De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking Belastingdienst en Openbare Bibliotheken Informatiebijeenkomst 20 juni 2016 Mark Deckers /Lisenka Akse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking Belastingdienst en Openbare Bibliotheken Informatiebijeenkomst 20 juni 2016 Mark Deckers /Lisenka Akse."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking Belastingdienst en Openbare Bibliotheken Informatiebijeenkomst 20 juni 2016 Mark Deckers /Lisenka Akse

2 Agenda Welkom Maatschappelijke Dienstverleners (Brenda Jacobs en Eline Ophorst) Subsidieregeling & Toolkit (Lisenka Akse) Pauze Veiligheid en Privacy : Richtlijn internetplekken (Lisenka Akse) Veiligheid en Privacy: Aanpak Probiblio(Laurens Goudriaan) Vragen 2

3 Mogelijk groeimodel 3 2016 Alle bibliotheken cursusaanbod Digisterker en Berichtenbox PC’s voor aangifte 30 bibliotheken die spreekuur houden voor aangifte inkomstenbelasting en toeslagen. 2017 Alle bibliotheken: Digisterker Berichtenbox Belastingavond PC’s voor aangifte 60 bibliotheken die spreekuur houden voor aangifte inkomstenbelasting en toeslagen 2018 Alle bibliotheken: Digisterker Berichtenbox Belastingavond PC’s voor aangifte Budgetcursus 90 bibliotheken die spreekuur houden voor aangifte inkomstenbelasting en toeslagen 2019 Alle bibliotheken: Digisterker Berichtenbox Belastingavond PC’s voor aangifte Budgetcursus 150 bibliotheken die spreekuur houden voor aangifte inkomstenbelasting en toeslagen Gezamenlijk model voor borging en doorontwikkeling: landelijk: doorontwikkelen, toolkits samenstellen, scholing verzorgen, faciliteiten regelen Spreekuur Belastingdienst in bibliotheken

4 Wat doen bibliotheken niet! Bibliotheken beantwoorden geen inhoudelijke vragen over belastingaangifte, toeslagen, e.d. Bibliotheken gaan geen aangiftes invullen / toeslagen aanvragen voor burgers 4

5 Nul-meting

6 E-overheid Convenant BZK Regelhulp VWS Pilots Kloosterhoeve gemeenten Etc.

7 7

8 Rol POI: Ondersteuning en advisering bibliotheken subsidie-aanvraag lokale en regionale netwerkopbouw basisbibliotheken en maatschappelijke dienstverleners bij de voorbereiding en implementatie van dienstverlening: inzake implementatie, onderhoud en naleving veiligheidsvoorschriften/privacyreglement e.d. evaluatie, monitoring en rapportage Provinciale vraagbaak/helpdesk en indien nodig doorverwijzen Provinciaal voortgangsbericht (ten behoeve van subsidieverstrekker) 8

9 Bibliotheek Den Haag – Dag Belastingaangifte http://www.cineacdenhaag.tv/items/aangiftedag-2016-in-de-bibliotheekl/ 9

10 Planning Dialoogsessies tot nu toe Voor zomer 30 juni in Lelystad voor Flevoland 4 juli in Veendam voor Groningen Na zomer 12 september Utrecht 14, 16 of 19 september 2x Gelderland/Overijssel 10

11 Organisatie Dialoogsessies Voor wie: Breed uitnodigen op organisatieniveau – onze contacten én die van de bibliotheek zelf o niet alleen vak- en ouderenbonden o nog geen vrijwilligers/invullers (is een volgende stap) Communicatie: Nieuwsbrief mei met aankondiging uitnodiging dialoog 11

12 Organisatie Dialoogsessies Maak gebruik van: Lijst contacten Belastingdienst én lokale bibliotheek Standaard uitnodiging Concept programma Ervaringen eerste bijeenkomsten Ruggenspraak met Brenda en/of Eline En nu: vooral doen! 12

13 Subsidieregeling voor bibliotheken Tijdelijke subsidieregeling “hulpinfrastructuur niet-digivaardige burgers Bibliotheek krijgt 10 cent per inwoner van het werkgebied van de bibliotheek https://www.kb.nl/ob/leren-lezen-digivaardigheden/e-overheid Voor 1 september 2016 aanvraag indienen A4 met format voor een activiteitenplan (werkgroep) BOP – check stand van zaken uitvoering 13

14 Aanvraag: even formeel Ingevuld subsidieaanvraagformulier Activiteitenplan -> voorbeelddocument Informatiebeveiligingseisen (formulier) Meesturen: Begroting bibliotheek Jaarrekening 14

15 Aantal inwoners werkgebied Welke activiteiten Wanneer / Planning Hoe gemeenten er bij betrekken Partners / Maatschappelijke dienstverleners Korte beschrijving van organisatie van deze activiteit Richtlijn: 1 A4 15

16 Checklist 16

17 17 PC’s op de goede plek -> alle pc’s of speciale PC’s op technisch orde? Printer? Omgaan met priviacy? Personeel op de hoogte? Zichtbaarheid en communicatie in de bibliotheek? Faciliteiten/ICT Moet personeel/vrijwilligers nog getraind voor Klik & Tik en Digisterker? Digisterker: train de trainer beschikbaar Klik & Tik: zelf doen of wachten op update Cursussen Spreekuurhouders zoeken: Provinciale dialoogsessie of eigen netwerk Training spreekuurhouders door Belastingdienst Ruimte beschikbaar? Afspraken over taakverdeling? Spreekuren Ondersteuning POI

18 Toolkit - Model in de lijn van de Bibliotheek op school -Via portal bibliotheek en basisvaardigheden - Groeimodel -Zomerperiode hard aan de slag -Gezocht bibliotheken die willen meedenken / onderdelen willen inbrengen 18

19 Toolkit -Richtlijn internetplekken -Scenario’s interplekken en printen - Materiaal voor klanten : gebruik werkplekken (bijv disclaimer, A4 om mee te geven) -Protocol frontoffice -Factsheet Bibliotheek -Factsheet POI -(digitale )communicatie middelen -best practises (Deventer, Den Haag,….) -Materialen voor het organiseren van dialoogsessies -Scholingsaanbod - ….. Graag jullie input 19

20 20

21 Uitgangspunten Burger blijft altijd zelf verantwoordelijk voor aangifte Bibliotheek blijft altijd zelf verantwoordelijk voor facilitieiten Belastingdienst geeft richtlijnen om goed in te vullen Weeg richtlijnen goed voor de lokale situatie 21

22 Veiligheid en privacy Mem0 Richtlijn en internetplekken – Belastingdienst en Ministerie van Financiën 3 componenten: ICT Ruimte - Fysiek Personeel (bibliotheek)medewerker 22

23 Richtlijnen internetwerkplekken Functioneel De computer is uitgerust met een operating system en een gangbare browser waarmee een beveiligde internetconnectie kan worden aangegaan om zaken te doen in de portalen van de Belastingdienst met gebruik making van de voorzieningen van MijnOverheid (met name DigiD en Berichtenbox) en er wordt toegang geboden tot printfunctionaliteit. 23

24 Basis ICT operating system en de browser zijn up-to-date een virusscanner en firewall geen eigen executables op neergezet/uitgevoerd kunnen worden door de burger geen (sporen van) persoonlijke gegevens/bestanden van een burger kunnen achterblijven nadat hij zijn sessie heeft beëindigd De fysieke hardware is zo veilig mogelijk 24

25 Positionering internetplekken gemakkelijk meekijken op het scherm door een andere burger of bibliotheekmedewerker zoveel mogelijk wordt voorkomen. voorkomen dat prints in te zien zijn / in handen komen van andere burgers en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat bibliotheekmedewerkers hier inzage/toegang toe krijgen. 25

26 Bibliotheekmedewerker dat de medewerker de persoonlijke gegevens van de burger waar hij eventueel toegang tot krijgt, niet gebruikt/deelt met anderen (bv verklaring geheimhoudingsplicht). de bibliotheek(medewerker) informeert de burger voor deze begint met zijn internetsessie over veilig digitaal zaken doen met de Belastingdienst. (gebruiksvoorwaarden, het geven van (digitale) instructies, voorlichtingsmateriaal of informatie). verwijzen naar waar de burger terecht kan als hij merkt moeite te hebben met bepaalde vaardigheden. 26

27 de rol van de bibliotheek(medewerker), die bestaat alleen uit het wegwijs maken met computer/printer, niet voor vragen over Belastingen en Toeslagen of het gebruik van zijn DIGID of machtigingen e.d. Daar waar een bibliotheekmedewerker persoonlijke gegevens van een burger aantreft op een verlaten internetplek of printer draagt hij zorg voor zorgvuldige vernietiging hiervan om te voorkomen dat andere burgers of medewerkers deze gegevens kunnen inzien. Daar waar een bibliotheekmedewerker een inbreuk op de beveiliging of een datalek op de internetwerkplek vermoedt, meldt hij dat bij het daarvoor aangewezen aanspreekpunt binnen de bibliotheek. 27

28 Aan de slag met de veiligheidseisen -Huidige situatie in kaart brengen -(mogelijke) knelpunten benoemen -Benoemen aanpak en gewenste (haalbare) situatie (ICT, Fysieke positie) - ICT en werkplekken aanpassen (indien nodig) -Voorlichting medewerkers -Voorlichting klanten - Dit hoef je niet alleen te doen (POI, toolkit,….) 28

29 Veiligheid en Privacy: Aanpak door Laurens Goudriaan (Probiblio) 29

30 Vragen 30

31 31 https://vimeo.com/170619189


Download ppt "Samenwerking Belastingdienst en Openbare Bibliotheken Informatiebijeenkomst 20 juni 2016 Mark Deckers /Lisenka Akse."

Verwante presentaties


Ads door Google