De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van ICT-coördinator naar ICOACH

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van ICT-coördinator naar ICOACH"— Transcript van de presentatie:

1 Van ICT-coördinator naar ICOACH

2 ICOACH Projectmanager. Coach en inspirator.
Onderwijsontwerper en adviseur visie en beleid ICT. Begeleider van implementatie- en innovatieactiviteiten op gebied van ICT in onderwijs.

3 Van ICT-coördinator naar ICOACH.
ICT is iets van ons allemaal. Verandertraject. Helpdesk-ITS voor de techniek. Coaching en gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

4 Een vernieuwde visie. ICT is iets van ons allemaal. We kijken kritisch naar onze oude visie op ICT: ‘Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op een maatschappij waarin Informatie en Communicatie Technologie een steeds grotere rol zal gaan spelen. Zij zullen zelfstandig moeten leren werken met deze moderne technologieën. Tevens willen wij de kinderen laten zien dat de computer niet op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de gehele maatschappij waarin wij leven.’

5 Doelen bij de visie zoals die nu zijn:
Bevorderen van actief leren. ( ) Vermeerdering en differentiatie ICT-aanbod op het gebied van oefenstof, remediërende en verrijkende stof. ( ) Zorgen voor een ergonomisch verantwoorde werkplek voor leerlingen en leerkrachten. ( ) Zorgen voor een veilige ICT-omgeving, samenhang en duidelijke afspraken in de school ten aanzien van het ICT-aanbod. ( ) ICT inzetten voor leerlingbegeleiding bij leerachterstanden en leermoeilijkheden. ( )

6 Visie en doelen update. Visie: (15 min)
Individueel 10 belangrijkste stellingen aankruisen. Per bouw 10 meest gekozen stellingen uitknippen. Top 10 maken van de stellingen per bouw. Top 5 op groot papier plakken. Doelen: (15 min) Top 10 maken van stellingen per bouw.

7 Een nieuwe visie. Uitkomst visie en doelenspel. Didactiek in balans.
Huidige visie en doelen. Toekomstbeeld.

8 Competenties op ICT gebied.
Wat zijn jouw ‘skills’?

9 Invullen competentielijst ICT vaardigheden op onze school.
Wat is jouw beginsituatie? (15 min)

10 Samen kijken naar vernieuwingen.
(30 min) Groep 1-3 IUMI Rekenen met Moffel, Piertje en Raaf met Kelly. Groep 4-8 Estafette leerkrachtassistent met Jannine


Download ppt "Van ICT-coördinator naar ICOACH"

Verwante presentaties


Ads door Google