De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken ontwikkelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken ontwikkelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken ontwikkelingen
Annemieke van Groenestijn

2 Indicatorenontwikkeling
Ontwikkeling van indicatoren Factsheets, afbakening Praktijktest Ontwikkeling registratiegidsen Implementatie Inloopperiode Update

3 Fase 4 Implementatie Fase 1 Ontwikkeling Implementatie en monitoren van de indicatoren als standaard onderdeel van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbeterings-activiteiten van alle betrokken partijen. Bepaling doel ontwikkeling Afbakening Literatuurstudie Expertbijeenkomsten Ontwikkeling concept indicatoren Operationalisatie indicatoren Testen op haalbaarheid /consistentie Fase 3 Evaluatie Beschouwing rapportage meetresultaten Inhoudelijk revisie van indicatoren Revisie van indicator definities en operationalisatie Acceptatie en publicatie van indicatoren door partijen Fase 2 Pilotonderzoek Meten indicatoren in een representatieve set ziekenhuizen Analyses meetresultaten Rapportage meetresultaten

4 Aanpak praktijktest Definiëren ruwe specificaties (variabelen) i.s.m. werkgroep Voorleggen aan testziekenhuizen Onderzoeken beschikbaarheid data, bronnen, locale specificaties Vaststellen specificaties Ontwikkelen registratiegids (incl. formules, validatieregels) Terugkoppeling werkgroepen & ziekenhuizen – Eventueel aanpassing & Publicatie registratiegids

5 Tabel 1: variabelen uit verschillende bronnen in het ziekenhuis

6 Voorbeeld resultaten praktijktest
Registratiegids per indicatorset ontwikkeld Het blijkt dat de meeste gegevens beschikbaar zijn, alleen niet altijd digitaal Bijvoorbeeld antwoord op vragen als: Zijn de coderingen goed beschreven? Zijn de beschrijvingen volledig?

7 Fase 4 Implementatie Fase 1 Ontwikkeling Implementatie en monitoren van de indicatoren als standaard onderdeel van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbeterings-activiteiten van alle betrokken partijen. Bepaling doel ontwikkeling Afbakening Literatuurstudie Expertbijeenkomsten Ontwikkeling concept indicatoren Operationalisatie indicatoren Testen op haalbaarheid /consistentie Fase 3 Evaluatie Beschouwing rapportage meetresultaten Inhoudelijk revisie van indicatoren Revisie van indicator definities en operationalisatie Acceptatie en publicatie van indicatoren door partijen Fase 2 Pilotonderzoek Meten indicatoren in een representatieve set ziekenhuizen Analyses meetresultaten Rapportage meetresultaten

8 Inloopperiode 33 deelnemende ziekenhuizen
Indicatorensets Kwaliteit van Zorg in de Etalage Resultaten staan beschreven in de evaluatierapportage (zie Op basis van deze input: update van de indicatorensets Kwaliteit van Zorg in de Etalage

9 Activiteiten Uitvragen indicatoren via webenquête
Uitwisselen van kennis en ervaring onderling (intervisiebijeenkomsten) Ondersteuning van ziekenhuizen door Helpdesk en Ondersteuningsteam

10 Na inloopperiode Geconstateerde verbeterpunten: indien mogelijk doorvoeren in bestaande indicatorensets en registratiegidsen (update) Gebruik van bestaande landelijke registraties verder onderzoeken Streven naar meer afstemming tussen de verschillende indicatorensets (ZN, IGZ, Zichtbare Zorg)

11 Fase 4 Implementatie Fase 1 Ontwikkeling Implementatie en monitoren van de indicatoren als standaard onderdeel van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbeterings-activiteiten van alle betrokken partijen. Bepaling doel ontwikkeling Afbakening Literatuurstudie Expertbijeenkomsten Ontwikkeling concept indicatoren Operationalisatie indicatoren Testen op haalbaarheid /consistentie Fase 3 Evaluatie Beschouwing rapportage meetresultaten Inhoudelijk revisie van indicatoren Revisie van indicator definities en operationalisatie Acceptatie en publicatie van indicatoren door partijen Fase 2 Pilotonderzoek Meten indicatoren in een representatieve set ziekenhuizen Analyses meetresultaten Rapportage meetresultaten

12 Update indicatorensets Kwaliteit van Zorg in de Etalage
Input uit de inloopperiode Voorbeelden verbeteringen: Verbeterde omschrijvingen Verduidelijkingen Correcte verwijzingen (registratiegids) Tekstuele aanpassingen Aanpassing indicator Samenvoeging indicatorenset, registratiegids en Etalage+ informatie

13 Waar staat welk traject?
Kwaliteit van Zorg in de Etalage Update indicatorensets Brede implementatie voorjaar 2009 Ontwikkeltraject 18 onderwerpen Praktijktest najaar 2008 en voorjaar 2009 Autorisatieronde deel najaar 2008 Consultatieronde deel voorjaar 2009 Autorisatieronde april/mei 2009


Download ppt "Stand van zaken ontwikkelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google