De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zichtbare Zorg Ziekenhuizen Informatie over het project, de implementatieperiode 2009 en verdere ontwikkelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zichtbare Zorg Ziekenhuizen Informatie over het project, de implementatieperiode 2009 en verdere ontwikkelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Zichtbare Zorg Ziekenhuizen Informatie over het project, de implementatieperiode 2009 en verdere ontwikkelingen

2 Inhoud Aanleiding en doelstellingen Totstandkoming indicatoren Tijdpad 2009 Ondersteuning en aanleveren gegevens Nieuwe indicatorensets

3 Aanleiding Zichtbare Zorg Ziekenhuizen Transparantie essentiële randvoorwaarde voor zorgstelsel Veel verschillende gegevensvragen ziekenhuizen Uitvraag niet altijd in lijn met doel Kwaliteit en (dus) uitkomsten vaak onduidelijk Resultaat Doel stelsel niet altijd bereikt (marktwerking, keuzemogelijkheid) Veel administratieve lasten en kosten

4 Veldpartijen (verenigd in stuurgroep) zorgen gezamenlijk voor de beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie NVZ Vereniging van Ziekenhuizen NFU Orde van Medisch Specialisten NPCF Consumentenbond Zorgverzekeraars Nederland IGZ V&VN

5 Doelstellingen voor 2011 Voor 80 aandoeningen bestaat een continue kwaliteitsmeting d.m.v. zorginhoudelijke indicatoren, feitelijke aanbodsinformatie en de CQ-vragenlijst (patiëntervaringen). Hiermee wordt de veiligheid, de effectiviteit en de klantgerichtheid van zorg gemeten; In 2011 bestaat een infrastructuur die het meetinstrumentarium onderhoudt, het meetproces waarmerkt en de meetresultaten beheert en openbaar maakt.

6 Voor wie? De kiezende zorggebruiker: begrijpelijke, heldere en vergelijkende gegevens over kwaliteit (keuze-informatie) De zorgverzekeraar: kwaliteit in het inkoopproces een belangrijke rol geven (inkoopinformatie) De zorgaanbieder: verantwoording afleggen over de kwaliteit van de geleverde zorg (verantwoordingsinformatie) en sturen op kwaliteitsverbetering (sturingsinformatie) De professional: op grond van kwaliteit een patiënt naar een bepaalde zorgaanbieder te verwijzen (verwijsinformatie).

7 De eerste 10 indicatorensets 1.Cataract 2.Incontinentie bij de vrouw 3.Heupvervanging/Knievervanging 4.Diabetes 5.Liesbreuk 6.Lumbosacraal radiculair syndroom 7.Blaascarcinoom 8.Ziekten van Adenoïd en Tonsillen 9.Varices 10.Mammacarcinoom

8 Totstandkoming van indicatoren Zoveel mogelijk uitgaand van bestaande richtlijnen van wetenschappelijke vereniging Kwaliteitsdomeinen: effectiviteit, veiligheid, patiëntgerichtheid, doelmatigheid, gelijkheid & tijdigheid Indicatoren onderverdeeld naar structuur, proces en uitkomst Verantwoording per richtlijn in indicatorengids Praktijktest naar haalbaarheid van aanleveren gegevens

9 Ontwikkelingen in 2007-2008 Veldpartijen tekenen samenwerkingsafspraken in 2007 In 2008 starten 33 ziekenhuizen vrijwillig met het meten van 10 indicatorensets (inloopperiode) Verbeterslag indicatoren en integratie van meetinstrumenten Verplichte deelname in 2009

10 Implementatieperiode 2009 Landelijke implementatie van 10 sets kwaliteitsindicatoren Verzamelen van gegevens over meetjaar 2008 - uitzondering mammacarcinoom – (maart-juni) Gegevensaanlevering via de website www.zichtbarezorg.nl/ziekenhuizen (vóór 1 juli) www.zichtbarezorg.nl/ziekenhuizen

11 Implementatieperiode 2009 Opschoning en analyse van aangeleverde gegevens door projectorganisatie (voor september 2009) Besluitvorming stuurgroep over openbaarmaking van gegevens (september 2009) Uitlevering van spiegelrapportages (voor oktober 2009) Voorbereiden op registratieperiode 2010 (voor januari 2010)

12 Tijdpad implementatie 10 indicatorensets

13 Ondersteuning vanuit projectorganisatie Indicatorengidsen Informatie over de indicatoren en de wijze waarop gegevens verzameld worden Helpdesk Telefonisch en per e-mail bereikbaar voor beantwoording van vragen Toolkit Bevat instrumenten die ziekenhuizen helpen bij het meten en verzamelen van gegevens

14 Ondersteuning vanuit projectorganisatie Ondersteuningsteam Aanspreekpunt voor ziekenhuizen en kennisdeling tussen ziekenhuizen en projectorganisatie Voorlichting- en intervisiebijeenkomsten Worden een aantal keer per jaar georganiseerd rondom een bepaald thema Website - Bevat actuele informatie over de laatste ontwikkelingen - Gegevensaanlevering via webenquête

15 Aanleveren gegevens via webenquête Inlogcode geeft toegang tot veilige omgeving (vanuit Zichtbare Zorg Ziekenhuizen aangeleverd) Invoeren van gegevens en toelichtingvelden Aanvullende vragen over betrouwbaarheid en registratielasten Accorderen door Raad van Bestuur Teruglevering van databestand aan ziekenhuis

16 Welke gegevens aanleveren Focus op gegevens die zijn vastgelegd in geautomatiseerde systemen Zo compleet als mogelijk -> groei van gegevensaanlevering door aanpassen van registraties

17 18 nieuwe kwaliteitsindicatoren (oplevering sept.) Reumatoïde ArtritisBeroerte ParkinsonAtopisch eczeem Pijn bij kankerSedatie buiten OK-complex Pijn bij de bevallingPerioperatieve voeding Cystic FibrosisCrohn en colitis ulcerosa SlaapapnoeCoeliakie Chronische (Rhino)sinusitisCOPD HartfalenAngst en Depressie Coloncarcinoom Licht Traumatisch Schedelhersenletsel

18 24 nog te ontwikkelen indicatorensets Carpaletunnelsyndroom (CTS) Klachten terugstroom van maaginhoud in slokdarm (GERD) Maagklachten en andere bovenbuikspijn (functionele dyspepsie) Prostaatkanker Psoriasis Longkanker Dementie Non-Hodgkin lymfomen Huidkanker Zweren van maag en twaalfvingerige darm Seksueel overdraagbare aandoeningen/ AIDS Osteoporose

19 24 nog te ontwikkelen indicatorensets (vervolg) Benigne prostaathypertrofie (BPH) Gynaecologisch geïndiceerde 2e lijns bevalling/ zwangerschap Epilepsie Chronische belemmering van de bloedstroom van het been (PAOD) Migraine Hartritmestoornissen Baarmoederhalsafwijkingen Meniscus en voorste kruisband Longontsteking en acute brochi(oli)tis Maagkanker Multiple sclerose Acute urineweginfecties

20 Opschaling indicatorensets JaartalAanleveren gegevens over: 200910 aandoeningen 201010 + 18 aandoeningen > 201110 + 18 + 24 (+ 30?) aandoeningen

21 2010 en verder… Implementatie van 10 + 18 + 24 + 30 nieuwe kwaliteitsindicatoren Verhogen van betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en validiteit van gegevens

22 Meer informatie: www.zichtbarezorg.nl/ziekenhuizen Helpdesk: helpdesk@zichtbarezorg.nlhelpdesk@zichtbarezorg.nl Tel: 070-3406900


Download ppt "Zichtbare Zorg Ziekenhuizen Informatie over het project, de implementatieperiode 2009 en verdere ontwikkelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google