De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken stelselwijzigingen AWBZ Monique van der Meulen 29 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken stelselwijzigingen AWBZ Monique van der Meulen 29 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken stelselwijzigingen AWBZ Monique van der Meulen 29 maart 2011

2 Kabinet Rutte I  Gemeente aan zet ( IQ grens, overheveling jeugdzorg en begeleiding)  Scheiden wonen en zorg  Extra middelen ZZP  Uitvoering door zorgverzekeraars  Minder bureaucratie en overhead  Van handelings- naar outputfinanciering  30+ opleidingskosten  Bevorderen kleinschaligheid  Beginselenwet  WSW en WAJONG Afscheid huidige AWBZ

3 Gemeente aan zet Wat krijgen ze erbij?  Jeugdzorg naar de gemeenten  Begeleiding in de Wmo .. en een korting  Cliënten met IQ>70 Wmo  Beleidsvrijheid  Compensatiebeginsel  Burger bepaalt

4 IQ-maatregel - IQ > 70 betekent v.a. 2012: géén recht op AWBZ- gehandicaptenzorg grondslag VG - Ter compensatie ‘weglek’middelen naar gemeenten - Staatssecretaris zegt: ‘integrale aanpak’ en ‘voorkomen dat mensen met een IQ tussen de 70 en 85 tussen wal en schip vallen’

5 Lobby IQ-maatregel - Boodschap VGN: IQ maatregel moet van de baan - Maart 2011: Expertmeetings CVZ + VWS - Veel media aandacht - Werkbezoeken - Bestuurlijk overleg staatssecretaris - Samenwerking met VOBC en de Borg

6 Overheveling Jeugdzorg - Één financieringssysteem voor gehele jeugdzorg incl. jeugd-LVG en jeugd-ggz. - Gefaseerde overheveling van alle taken op het gebied van jeugdzorg naar de gemeenten. - Invoering van een eigen bijdrage. - Na jarenlange discussie sinds 2010 kabinet en Tweede Kamer eens over gemeenten als verantwoordelijke voor de totale jeugdzorg - Uitwerking eind maart/begin april

7 Lobby Overheveling Jeugdzorg  Boodschap VGN:  niet tegen ‘integrale jeugdzorg’  wel zorgen over of de nadelen en risico’s voldoende in beeld zijn:  versnippering, ‘verdamping’ van expertise;  Scheiding jLVG met overige gehandicaptenzorg  Ingrijpende operatie: randvoorwaarden  biedt (in theorie) kansen op meer participatie  Werkbezoeken, ambtelijk overleg, Jeugdpoort

8 Overheveling begeleiding Wmo  Extramurale begeleiding  Vervoer naar de dagvoorziening  2013 nieuwe cliënten, 2014 alle cliënten  Compensatieplicht in plaats van verzekerd recht  Transitiebureau VWS en VNG  Begeleiding jeugd naar Jeugdzorg  Verblijf tijdelijk?  Uitwerking staatssecretaris in brief voor zomer  Wachten op bestuursakkoord VWS - VNG

9 Zorgen VGN overheveling  Inhoud van de zorg  geen welzijn maar zorg op maat, expertise specifieke subgroepen  Organisatie van de zorg  Schaalgrootte doelgroep en gemeente, beleidsvrijheid Wmo, knip met andere zorg, vraagt flexibiliteit van cliënt  Structuur  Weinig samenhang of doelmatigheidswinst, keuzevrijheid cliënt, onzekerheid continuïteit beleid, financiële knip voor aanbieder

10 Lobby overheveling begeleiding  Boodschap: bezint eer gij begint!  Uitzonderingspositie voor gehandicaptenzorg  Cliënt mag niet de dupe worden van de overheveling  Intensief contact VNG  Beleidsniveau  Bestuursniveau  Werkbezoeken VWS, VNG  Lobby VWS en Kamer  Coalitie cliëntenorganisaties

11 Wens versus realiteit  Naast lobby uitzondering ook richten op:  Randvoorwaarden  Samenwerking met gemeenten  Samenwerking met betrokken partijen in de regio  Gezamenlijk belang: het zo goed mogelijk bedienen van de cliënt of inwoner van jouw gemeente


Download ppt "Stand van zaken stelselwijzigingen AWBZ Monique van der Meulen 29 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google