De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage."— Transcript van de presentatie:

1 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage

2 Milieueffectrapportage GOL Milieueffectrapportage GOL –m.e.r. is middel om milieu een rol te geven in de besluitvorming –hulpmiddel bij het maken van keuzes en het nemen van besluiten –verplicht bij ingrijpende activiteiten: Europese regelgeving, Wet Milieubeheer en Besluit m.e.r. –Altijd gekoppeld aan een moederbesluit (in dit geval een Provinciaal Inpassingsplan)

3 Milieueffectrapportage –Publieksfunctie (inspraak) –Kwaliteitsborging (oa. commissie mer)

4

5 Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) –Eerste stap in de m.e.r.-procedure –doel: informeren over het voornemen –Aankondigen en afbakening van het initiatief (aard, locatie en omvang) –Overzicht te beschouwen milieuaspecten

6 Bijzonderheden en kenmerken –Provincie is zowel initiatiefnemer als Bevoegd Gezag –Deze rollen worden gescheiden –Overige overheden zijn nauw betrokken –burgers en omgevingspartijen oa. via inspraak betrokken –Commissie-m.e.r. ook gevraagd in de voorfase

7 Vervolgstappen in het formele proces (1) –Juni 2015: opstellen reactienota –zienswijzen worden betrokken bij vervolg –Mei 2015: Advies commissie-mer ook –Vanaf juni 2015: opstellen MER

8 Vervolgstappen in het formele proces (2) Vanaf zomer 2016 –Publicatie MER (en ontwerp-PIP) –Zienswijzen (over MER en PIP) –Advies commissie-m.e.r. –Besluitvorming door PS –evt. procedure bij de Raad van State

9 Resumé –gelegenheid tot het indienen van zienswijzen tot en met maandag 4 mei 2015 ! –bij voorkeur digitaal via de inspraakviewer bit.ly/nrdgol. (ruimtelijkeplannen.brabant.nl).bit.ly/nrdgolruimtelijkeplannen.brabant.nl –Uitleg op informatiemarkt

10 Vragen?


Download ppt "Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage."

Verwante presentaties


Ads door Google