De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Draagvlak voor beleidsvisie Geluid Regiegroep Geluid (samenwerkingsverband van gemeenten, Provincie, GGD’s en KvK, ………) Noodzaak herijking aanpak Beleidsvisie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Draagvlak voor beleidsvisie Geluid Regiegroep Geluid (samenwerkingsverband van gemeenten, Provincie, GGD’s en KvK, ………) Noodzaak herijking aanpak Beleidsvisie."— Transcript van de presentatie:

1 Draagvlak voor beleidsvisie Geluid Regiegroep Geluid (samenwerkingsverband van gemeenten, Provincie, GGD’s en KvK, ………) Noodzaak herijking aanpak Beleidsvisie en gezamenlijke aanpak 2008-2012

2 Doelstelling presentatie en bespreking Inhoudelijke toelichting op beleidsvisie Bestuurlijk commitment over hoofdlijnen visie en aanpak Suggesties voor aanpak Actieve participatie van gemeenten en provincie in het vervolgtraject

3 Ambitie en toekomstbeeld Strategische doelstelling beleidsvisie ‘Het keren van de trend van toenemende geluidhinder’ Beleidsvisie Geluid vertaalt ambitie in een gezamenlijke aanpak voor de periode 2008-2012 Haakt aan bij POL doelstellingen en coalitieprogramma Bereikbaar en Duurzaam Limburg

4 Ambitie en toekomstbeeld ( 2 ) Tactisch concept gemeenten en provincie beschikken over een adequate beleidsvisie de uitvoeringswijze is concreet vastgelegd meer samenwerken en meer interactie werken vanuit prioriteiten aan oplossingen

5 Prioriteiten en oplossingsrichtingen Wegverkeerslawaai o.a. actieplan geluid, innovaties, kosten en baten Burenlawaai o.a. niet-akoestische factoren, mix van acties (preventie, repressie en curatie) Vliegtuiglawaai o.a. delen kennis en ervaring, handhaving, communicatie

6 Vliegtuiglawaai

7 Prioriteiten en oplosrichtingen ( 2 ) Nachtelijk railverkeer o.a. actieplan, overleg en samenwerking Pro-Rail Evenementen in binnenstad/kern o.a afstemmen op omgeving, integrale benadering, communicatie Stiltegebieden en stille gebieden o.a kernkwaliteit benutten, pilots voor realiseren stand-still, onderzoek selectieve bereikbaarheid

8 Stiltegebied en stille gebieden

9 Vervolgtraject/ondersteuning Regiegroep Overnemen beleidsvisie en borgen in b.v. geluidnota gezamenlijke koers volgen bij beleidsontwikkeling en implementatie prioritaire thema’s regiegroep ondersteunt gezamenlijke koers en voert faciliteringsprogramma uit

10 Vervolgtraject/ondersteuning Regiegroep ( 2 ) Faciliteringsprogramma organisatie (programmaleider, thematrekker, projectleider) financiering (optie keerzijde financiering) communicatie (bestuurlijk ambassadeur, werkgroep, regiegroep geluid, platform geluid)

11 Vervolgtraject/ondersteuning Regiegroep ( 3 ) Producten 2009 modelplannen gemeentelijk geluidbeleid en uitvoering monitoringinstrument doelstellingen en nulmeting best practices gebiedsgerichte aanpak facilitering prioritaire thema’s (pilots)

12 Falen of slagen Onderkennen probleem en zien van oplossingen Vertalen van ambitie naar daadwerkelijk uitvoeren introductie van innovaties en integrale benadering personele inzet en investeringsbereidheid PCOL advies: ambitie vraagt veel inzet en elan van alle betrokkenen


Download ppt "Draagvlak voor beleidsvisie Geluid Regiegroep Geluid (samenwerkingsverband van gemeenten, Provincie, GGD’s en KvK, ………) Noodzaak herijking aanpak Beleidsvisie."

Verwante presentaties


Ads door Google