW Algemeen Werkgever kan éénmalig aanvragen om de arbeidstijd met minimaal 20% en maximaal 50% verminderen. Tot 20 werknemers, dan schriftelijke afspraak met vertegenwoordiging werknemers. Vanaf 20 werknemers afspraak met de vakbonden.

12 Voorwaarden voor deeltijd-WW Afspraken Indien geen recht (meer) op WW, dan onverminderde loonbetaling (Bij)scholing om inzetbaarheid te behouden of te verbeteren in eigen of ander bedrijf. Detacheringsmogelijkheid. Voornemens om de eerste periode van 13 weken te verlengen met 13 weken Dienstbetrekking eindigt niet tijdens deeltijd- WW of binnen een bepaalde periode na de deeltijd-ww.

13 Duur & verlenging deeltijd-WW Perc. Wkn in dww 1e per.Aantal verl. Totale duur verl. Totale duur dww >60%13 weken 226 weken 39 weken >30% < 60% 13 weken 339 weken 52 weken < 30%13 weken 452 weken 65 weken

14 Stopzetten deeltijd-WW De regeling wordt voor het gehele bedrijf stopgezet, als: 1. één of meer werknemers meer uren hebben gewerkt dan zij aan UWV hebben opgegeven (inlichtingenverplichting) 2. Schriftelijk verslag m.b.t. gemaakte afspraken in de vorige periode niet conform de waarheid is.

15 WW-vrijstellingen werknemer Werknemer is –vanuit de WW- vrijgesteld van: Registratie bij WERKbedrijf; Sollicitatieplicht; Aanvaarden passende arbeid; Stellen van eisen aan arbeid. UWV kan geen sanctie opleggen bij weigering.

16

17 Contact Mobiliteitscentrum Friesland 058 751 9267 Mobiliteitscentrumfriesland@uwv.nl Rutger Verbeek, bedrijfsadviseur MKB 06 3001 9665 Wij zijn u graag van dienst!


Download ppt "Rutger Verbeek Bedrijfsadviseur Mobiliteitscentrum Friesland 20 januari 2010 “Hoe kom je als bedrijf de crisis door? “"

Verwante presentaties


Ads door Google