De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oorzaken aanpassing decreet lokaal provinciaal Interne staatshervorming rol van de provincies / provinciaal beleid wordt in vraag gesteld Planlastvermindering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oorzaken aanpassing decreet lokaal provinciaal Interne staatshervorming rol van de provincies / provinciaal beleid wordt in vraag gesteld Planlastvermindering."— Transcript van de presentatie:

1 Oorzaken aanpassing decreet lokaal provinciaal Interne staatshervorming rol van de provincies / provinciaal beleid wordt in vraag gesteld Planlastvermindering Lokaal jeugdbeleidsplan verdwijnt Strategisch meerjarenplan met beleidsprioriteiten

2 Traject tot voorontwerp decreet Groenboek (23 juli 2010) Concretisering in witboek (8 april 2011) Planlastdecreet (8 april 2011) Voorontwerp decreet lokaal provinciaaljeugdbeleid (28 oktober 2011) Oefening provinciale taakstelling (januari 2012)

3 Wat staat in het voorontwerp decreet positief Ondersteuning jeugdwerk als beleidsprioriteit Ondersteuning participatie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties aan jeugdwerk als beleidsprioriteit Verplichte jeugdraad en adviesvraag

4 Wat staat in het voorontwerp decreet Negatief Te weinig garanties voor de expliciete inspraak en betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de voorbereiding, implementatie, uitwerking en evaluatie van het beleid Geen structurele oplossing voor de ondersteuning van het provinciaal jeugd(werk)beleid Onduidelijkheid over de verdeling van de middelen

5 Voorontwerp decreet lokaal provinciaal in afwachting van de vertaling van het Witboek naar regelgeving tegen 1 januari 2014, worden de bepalingen in het geldende decreet mbt de rol van de provincies nog niet opgegeven. Witboek: Er is enkel een trajectfiche rond herverdeling provinciale werkingen van landelijk erkende organisaties

6 provinciedecreet art. 2 PD accent van de provinciale taakstelling : grondgebonden taken. Persoonsgebonden bevoegdheden (cultuur, welzijn, sport, jeugd,…) provinciebesturen vanaf 2014 enkel mits deze na onderhandelingen met de Vlaamse Regering, zijn opgenomen in een sectordecreet of een bestuursakkoord. Er is een oefening bezig rond inventaris bovenlokaal jeugdwerk (af tegen februari)

7 Onduidelijkheid toekomst Wie voert in de toekomst een (ondersteunings)beleid bovenlokale werkingen? Nu: 1/3 Vlaanderen, 2/3 provincies Vlaanderen  onmogelijk omwille van budgetaire consequenties als gevolg van diverse accenten provincies Provincie  Afhankelijk van (apart?) decreet & bestuursakkoorden

8 Tot stand komen advies Advies VJR over provinciaal beleid Op basis van teksten, voorstellen en denkpistes in het groen- & witboek In samenspraak met de provinciale jeugdraden ( IPO, gesprekken en toelichtingen Provinciale jeugdraden) In samenspraak met de sector ( commissie Jeugdwerk & werkgroep)

9 Drie speerpunten in ons advies Decretale verankering van het provinciaal beleid Duidelijkheid middelenverdeling (lokaal – provinciaal) Participatie kinderen en jongeren aan lokaal & provinciaal beleid

10 Adviespunten Pleit voor beleid bovenlokale jeugdwerk met aandacht voor maatwerk, labo & experimenteerruimte Interne staatshervorming mag geen financiële impact hebben op bovenlokale werkingen Eerst moet er een inventaris en opsomming scenario’s gemaakt worden over de ondersteuning van het bovenlokaal jeugdwerk Nadenken over participatie van kinderen en jongeren binnen nieuwe decreet

11 Stand van zaken Advies bezorgd aan minister op 9 dec 2011 Oefening provinciale taakstelling jan – febr. Actie provinciale jeugdraden Standpunt verfijnen & traject verder uitstippelen nav studiedag

12 Verder traject voorontwerp decreet 2 e principiële goedkeuring (3 febr. 2012) Raad van state Bespreking parlement (commissie en plenair) Landen juni 2012


Download ppt "Oorzaken aanpassing decreet lokaal provinciaal Interne staatshervorming rol van de provincies / provinciaal beleid wordt in vraag gesteld Planlastvermindering."

Verwante presentaties


Ads door Google