De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regels kun je omzeilen, principes niet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regels kun je omzeilen, principes niet."— Transcript van de presentatie:

1 Regels kun je omzeilen, principes niet.
Visie is de kunst de onzichtbare dingen zichtbaar te maken!

2 Missie Op onze school begeleiden we kinderen naar kritische en democratische burgers in onze multiculturele samenleving. Om dit te bereiken leren we onze kinderen hoe zij geleerde en gevonden informatie op een effectieve manier kunnen gebruiken. Tevens begeleiden we onze kinderen in het maken van keuzes die recht doen aan henzelf, de groep en de omgeving, dit alles binnen onze afgesproken waarden en normen. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, talentontwikkeling en zorg voor jezelf en de ander zijn daarbij de kernwaarden. De medewerkers zijn professionals die constant bezig zijn met verbeteren van het onderwijs.

3 Visie Kernpunten visie eigen verantwoordelijkheid zelfstandigheid
meervoudige intelligenties leren volgens de 21th century skills een sterke inzet van ICT om dat te faciliteren

4 Slogan De Groenschool, waar we samen groeien!

5 Resultaten vanuit het jaarplan 2014-2015
Resultaat tot nu toe: Missie en visie zijn vastgesteld en gecommuniceerd. Schoolplan is in concept af. 1 zorgroute, OPP en groeidocument Op groep- en schoolniveau zijn de citotoetsen geanalyseerd en worden de benodigde interventies toegepast. Op groepsniveau worden ook de methode gebonden toetsen en observaties meegenomen. De vaardigheidsgroei is voor alle instructieniveaus verwerkt in het groepsplan groep 3 t/m 8. Groepsplannen voor 1/2 zijn opgesteld op 3 niveaus, KIJK wordt daarbij betrokken.

6 Vervolg resultaten vanuit het jaarplan 2014-2015
Gewijzigde procedure VO advies. Er wordt gewerkt met een dyslexieprotocol. Er zijn bijeenkomsten leespromotie geweest o.l.v. een ouder. Kijk groep ½ Pluspunt groep 1 t/m 8 Take it easy Nieuwe wereldoriëntatiemethode Typelessen groep 6 Medialessen groep 7 Snappet groep 5 en 6 Muzieklessen door TRIAS Muziekworkshops team Tevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd. De gesprekkencyclus van het personeel is bijgesteld. Intervisie vindt plaats op bouwvergaderingen.

7 Speerpunten voor de komende vier jaar genoemd in het schoolplan
21th century skills Samenwerken Kritisch denken ICT geletterdheid Creativiteit Sociale en culturele vaardigheden Veilige school Werken vanuit duidelijke principes Eigen verantwoordelijkheid Leerkracht – leerling - ouder Nieuwe methodes Wereldoriëntatie Sociaal-emotioneel Creatieve vakken Lezen groep 3 Doorgaande lijn Organisatorisch Didactisch Pedagogisch

8 Jaarplan 2015-2016 Iedereen voelt zich veilig op onze school Vakinhoud
Op school gelden heldere en gecommuniceerde afspraken voor de omgang met elkaar en anderen en iedereen binnen de school hanteert dezelfde afspraken (gedrag). Methode sociale vaardigheden vernieuwen Kindgesprekken voeren kennis en vaardigheden t.a.v. gedrag vergroten Vakinhoud -Nieuwe wereldoriëntatiemethode goed inzetten - Engels in groep 5 en 6 - Onderzoeksmatig leren - Begrijpend lezen - Werken met de pluskast - Werken met Snappet - Nieuwe methode aanvankelijk lezen


Download ppt "Regels kun je omzeilen, principes niet."

Verwante presentaties


Ads door Google