De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebiedsontwikkeling 2.0 ‘Slim vlottrekken’ Commissie Ruimte 3 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebiedsontwikkeling 2.0 ‘Slim vlottrekken’ Commissie Ruimte 3 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Gebiedsontwikkeling 2.0 ‘Slim vlottrekken’ Commissie Ruimte 3 september 2014

2 2 Gebiedsontwikkeling 1.0 Gevolgen van de crisis Gebiedsontwikkeling 2.0 Wat betekent dit voor de gemeente ? Ervaringen tot op heden en vervolg Agenda

3 Type markt: Bestemmingsplan: Stakeholders Ontwikkelaar: Kopers: Buurt: Raad: College: Ambtelijk app: Wat was GO 1.0? aanbodgericht ontwikkelaar en architect gedetailleerd weinig flexibiliteit aanbod sturen aankopen, risico, ontwikkelen eindafnemer financiering, weinig invloed kritisch vaak niet in begin betrokken gedetailleerd inhoud, inbreng burgers uitvoerend binnen kaders raad toetsend NvU, programma, regels

4 Terreinen liggen braak Gebouwen verpauperen Kwaliteit ruimte Bussum daalt Volkshuisvestingsdoelen niet halen Woningmarktcrisis Bouweconomie stagneert En toen de crisis - gevolgen Projecten vastgelopen Plannen in de Bensdorp Geweststrook Veldweg Crailo MOB-complex

5 Aanleiding GO 2.0 Actueel, urgent thema voor alle gemeenten Gevolgen crisis ombuigen – kwaliteit Bussum verhogen – Volkshuisvestingsdoelen halen – braakligging / verpaupering voorkomen Herbezinning gemeente – Nieuwe tijd, nieuwe aanpak – Verantwoordelijkheid, rol, taak

6 De ingeslagen weg 2012 Na crisis NL brede bezinning op dit onderwerp Presentatie 19 september 2012 in commissie Ruimte Omarming nieuwe denkwijze en aanpak De commissie ziet uit naar vlottrekken projecten

7 – eindgebruiker centraal (vraaggestuurd ontwikkelen) – reële ambities / doelen (stip op de horizon) – globale bestemmingsplannen – geen aanbesteding/overheidsopdracht – fasegewijs ontwikkelen (tijdelijkheid !) – transparantie Wat is GO 2.0? Leren van anderen (o.a. TU-Delft, Min. I&M)

8 Wat is GO 2.0? Leren van andere gemeenten – Voorbeeldprojecten, excursies, publicaties Leren van onszelf – Interne discussie binnen gemeente – Heeft tijd gekost, (denk)proces blijft doorgaan Recente publicaties www.gebiedsontwikkeling.nuwww.gebiedsontwikkeling.nu (juni 2014) www.rijksoverheid.nlwww.rijksoverheid.nl (maart 2014) Eerste i-book: ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl’ www.ruimtevolk.nl

9 Wat is GO 2.0? Anderen aan het woord: – Gemeente Eindhoven Gemeente Eindhoven – Friso de Zeeuw, TU-Delft Friso de Zeeuw, TU-Delft Conclusie – Goed doordachte werkwijze – Niet alleen in Bussum maar NL breed – Is blijvend en is noodzakelijk

10 Nieuwe aanpak gemeente: Nieuwe rol gemeente: – Sturen op hoofdlijnen Nota van Uitgangspunten wijzigt in Ambitiedocument Globale (postzegel)bestemmingsplannen Fasegewijs ontwikkelen, tijdelijk gebruik – Per project keuzes maken Gemeentelijk belangen bepalen Gemeentelijke rol bepalen Instrumentarium inzetten (geen blauwdrukken) – Door crisis gemeente meer initiatief nemen Partijen verbinden Netwerkpartner Wat betekent GO 2.0 voor Bussum? ‘slim vlottrekken’

11 Bussumse werkwijze Sluit goed aan bij Gebiedsontwikkeling 2.0: – buurt, belanghebbenden en eindgebruikers betrekken – per project procesplan op maat – rol, verantwoordelijkheid stakeholders Wat betekent GO 2.0 voor Bussum?

12 Stakeholders Ontwikkelaar/ Initiatiefnemer: aanbod sturend Kopers: eindafnemer Buurt: kritisch Raad: gedetailleerd College: uitvoerend Ambtelijk app: toetstend GO 1.0 Nieuwe rol vraag sturend vanaf begin meesturen vanaf begin betrekken kaderstellend (hoofdlijnen) uitvoerend binnen kaders meedenkend GO van 1.0 naar 2.0 in Bussum GO 2.0

13 Drie rollen Commissie Ruimte Kaderstellerruimtelijke en financiële kaders Ambitiedocument, BP-plan Volksvertegenwoordigerchecken proces inspraak Controleurruimtelijke en financiële kaders vervolgproces GO 2.0 in Bussum

14 De ingeslagen weg werpt vruchten af: o.a. – Bensdorp – Geweststrook – MOB-complex Ervaring tot op heden

15 Bensdorp – Transformatie cultureel erfgoed (Vooral door Ambitiedocument, partijen verbinden, vraagsturing) Ontwikkelingen gemeld in cie’s, MC’s en RV Gemeente in gesprek met eigenaren en marktpartij Planvorming op basis van Ambitiedocument Voor eind 2014 presentatie

16 Geweststrook – Herontwikkeling braakliggende grond (Vooral door partijen verbinden, globale kaders) Ontwikkelingen gemeld in cie’s, MC’s en RV Gemeente in gesprek met marktpartijen Verkoop grond en herontwikkeling binnen kaders Voor eind 2014 presentatie

17 MOB-complex – Transformatie militair complex (Vooral door Ambitiedocument, flexibel bestemmingsplan, fasering, vraagsturing) Ontwikkelingen gemeld in cie’s, MC’s en RV Vraaggestuurd ontwikkelen Vervolg herontwikkeling Begin 2015 presentatie

18 Hoe verder ? Ingeslagen weg vervolgen Blijven leren van anderen Ontwikkelingen markt blijven volgen Commissie op de hoogte blijven houden

19 Vragen? Gebiedsontwikkeling 2.0 ‘Slim vlottrekken’


Download ppt "Gebiedsontwikkeling 2.0 ‘Slim vlottrekken’ Commissie Ruimte 3 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google