De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIE AVOND 2015 KIJKJE IN DE ’ KEUKEN ’ VAN WESTWOUD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIE AVOND 2015 KIJKJE IN DE ’ KEUKEN ’ VAN WESTWOUD."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIE AVOND 2015 KIJKJE IN DE ’ KEUKEN ’ VAN WESTWOUD

2 Zelfstandig werken Goede zorg Kanjertraininge n ICT Coöperatief leren De Plusklas en Levelwerk 21 st Century Skills Bordfolio Wij stimuleren dat elk kind het hoogst haalbare bereikt op cognitief, sociaal en creatief vlak. Ons motto daarbij is : Ieder kind in beeld & Samen school zijn Met kinderen, ouders en team zorgen wij voor een open sfeer waarin iedereen zich veilig voelt en zich optimaal en naar eigen kunnen kan ontplooien. Wij zijn een warme school met deskundige en enthousiaste leerkrachten die graag een stapje harder lopen om ons doel te bereiken. SPEERPUNTE N

3 SAMEN SCHOOL ZIJN & IEDER KIND IN BEELD

4 SAMEN SCHOOL ZIJN… Kinderen Groot & klein Coöperatief leren Respectvol omgaan met elkaar Ouders Ouderraad, MR, Klankbordgroep Hulp op allerlei gebieden Laagdrempelig, communicatie Leerkrachten Kennis en gebruik maken van elkaars kwaliteiten, interesses en talenten Samenwerking Vertrouwen en trots Dorp Sportclinics Dramalessen Excursies Workshops

5 IEDER KIND IN BEELD… Veel aandacht voor de basisvakken lezen, spelling, taal en rekenen Veel aandacht voor het individuele kind Verschil in niveau, karakter, leerstijl, interesse en talent. In het Bordfolio brengt het kind zichzelf in beeld ! Ook de leerkracht voegt informatie toe. Op Westwoud kun je jezelf zijn !

6 WESTWOUD ANNO NU….. Wij willen en gaan nog meer tegemoet komen aan de talenten en interesses van de kinderen én leerkrachten. Wij willen en gaan de kinderen vaardigheden leren waar ze in de toekomst mee vooruit kunnen. Wij leiden kinderen op voor beroepen die nog niet bestaan !

7 EN WAAR WE OOK GRAAG AAN VASTHOUDEN… Onze tradities zoals : De zelfgemaakte musical van groep 8 De Kerstloop ! De vele vieringen rond feest - en bijzondere dagen De Schoolreisjes, welke passend bij de leeftijd zijn en helemaal georganiseerd worden door de ouderraad ! De laatste schoolweek vol festiviteiten en de laatste dag georganiseerd door groep 8. De zo goed als grenzeloze inzet van alle collega ’ s, ouders en iedereen die Westwoud een warm hart toedraagt !

8 SCHOUDERCOM ( SCHOOL - OUDER - COMMUNICATIE ) Het is héél belangrijk dat u zich als ouder registreert en de gegevens van uw kind up - to - date houdt. School gebruikt SchouderCom voortaan voor á lle communicatie tussen school en ouders en vraagt u dit ook te doen. Ook de noodnummers zijn in SchouderCom met 1 klik op de knop opvraagbaar voor ons en altijd up - to - date ! Beide ouders kunnen zich registreren en ervoor kiezen om apart of samen op de hoogte gehouden te worden. Denk ook aan een unieke gebruikersnaam ! De weekbrief wordt als bijlage in SchouderCom verstuurd en is daarnaast daar altijd terug te vinden in het archief. Oudergesprekken worden voortaan ook via SchouderCom ingepland. Voor ons een enorme tijdswinst en voor u geen gedoe met briefjes ! Binnen SchouderCom kunnen bepaalde ‘ rollen ’ toebedeeld worden, waar bepaalde rechten aan vastzitten. Denk aan ( ouderraad, MR, Klassenouders, etc ). Juf Daniëlle coördineert dit samen met Annette ( administratie ). U kunt hen een mailtje sturen als u vragen heeft, door een mail aan het beheerdersaccount te sturen. Een van beide zal dan actie ondernemen.

9 RAPPORTEN Drie schriftelijke rapportages per schooljaar 13 Nov : Eerste Indruk 11 Mrt : uitgebreide rapportage met portfolio gedeelte 1 Juli : laatste rapportage met portfolio gedeelte Twee “ verplichte ” ouder ( portfolio ) gesprekken ( november en maart ) Overzicht van methode - en CITO resultaten Gescheiden ouders worden beide op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind. De huidige rapporten sluiten niet meer naadloos aan op de manier van werken en toetsen. Daarom starten we dit jaar met het invoeren van Bordfolio. Naast de standaardbeoordelingen voor de basisvakken, leveren kinderen ‘ bewijsstukken ’ voor wereldoriëntatie, expressievakken en sociale vaardigheden.

10 LESKRACHT : REGENBOOG WERELDKIST & SPECTRUMBOX Sluit aan bij de huidige tijd. Het kind staat centraal. De ondernemende houding van kinderen wordt gestimuleerd. Naast basiscompetenties leren ze ook hun talenten te ontwikkelen. Ze ervaren wat het is om samen te werken en ze leren initiatieven te nemen. Kinderen worden uitgedaagd om vanuit een vraagstelling te denken Kinderen krijgen ruimte voor eigen creativiteit Ze gaan verantwoordelijkheden aan en komen ze na Kinderen geven en krijgen feedback Ze werken in groepsverband naar eindproduct Het werkproces wordt door kinderen zelf vastgelegd in een stappenplan

11 SPECTRUMBOX & REGENBOOG WERELDKIST Altijd in een vaste volgorde van de verschillende fases van de leercirkel

12 ENGELS Onze school is dit schooljaar gestart met het geven van Engels vanaf groep 1. Jonge kinderen zijn heel gevoelig voor taal. We willen ze al jong een basis geven voor Engels. We werken samen met Early Bird ( vroeg vreemdetalenonderwijs ) en worden ook begeleid door Early Bird. De invoering gaat niet van het ene op het andere moment, het is een traject van drie of vier jaar. In de groepen 1 t / m 4 wordt er gewerkt met i Pockets, in groep 5/6 met Our Discovery Island. Groep 7 en 8 werken nog met Groove me. Alle groepen hebben in de loop van het jaar 60 minuten Engels per week


Download ppt "INFORMATIE AVOND 2015 KIJKJE IN DE ’ KEUKEN ’ VAN WESTWOUD."

Verwante presentaties


Ads door Google