De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kijkje in de keuken…..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kijkje in de keuken….."— Transcript van de presentatie:

1 Een kijkje in de keuken…..
Welkom! Jenaplan onderwijs Een dag op De Tuinen Rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen Toetsen Zorg De kring Wereldoriëntatie Continurooster Vragen?

2 Jenaplan onderwijs Uitgangspunt: ieder kind is uniek
Werken in stamgroepen Kinderen leren van elkaar en met elkaar. De zelfstandigheid wordt gestimuleerd. Binnen de stamgroep wordt gewerkt op verschillende niveaus. Kinderen ontwikkelen van jongste tot oudste; ouderen helpen de jongeren. - 4 basisactiviteiten: gesprek, werk, spel en viering

3 Een dag op De Tuinen: - kring - instructie - weektaak/ dagtaak - evalueren

4 Rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
Technisch lezen Begrijpend lezen Wereld in getallen Taal op maat Veilig leren lezen (3/4) Nieuwsbegrip (4 t/m 8)

5 Toetsen Huiswerktoetsen: meestal gerelateerd aan het w.o.-thema (6 t/m 8) Methodetoetsen: taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen Niet-methodetoetsen: cito-leerlingvolgsysteem, entreetoets en cito-eindtoets

6 Zorg Omgaan met verschillen (differentiëren) Handelingsplannen
Extra begeleiding

7 De kring Wat doen we in de kring? Vertelkring Boekenkring
Spreekbeurt/ meeneemkring Nieuwskring Klassenvergadering Gesprekken bijv. over sociaal-emotioneel onderwerp Waarom in de kring? Iedereen kan elkaar goed zien en horen Betrokkenheid bij het gesprek is hierdoor optimaal

8 Wereldoriëntatie De zaakvakken worden in samenhang aangeboden in projectvorm. Doen we met de hele groep. Het project wordt vaak geïntroduceerd in de weekopening en afgesloten met een presentatie tijdens de viering. Kinderen zijn zelf actief : zoeken zelf naar antwoorden op leervragen. Leerkracht waarborgt leerdoelen.

9 Continurooster Tussen de middag: Buitenspelen van tot Daarna: lunch in de klas met eigen juf Om naar huis

10 Heeft u vragen?

11 Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Een kijkje in de keuken….."

Verwante presentaties


Ads door Google