De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader de laatste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader de laatste."— Transcript van de presentatie:

1 De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader de laatste

2 Leerdoel module Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze binnen het kader van het strafrecht niet opnieuw met het strafrecht in aanraking te laten komen

3 Agenda vandaag 1.Theorie, samenvatting 2.Pauze 3.toets 4.Thermometer en evalueren

4 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) Vier basisbeginselen: 1.het belang van het kind (art. 3) 2.het non-discriminatiebeginsel (art. 2) 3.het recht op leven, overleven en ontwikkeling van het kind (art. 6) 4.het recht van het kind op participatie (art. 12) Kennen: http://www.ivrk.nl/http://www.ivrk.nl/

5 gedrag Wordt bepaald door onze genen, onze opvoeding, onze hersenen, maar ook door onze omgeving (biopsychosociaal) Wat we meemaken registreren we in onze hippocampus (en motorische cortex/amygdala) en dat is ons ‘overlevingszakje’ Wie goed doet die goed ontmoet (good enough parenting), maar de experimenten van Sato (2008) laten zien dat te veel kwaad mensenkinderen beschadigd Die beschadiging herken je als hulpverlener in gedrag: het model van Crick & Dodge 1994

6 sociale informatieverwerking (SIV) inadequate SIV Kinderen inadequate SIV en externaliserend gedrag nemen informatie anders waar en tonen vaak een agressieve probleem oplossingsstijl. Gevolg: problemen met andere mensen

7 What Works-beginselen 1. Risicobeginsel: wie (interventie afhankelijk van recidiverisico) 2. Behoeftebeginsel: wat (veranderbare factoren) 3. Responsiviteit: hoe (motivatie, leerstijl en (on-)mogelijkheden hiervan te profiteren) 4. Behandelmodaliteit (evidencebased) 5. Programma-integriteit (getoetste theorie uitgevoerd volgens programma) 6. Professionaliteit (opleiding, training inter- en supervisie) RNR-Model, Risks, Needs Responsivity Assessement

8 Belang van recidive beginsel Bonta et al, 2000

9

10 Mogelijk schadelijke effecten van sancties/interventies? Criminalisering en stigmatisering Deviantie training: het bij elkaar brengen van criminele jongeren werkt criminogeen In JJI’s (en gesloten jeugdzorg?): Victimisering (helaas te veel onderling geweld, zie boek ww in gesloten jeugdzorg) Hospitalisering (het is daar moeilijk om aan je ontwikkeltaken te werken)

11 Recidive onder jongeren http://www.wodc.nl/onderzoek/cijfers-en- prognoses/Recidive-monitor/Repris/index.aspx Statische risico factoren : Leeftijd, aantal delicten in het verleden, leeftijd eerste delict Deze zijn dus niet meer veranderbaar of beïnvloedbaar

12

13 Dus mbt WW? Wat leerde het risico beginsel ons ook alweer? 1.Grijp niet te zwaar maar ook niet te licht in 2.Risico wordt bepaald door statische factoren 3.En door veranderbare/dynamische factoren 4.Het risico profiel bepaalt de intensiteit van het ingrijpen

14 Binnen de criminogene delict- en schade gerelateerde factoren 1.Algemeen en specifiek 2.Statisch en dynamisch 3.Stabiel en acuut Denk bij de schade ook aan de schade voor de jongere zelf (IVRK).

15 Stabiele delictgerelateerde criminogene factoren: The big four 1.Antisociale cognities (normen, attitude, gevoelens als haat, wrok) 2.Antisociaal netwerk 3.Antisociaal gedrag (incl. verslaving) 4.Antisociaal persoonlijkheidscomplex (agressief egocentrisch temperament, psychopathie, zwakke probleemoplossing)

16 Dus dit waren de Risc’s en Needs Daarna gingen we naar de Responsiviteit We keken naar LVB en naar (Hendrien Kaal) We keken naar meisjes Aansluiten bij motivatie en vaardigheden/kracht

17 LVB was geen risico factor Maar wel een belangrijke om rekening mee te houden in het interveniëren, vandaar: responsiviteit

18 Model LVG-problematiek van LKC-LVG (Vermeulen et al., 2007) LVG-specifieke kenmerken: en bijkomende kenmerken / problematiek: komen tot uiting in: INTELLIGENTIE IQ 50 - 85 LEERPROBLEMEN ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEM EN BEPERKT SOCIAAL AANPASSINGS- VERMOGEN (SAV) PSYCHIATRISCHE STOORNIS MEDISCH- ORGANISCHE PROBLEMEN PROBLEMEN IN GEZIN EN SOCIALE CONTEXT en leiden tot: CHRONICITEIT / LANGDURIGE BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING

19 Range Hoogste uitkomst WAISGITKAIT WAIS-GIT-23 tot +1936x13x- WAIS-KAIT-14 tot +2543x-6x GIT-KAIT-30 tot +30-36x13x Van Toorn & LVB meten bleek een hachelijke kwestie: (2010 ): 49 mannen met vermoeden van LVB (rond de 30 jaar) met 3 sten getest

20 met effectief interveniëren 1.Behandelmodaliteit (evidencebased) 2. Programma-integriteit (getoetste theorie uitgevoerd volgens programma) 3. Professionaliteit (opleiding, training inter- en supervisie)

21 hoe er behandeld wordt Op de website van het NJI staan de effectief bevonden interventies beschreven. Die zijn in elk geval allemaal theoretisch goed onderbouwd en voldoen aan de WW beginselen. Er zijn ook indicaties en contra indicaties verwoord Na de pauze ouders van tegendraadse jeugd

22 Leerdoel module Je weet wat je waarom en hoe wel en niet met jongeren en hun omgeving moet aanvangen om ze binnen het kader van het strafrecht niet opnieuw met het strafrecht in aanraking te laten komen


Download ppt "De grote lijn m.b.t. Jeugd in het Strafrechtelijk kader de laatste."

Verwante presentaties


Ads door Google