De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken ontwikkelingen Annemieke van Groenestijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken ontwikkelingen Annemieke van Groenestijn."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken ontwikkelingen Annemieke van Groenestijn

2 Indicatorenontwikkeling Ontwikkeling van indicatoren Factsheets, afbakening Praktijktest Ontwikkeling registratiegidsen Implementatie Inloopperiode Update

3 Fase 1 Ontwikkeling Fase 2 Pilotonderzoek Beschouwing rapportage meetresultaten Inhoudelijk revisie van indicatoren Revisie van indicator definities en operationalisatie Acceptatie en publicatie van indicatoren door partijen Fase 3 Evaluatie Bepaling doel ontwikkeling Afbakening Literatuurstudie Expertbijeenkomsten Ontwikkeling concept indicatoren Operationalisatie indicatoren Testen op haalbaarheid /consistentie Meten indicatoren in een representatieve set ziekenhuizen Analyses meetresultaten Rapportage meetresultaten Fase 4 Implementatie Implementatie en monitoren van de indicatoren als standaard onderdeel van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbeterings- activiteiten van alle betrokken partijen.

4 Aanpak praktijktest Definiëren ruwe specificaties (variabelen) i.s.m. werkgroep Voorleggen aan testziekenhuizen Onderzoeken beschikbaarheid data, bronnen, locale specificaties Vaststellen specificaties Ontwikkelen registratiegids (incl. formules, validatieregels) Terugkoppeling werkgroepen & ziekenhuizen – Eventueel aanpassing & Publicatie registratiegids

5 Tabel 1: variabelen uit verschillende bronnen in het ziekenhuis

6 Voorbeeld resultaten praktijktest Registratiegids per indicatorset ontwikkeld Het blijkt dat de meeste gegevens beschikbaar zijn, alleen niet altijd digitaal Bijvoorbeeld antwoord op vragen als: Zijn de coderingen goed beschreven? Zijn de beschrijvingen volledig?

7 Fase 1 Ontwikkeling Fase 2 Pilotonderzoek Beschouwing rapportage meetresultaten Inhoudelijk revisie van indicatoren Revisie van indicator definities en operationalisatie Acceptatie en publicatie van indicatoren door partijen Fase 3 Evaluatie Bepaling doel ontwikkeling Afbakening Literatuurstudie Expertbijeenkomsten Ontwikkeling concept indicatoren Operationalisatie indicatoren Testen op haalbaarheid /consistentie Meten indicatoren in een representatieve set ziekenhuizen Analyses meetresultaten Rapportage meetresultaten Fase 4 Implementatie Implementatie en monitoren van de indicatoren als standaard onderdeel van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbeterings- activiteiten van alle betrokken partijen.

8 Inloopperiode 33 deelnemende ziekenhuizen Indicatorensets Kwaliteit van Zorg in de Etalage Resultaten staan beschreven in de evaluatierapportage (zie www.zichtbarezorg.nl)www.zichtbarezorg.nl Op basis van deze input: update van de indicatorensets Kwaliteit van Zorg in de Etalage

9 Activiteiten Uitvragen indicatoren via webenquête Uitwisselen van kennis en ervaring onderling (intervisiebijeenkomsten) Ondersteuning van ziekenhuizen door Helpdesk en Ondersteuningsteam

10 Na inloopperiode Geconstateerde verbeterpunten: indien mogelijk doorvoeren in bestaande indicatorensets en registratiegidsen (update) Gebruik van bestaande landelijke registraties verder onderzoeken Streven naar meer afstemming tussen de verschillende indicatorensets (ZN, IGZ, Zichtbare Zorg)

11 Fase 1 Ontwikkeling Fase 2 Pilotonderzoek Beschouwing rapportage meetresultaten Inhoudelijk revisie van indicatoren Revisie van indicator definities en operationalisatie Acceptatie en publicatie van indicatoren door partijen Fase 3 Evaluatie Bepaling doel ontwikkeling Afbakening Literatuurstudie Expertbijeenkomsten Ontwikkeling concept indicatoren Operationalisatie indicatoren Testen op haalbaarheid /consistentie Meten indicatoren in een representatieve set ziekenhuizen Analyses meetresultaten Rapportage meetresultaten Fase 4 Implementatie Implementatie en monitoren van de indicatoren als standaard onderdeel van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbeterings- activiteiten van alle betrokken partijen.

12 Update indicatorensets Kwaliteit van Zorg in de Etalage Input uit de inloopperiode Voorbeelden verbeteringen: Verbeterde omschrijvingen Verduidelijkingen Correcte verwijzingen (registratiegids) Tekstuele aanpassingen Aanpassing indicator Samenvoeging indicatorenset, registratiegids en Etalage+ informatie

13 Waar staat welk traject? Kwaliteit van Zorg in de Etalage Update indicatorensets Brede implementatie voorjaar 2009 Ontwikkeltraject 18 onderwerpen Praktijktest najaar 2008 en voorjaar 2009 Autorisatieronde deel najaar 2008 Consultatieronde deel voorjaar 2009 Autorisatieronde april/mei 2009


Download ppt "Stand van zaken ontwikkelingen Annemieke van Groenestijn."

Verwante presentaties


Ads door Google