De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarktontwikkelingen André Timmermans 4 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarktontwikkelingen André Timmermans 4 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarktontwikkelingen André Timmermans 4 november 2011

2 De economie Uit RWI Arbeidsmarktanalyse 2011 Economie stagneert ( kans op 2e dip – 2008 en heden) Consumentenvertrouwen daalt Groei uitvoer valt terug Groei investeringen neemt sterk af Industriële productie en handel loopt terug Werkloosheidstoename nog niet echt zichtbaar in WW en NWW (komt altijd met vertraging) 2 Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011

3 Werkgelegenheid/Vacatures (1) Prognoses zijn onzeker Werkgelegenheid in industrie, bouw en bij financiële instellingen neemt af. Logistiek, detail- en groothandel en horeca blijft op huidige niveau. Werkgelegenheidsgroei in de zorg. Verdienstelijking economie Kwalificatie-eisen steeds hoger Toenemende flexibilisering arbeidsmarkt Toenemende betekenis deeltijd Het aantal vacatures neemt nog steeds toe. Uitzondering hierop is openbaar bestuur. 3 Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011

4 De actualiteit Ontwikkeling bestand NWW en ontslagaanvragen Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011 4

5 Ontwikkeling werkloosheid (nww) in aantal, september 2010 – 2011 Haaglanden/Rijnmond Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011 5

6 Uitzenduren en -omzet Bron: ABU

7 Arbeidsmarkt Haaglanden/Rijnmond Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011 7

8 Banen Haaglanden/Rijnmond - 2010 8 Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011

9 Internetvacatures Haaglanden/Rijnmond per sector Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011 9

10 Groei internetvacatures Haaglanden/Rijnmond per sector Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011 10

11 Verwachte knelpuntsectoren in metropoolregio Techniek Economie, handel en administratie Transport Ambachten en Horeca Zorg Beveiliging Landbouw Onderwijs Schoonmaak Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011 11

12 12 Werkgelegenheid en de 2e maasvlakte HAVEN EN INDUSTRIEGEBIED: (heden: 90.000 mensen werkzaam in totale haven- en industriegebied) Korte termijn: tot 2012; 2.850 – 3.400 arbeidsplaatsen Middel-lange termijn: tot 2015; 2.000 arbeidsplaatsen Lange termijn: 2030; 6.000 - 8.000 arbeidsplaatsen en 4.900 tijdelijk bron: www.portofrotterdam.com

13 Aandeel in werkloosheid (september 2011) en aandeel in baanvinders na werkloosheid 2010, regio Haaglanden/Rijnmond Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011 13

14 Waarom werkzoekenden baanvinders worden Onderzoek: Hoe niet-werkende werkzoekenden aan het werk komen, UWV WERKbedrijf, 2010 3 succesfactoren om snel werk te vinden: korte werkloosheidsduur (<9 mnd) relatief jong (< 45 jaar) hoger opgeleid Clustering van factoren: langere werkloosheidsduur, ouder, lager opgeleid leiden vaker tot werkloosheid 14 Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011

15 Interessante bevindingen 33% vd werklozen in dienst bij grote werkgevers (>500 werknemers) Ouderen vaker aan de slag in MKB Langdurig werklozen vaker bij grote bedrijven 50% wisselt van sector na werkloosheid, vooral uit sector openbaar bestuur Uitzendsector en zorg is meest kansrijk Ouderen wisselen weinig van sector (verzilvering ervaring) Duurzaamheid: 75% vd baanvinders 1 jaar later nog aan het werk Uitzendwerk goede ingang voor vast werk 15 Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011

16 Ontwikkelingen van UWV UWV geeft impuls aan dienstverlening door in te zetten op internet als primair dienstverleningskanaal Groter beroep op eigen verantwoordelijkheid, meer aandacht voor naleving afspraken (handhaving) Terugtrekkende overheid, meer aan de private markt Bezuinigingsopdracht Nieuwe koers wordt per 1-1-2012 ingezet 16 Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011

17 Dienstverlening aan werkgevers Voor alle werkgevers via internet: - vacatures worden aan ingeschreven werkzoekenden toegezonden - zelf op zoek naar kandidaten, indien nodig met groepsgewijze ondersteuning - vacatures worden vindbaar gemaakt via internet (werk.nl) - informatie en advies over relevante onderwerpen Werkgevers worden bediend vanuit 30 regio-vestigingen, de werkgeversservicepunten Werkgevers die werkzoekenden willen aannemen met werkzoekenden (> 3 mnd.) of een arbeidshandicap, worden tevens ondersteund met dienstverlening via persoonlijk contact Met werkgevers worden zoveel mogelijk arrangementen/leerwerkprojecten afgesproken met publiek-private partners om aan vraag te voldoen 17 Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011

18 Dienstverlening aan werkzoekenden Voor alle werkzoekenden: ondersteuning via internet over relevante informatie, advies, ondersteuning bij werkzoeken, cv plaatsen, vacatures zoeken, competenties en kansrijke beroepen Voor werkzoekenden met een arbeidshandicap (o.a. WIA/WGA, WAJONG) zijn re-integratiemiddelen beschikbaar Voor een beperkt deel van de werkzoekenden: dienstverlening via persoonlijk contact, vanuit 30 regio-vestigingen 18 Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011

19 Relevante projectafspraken 21 WAJONG-convenanten bij grote werkgevers, waaronder supermarkten, ABU, onderwijs, UWV, KNVB, het Rijk, Scapino, Slotervaartziekenhuis, zorg, TNT/Postnl Zorg, zowel landelijk als regionaal Meerdere instroommogelijkheden voor verzorgenden- functies Bv. project Haaglanden: leerwerktraject, 1 jaar met behoud van uitkering ism Mondriaan College en zorg- en welzijnsorganisaties Arbeidsmarktontwikkelingen en UWV - André Timmermans 4 nov. 2011 19


Download ppt "Arbeidsmarktontwikkelingen André Timmermans 4 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google