De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Aanpak Kindermishandeling Landelijke uitrol In opdracht van het programmaministerie Jeugd en Gezin Uitvoering: Nederlands Jeugdinstituut Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Aanpak Kindermishandeling Landelijke uitrol In opdracht van het programmaministerie Jeugd en Gezin Uitvoering: Nederlands Jeugdinstituut Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Aanpak Kindermishandeling Landelijke uitrol In opdracht van het programmaministerie Jeugd en Gezin Uitvoering: Nederlands Jeugdinstituut Utrecht 9 februari 2009 Stan van Haaren

2 22 Doel invoeringsplan: Eind 2010 hebben alle regio’s een sluitende aanpak van kindermishandeling

3 33 Sluitende aanpak kindermishandeling voorkomen, zo snel mogelijk signaleren, stoppen en schadelijke gevolgen beperken door snel beschikbare passende hulp.

4 44 Sluitende aanpak bereiken door: Gezamenlijke visie op sluitende aanpak kindermishandeling; Helderheid over verantwoordelijkheid voor veiligheid kinderen; Heldere afspraken over hoe signaleren, melden, snel en adequaat hulp bieden, en omgaan met privacy; Voldoende passende hulp en steun beschikbaar; Voldoende deskundigheid op het gebied van kindermishandeling.

5 5 Ondersteuning door het Nederlands Jeugdinstituut 5 Invoering aanpak kindermishandeling in schema Implementatieadviseurs Centrumgemeenten + regionale coördinator Landelijke stuurgroep o.l.v. mr. I. Opstelten Programmaministerie voor Jeugd en Gezin Minister voor Jeugd en Gezin A. Rouvoet Overige activiteiten actieplan ‘Kinderen Veilig Thuis’ Start foto Regionaal werkplan Scholing / training professionals Handelings- protocol NJi levert modelprotocol NJi bevordert en monitort de kwaliteit van de trainingen Start: mei 2008Tussenrapportage: 2009Resultaten: dec. 2010 Stuurgroep regionale bestuurders

6 6 Regionale stuurgroep: Doel: –Planning, uitvoering en evaluatie van de regionale activiteiten. –Aansturing coördinator. –Breekijzer en ambasadeurschap Deelnemers: –Leidinggevenden en/of operationeel managers van de belangrijkste betrokken instellingen. –Gemeentelijke beleidsambtenaren. –Wethouders –Vertegenwoordiger van de provincie.

7 7 Ondersteuning regio’s Activiteiten: 35 regio’s, 7 implementatie-adviseurs Gesprekken centrumgemeenten / provincies (profiel regiocoördinator) Ambassadeurs Ondersteuning bij: startfoto, maken en uitvoeren van regionaal werkplan, scholingsplan, handelingsprotocol Individuele coaching en regionale bijeenkomsten

8 8 Startfoto & monitoring Doel startfoto: Aangeven lacunes en ondersteunen regiocoördinator bij maken regionaal werkplan. Instrument: Checklist gebaseerd op 55-punten raamwerk Doel monitoring: Weergeven hoe ver de regio is met hun sluitende aanpak kindermishandeling Werkwijze: Halfjaarlijkse voortgangsrapportages (3x) en eindfoto

9 9 Scholing / training Doel: Bewustwording, signaleren en bespreekbaar maken Activiteiten: Maken van een scholingsplan per regio (onderdeel regioplan en afgestemd op bestaand professionaliseringstrajecten) Uitvoeren scholingplan

10 10 Resultaten bereiken samen met / via: Vorming Centra voor Jeugd en Gezin; Implementatie richtlijn in de JGZ; Aanpak huiselijk geweld; LAAK van de MOgroep; Beter Beschermd; Actieplan Professionalisering jeugdzorg; Ontwikkelingen rond (passend) onderwijs.

11 JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling Gericht op: zo snel mogelijk signaleren, stoppen en schadelijke gevolgen beperken door snel beschikbare passende hulp. Op basis van een landelijke uniforme standaard van handelen

12 12 Regionaal handelingsprotocol ‘wie doet wat wanneer’ In het kader van zorgvuldigheid kan een protocol tot op zekere hoogte een gidsfunctie vervullen. Doel: –Snellere en beter acties bij zorgen of vermoeden –geen hoofdbrekens over een te volgen strategie. Tips: Sluit aan op bestaande meldcodes en richtlijnen Professionals maken afspraken en toetsen die in praktijk Bestuurders bekrachtigen positieve resultaat Toets proefversies bij (praktijk)deskundigen en implementatieadviseurs

13 13 Vragen? Meer informatie: Website www.nji.nl/kindermishandelingwww.nji.nl/kindermishandeling Implementatie-adviseur: s.vanhaaren@nji.nls.vanhaaren@nji.nl (Stan van Haaren) Helpdesk: d.vantessel@nji.nl (Dorrit van Tessel)d.vantessel@nji.nl 13


Download ppt "Regionale Aanpak Kindermishandeling Landelijke uitrol In opdracht van het programmaministerie Jeugd en Gezin Uitvoering: Nederlands Jeugdinstituut Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google