De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Slim vlottrekken’ Commissie Ruimte 3 september 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Slim vlottrekken’ Commissie Ruimte 3 september 2014"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Slim vlottrekken’ Commissie Ruimte 3 september 2014
Gebiedsontwikkeling 2.0 ‘Slim vlottrekken’ Commissie Ruimte 3 september 2014

2 Agenda Gebiedsontwikkeling 1.0 Gevolgen van de crisis
Wat betekent dit voor de gemeente ? Ervaringen tot op heden en vervolg

3 Wat was GO 1.0? Type markt: Bestemmingsplan:
Stakeholders Ontwikkelaar: Kopers: Buurt: Raad: College: Ambtelijk app: aanbodgericht ontwikkelaar en architect gedetailleerd weinig flexibiliteit aanbod sturen aankopen, risico, ontwikkelen eindafnemer financiering, weinig invloed kritisch vaak niet in begin betrokken gedetailleerd inhoud, inbreng burgers uitvoerend binnen kaders raad toetsend NvU, programma, regels

4 En toen de crisis - gevolgen
Projecten vastgelopen Plannen in de Bensdorp Geweststrook Veldweg Crailo MOB-complex En toen de crisis - gevolgen Terreinen liggen braak Gebouwen verpauperen Kwaliteit ruimte Bussum daalt Volkshuisvestingsdoelen niet halen Woningmarktcrisis Bouweconomie stagneert

5 Aanleiding GO 2.0 Actueel, urgent thema voor alle gemeenten
Gevolgen crisis ombuigen kwaliteit Bussum verhogen Volkshuisvestingsdoelen halen braakligging / verpaupering voorkomen Herbezinning gemeente Nieuwe tijd, nieuwe aanpak Verantwoordelijkheid, rol, taak

6 De ingeslagen weg 2012 Na crisis NL brede bezinning op dit onderwerp
Presentatie 19 september 2012 in commissie Ruimte Omarming nieuwe denkwijze en aanpak De commissie ziet uit naar vlottrekken projecten

7 Wat is GO 2.0? Leren van anderen (o.a. TU-Delft, Min. I&M)
eindgebruiker centraal (vraaggestuurd ontwikkelen) reële ambities / doelen (stip op de horizon) globale bestemmingsplannen geen aanbesteding/overheidsopdracht fasegewijs ontwikkelen (tijdelijkheid !) transparantie

8 Wat is GO 2.0? Leren van andere gemeenten Leren van onszelf
Voorbeeldprojecten, excursies, publicaties Leren van onszelf Interne discussie binnen gemeente Heeft tijd gekost, (denk)proces blijft doorgaan Recente publicaties (juni 2014) (maart 2014) Eerste i-book: ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl’

9 Wat is GO 2.0? Conclusie Anderen aan het woord: Gemeente Eindhoven
Friso de Zeeuw, TU-Delft Conclusie Goed doordachte werkwijze Niet alleen in Bussum maar NL breed Is blijvend en is noodzakelijk

10 Wat betekent GO 2.0 voor Bussum?
Nieuwe aanpak gemeente: Nieuwe rol gemeente: Sturen op hoofdlijnen Nota van Uitgangspunten wijzigt in Ambitiedocument Globale (postzegel)bestemmingsplannen Fasegewijs ontwikkelen, tijdelijk gebruik Per project keuzes maken Gemeentelijk belangen bepalen Gemeentelijke rol bepalen Instrumentarium inzetten (geen blauwdrukken) Door crisis gemeente meer initiatief nemen Partijen verbinden Netwerkpartner ‘slim vlottrekken’

11 Wat betekent GO 2.0 voor Bussum?
Bussumse werkwijze Sluit goed aan bij Gebiedsontwikkeling 2.0: buurt, belanghebbenden en eindgebruikers betrekken per project procesplan op maat rol, verantwoordelijkheid stakeholders

12 GO van 1.0 naar 2.0 in Bussum GO 1.0 GO 2.0 Stakeholders Ontwikkelaar/
Initiatiefnemer: aanbod sturend Kopers: eindafnemer Buurt: kritisch Raad: gedetailleerd College: uitvoerend Ambtelijk app: toetstend Nieuwe rol vraag sturend vanaf begin meesturen vanaf begin betrekken kaderstellend (hoofdlijnen) uitvoerend binnen kaders meedenkend

13 GO 2.0 in Bussum Drie rollen Commissie Ruimte
Kadersteller ruimtelijke en financiële kaders Ambitiedocument, BP-plan Volksvertegenwoordiger checken proces inspraak Controleur ruimtelijke en financiële kaders vervolgproces

14 Ervaring tot op heden De ingeslagen weg werpt vruchten af: o.a.
Bensdorp Geweststrook MOB-complex

15 Bensdorp Ontwikkelingen gemeld in cie’s, MC’s en RV
Transformatie cultureel erfgoed (Vooral door Ambitiedocument , partijen verbinden, vraagsturing) Ontwikkelingen gemeld in cie’s, MC’s en RV Gemeente in gesprek met eigenaren en marktpartij Planvorming op basis van Ambitiedocument Voor eind 2014 presentatie

16 Geweststrook Ontwikkelingen gemeld in cie’s, MC’s en RV
Herontwikkeling braakliggende grond (Vooral door partijen verbinden, globale kaders) Ontwikkelingen gemeld in cie’s, MC’s en RV Gemeente in gesprek met marktpartijen Verkoop grond en herontwikkeling binnen kaders Voor eind 2014 presentatie

17 MOB-complex Ontwikkelingen gemeld in cie’s, MC’s en RV
Transformatie militair complex (Vooral door Ambitiedocument, flexibel bestemmingsplan, fasering, vraagsturing) Ontwikkelingen gemeld in cie’s, MC’s en RV Vraaggestuurd ontwikkelen Vervolg herontwikkeling Begin 2015 presentatie

18 Hoe verder ? Ingeslagen weg vervolgen Blijven leren van anderen
Ontwikkelingen markt blijven volgen Commissie op de hoogte blijven houden

19 Vragen? Gebiedsontwikkeling 2.0 ‘Slim vlottrekken’


Download ppt "‘Slim vlottrekken’ Commissie Ruimte 3 september 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google