De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JongerenLoket Zeeuws Vlaanderen Gent, vrijdag 16 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JongerenLoket Zeeuws Vlaanderen Gent, vrijdag 16 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 JongerenLoket Zeeuws Vlaanderen Gent, vrijdag 16 november 2012

2 Jongerenloket valt onder: Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) WerkServicePunt Zeeuws Vlaanderen (WSP)

3 Doelstelling: Het jongerenloket is een fysiek loket waarbinnen inspanningen van ketenpartners, die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid, plaatsvindt cq gecoordineerd wordt.

4 Visie jongerenloket : Het jongerenloket streeft er naar om alle jongeren zonder startkwalificatie terug te leiden naar school (BBL/BOL) met name richting techniek en zorg. Jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen (oa praktijkschoolleerlingen) krijgen ondersteuning en begeleiding in het zoeken van werk.

5 Leerplicht voor jongeren tot 18 jaar -VSV convenant -Overgang VO-MBO -Verzuimloket -ZAT overleg

6 Kwalificatieplicht voor jongeren tot 23 jaar: -Begeleiding richting school -Inzet beroepskeuzetesten -Nazorg -Entrée opleiding (niveau 1)

7 Netwerkpartners jongerenloket: VO scholen Zeeuws Vlaanderen Praktijkscholen Hulst en Terneuzen Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Stichting Jeugd en Jongerenwerk (JIP) Stichting Samen Handen Ineen (SHI) Kenniscentra

8 Dienstverlening aan jongeren (1): Geven van arbeidsmarktgerichte voorlichting VMBO Inzet beroepskeuzetesten Coachen van (niet) werkende jongeren zk richting school Bemiddelen van jongeren naar BBL banen Ondersteunen van jongeren tijdens 4 weken zoekperiode WWB Organiseren workshops voor WW jongeren zk

9 Dienstverlening aan jongeren (2): - Doorverwijzen van ‘zorg’ jongeren naar hulpverlenende instanties - Toeleiding van jongeren naar scholingsprojecten van werkgevers - Bemiddelingsondersteuning van jongeren die niet kwalificieerbaar zijn (praktijkschool, Entrée)

10 Dienstverlening aan werkgevers: - Begeleiden van werkgevers betreffende subsidieaanvragen (WVA, LKS) - Verzorgen van inschrijving van jongeren bij UWV WERKbedrijf t.b.v. subsidies - Organiseren van netwerkbijeenkomsten tussen Onderwijs-Overheid-Ondernemers - Bemiddelen werkende jongeren naar ander bedrijf

11 Vragen? Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "JongerenLoket Zeeuws Vlaanderen Gent, vrijdag 16 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google