De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag LVB en zwakbegaafdheid binnen de forensische psychiatrie Workshop B Risicotaxatie: de stand van zaken Petra Geerligs & Nicolle Prevoo EFP 12-12-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag LVB en zwakbegaafdheid binnen de forensische psychiatrie Workshop B Risicotaxatie: de stand van zaken Petra Geerligs & Nicolle Prevoo EFP 12-12-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag LVB en zwakbegaafdheid binnen de forensische psychiatrie Workshop B Risicotaxatie: de stand van zaken Petra Geerligs & Nicolle Prevoo EFP 12-12-2013

2 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengelingGeen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …    

3 Risicotaxatie bij geweld Specifiek: bij LVB/zwakbegaafde plegers Nieuwe ontwikkelingen Inhoud

4 Risicotaxatie Wat?Het beoordelen van het risico van ernstig delictgedrag (geweld/seksueel) Waarom?Voorkomen recidive, richtlijnen behandeling, rechten persoon en structureren discussie Waar?Forensische psychiatrie, algemene psychiatrie, verslavingszorg, Pro Justitia, gevangeniswezen, reclassering, jeugdinstellingen

5 Risicotaxatie Wie?Doelgroep van betreffende instrument Wanneer?Indien een inschatting van het geweldsrisico vereist is. In geval van tbs: verlengingsadviezen, verlofaanvragen, behandelevaluaties, fasering vrijheden Hoe?Verschillende methoden: gestructureerd professioneel oordeel wordt het meest gebruikt in Nederland

6 SPJ InstrumentBedoeld voor AlgemeenHCR-20, HCR-20 V3 Geweld HKT-30, HKT-RGeweld, algemene recidive SAPROFBeschermende factoren geweld Specifieke groepFAMVrouwen, geweld DROSLicht verstandelijk beperkten RAF-GGZ volw.Ambulante cliënten vanaf 18 jaar RAF-GGZ jeugdAmbulante cliënten 12-18 jaar SAVRYAdolescenten, geweld EARL-20BJongens 6-12 jaar, geweld EARL-21GMeisjes 6-12 jaar, geweld Specifiek delictSVR-20, StableSeksueel geweld SARA, B-SaferPartnergeweld SAMStalking CARE-NLKindermishandeling Specifieke termijnSTARTKorte termijn, div. uitkomstmaten

7 Sinds invoering risicotaxatie recidivecijfers gedaald! Belangrijk om te weten:

8 Opdracht Taskforce Adviseren t.a.v. geschikte RT-instrumenten voor deze doelgroep En dan nu: doelgroep LVB

9 Dé LVB-er bestaat niet: altijd complex samenspel met andere factoren Wel veel LVB binnen de forensische psychiatrie Én is belangrijke factor voor risicomanagement Taskforce: zijn de in Nederland gangbare instrumenten geschikt voor deze doelgroep? Doelgroep LVB

10 Weinig onderzoek bij deze doelgroep Bijvoorbeeld: helemaal geen onderzoek, kleine onderzoeksgroep, slechts ambulant/klinisch Daarbij: eisen, bv bij TBS Conclusie taskforce agressie bij LVB

11 SDRS, DROS, Armidilo –SDRS wordt in NL onderzocht –DROS (K. Drieschner, B. Hesper) Dynamische factoren Evaluatie behandeling Nog geen onderzoek na ontslag –Armidilo: verder onderzoek nodig Conclusie taskforce specifieke instrumenten

12 HCR-20 en HKT-30 –Meest gebruikt –HCR-20 lijkt gunstig, HKT-30 nog niet onderzocht. –N.B.: PCL-R/PCL-SV noodzakelijk Advies: bij LVB PCL-SV (o.a. relaties, delictgeschiedenis) Conclusie taskforce agressie bij LVB

13 Nieuwe ontwikkelingen

14 1.Theoretische modellen 2.Revisies basistools HCR-20 en HKT-30 3.Balans: aandacht voor beschermende factoren 4.Verfijning: specifieke of aanvullende instrumenten –Delicttype: vb. STATIC / STABLE / ACUTE voor zeden –Tijdspanne: vb. START voor korte termijn –Subgroepen: vb. DROS Nieuwe ontwikkelingen

15 1.Theoretische modellen 2.Revisies basistools HCR-20 en HKT-30 3.Balans: aandacht voor beschermende factoren 4.Verfijning: specifieke of aanvullende instrumenten –Delicttype: vb. STATIC / STABLE / ACUTE voor zeden –Tijdspanne: vb. START voor korte termijn –Subgroepen: vb. FAM voor vrouwen Nieuwe ontwikkelingen

16 Risk Need Responsivity model / What works (o.a. Andrews & Bonta, 2010) Good Lives Model (GLM-C) (o.a. Ward et al., 2007) 1. Theoretische modellen

17 What Works Risk: Hoe hoger het risico hoe meer risicomanagement Need: Behandeling gericht op criminogene factoren Responsivity: Behandeling afstemmen op de persoon en diens leerstijl Integrity: Doen zoals is afgesproken What Works o.a. Andrews & Bonta, 2010

18 18 Risk Middelmatig Hoog risico Laag risico Reclasseringsbegeleiding Psycho-educatieve programma’s Geen behandeling Forensische poli- en of dagbehandeling Tbs-kliniek Behandeling in gevangenis What Works o.a. Andrews & Bonta, 2010

19 De centrale acht 1.Geschiedenis van antisociaal gedrag 2.Antisociaal persoonlijkheidspatroon (o.a. psychopathie) 3.Antisociale cognities (antisociale waarden en normen) 4.Antisociaal netwerk/relaties 5.Middelenmisbruik 6.Ontbreken van binding aan opleiding en werk 7.Ontbreken van emotionele binding aan familie/gezin 8.Ontbreken van niet-criminele vrijetijdsbesteding What Works o.a. Andrews & Bonta, 2010 Need

20 Het behandelprogramma dient zo te worden aangeboden dat het past bij de leerstijl en het leervermogen van de patiënt Responsiviteitsfactoren: –Motivatie –Intelligentie –Psychopathie What Works o.a. Andrews & Bonta, 2010 Responsiviteit

21 Delictgedrag is een sociaal ongewenste manier om intrinsiek motiverende biopsychosociale behoeften te bevredigen. Help de patiënt dat op sociaal acceptabele wijze te doen, door aandacht voor de gezonde kant: - ontwikkelen van sterke kanten - kwaliteit van leven verbeteren Good lives rehabilitatie model o.a. Ward et al., 2007

22 Biopsychosociale behoeften 1. Lichamelijk welbevinden/gezondheid 2. Kennis 3. Competentie/excellentie 4. Autonomie/zelfsturing 5. Innerlijke rust/ vrij van stress 6. Vriendschap/verbondenheid 7. Gemeenschapszin/deel van groter geheel zijn 8. Spiritualiteit 9. Genot/seksualiteit (geen toegang tot seks) 10. Creativiteit Good lives rehabilitatie model o.a. Ward et al., 2007

23 1.Theoretische modellen 2.Revisies basistools HCR-20 en HKT-30 2. Nieuwe ontwikkelingen

24 1.Theoretische modellen 2.Revisies basistools HCR-20 en HKT-30 HCR-V3 -Verfijning factoren -Meer nadruk op behandeling; welke scenario’s, welke doelen Nieuwe ontwikkelingen

25 Samengevat: Work in Progress … en daar hebben we elkaar voor nodig! Dank voor uw aandacht pgeerligs@hoevenkliniek.nl Studiedag EFP

26 De inschatting van delictgevaar door het netwerk en de behandelaar FAZ (forensische ART voor LVB) en SDAS (Social Dysfunction and Aggression Scale )

27 Nicolle Prevoo Klinisch Psycholoog werkzaam te KAIROS : Ambulante forensische polikliniek Onderdeel Pompestichting en Pro Persona

28 FAZ en SDAS De FAZ (forensische ART voor zwakbegaafden) : Ambulant behandelaanbod speciaal voor LVB agressieplegers ontwikkeld (geprotocolliseerd en gebaseerd op ART) Starten met huisbezoek, 21 wekelijkse therapiesessies met PMT en dramatherapie en 3 maanden nazorg met boostersessies. Netwerk van patiënten betrekken is onderdeel van de behandeling. Er is langlopend onderzoek sinds 2010 gekoppeld aan de FAZ om de behandeleffectiviteit te meten. Eerste resultaten laten een positief effect zien ten aanzien van afname van het recidiverisico.

29 Intake fase: * Risicotaxatie DROS +HCR * Intelligentie WAIS 1. Baseline fase + 2. Interventie fase: * Meten dynamische risicovariabelen door DROS * Meten persoonskenmerken door NAS-PI, UCL, NPV II * Incidentenregistratie door SDAS, SOAS * Risicotaxatie door SDAS, SDRS. 3: Follow-up fase: * Nameten dynamische risicovariabelen door DROS+HCR * Nameten Persoonskenmerken door NAS-PI, UCL * Incidentenregistratie door SDAS, SOAS * Risicotaxatie door SDAS, SDRS Onderzoek naar de FAZ

30 De SDAS (social dysfunction and agression scale) Is observatie/ vragenlijst die agressie monitort Het instrument geeft inzicht in het (agressieve)gedrag van een patiënt op 3 gebieden: 1.Irritaties en verbale agressie 2.Fysieke agressie gericht op objecten of anderen 3.Naar binnen gerichte agressie

31 De SDAS (social dysfunction and agression scale) Eenmaal per maand wordt de SDAS ingevuld : 1.Door een behandelaar en 2.Door een persoon van het netwerk die benaderd wordt per telefoon

32 Resultaten vergelijking SDAS behandelaar en SDAS Netwerk: 1. Irritaties en verbale agressie

33 Resultaten vergelijking SDAS behandelaar en SDAS Netwerk 2. Fysieke agressie

34 Resultaten vergelijking SDAS behandelaar en SDAS Netwerk 3. Naar binnen gerichte agressie

35 Conclusie Doel was Zo goed mogelijk risico inschatten + Meten of FAZ werkt Programma lijkt te werken. Verbale en fysieke agressie lijken af te nemen vinden zowel behandelaren als netwerk. Hoopvol is dat behandelaren en netwerk het erg met elkaar eens lijken te zijn over wat er gebeurt en op welke schaal. => vergroot validiteit en betrouwbaarheid metingen

36 Discussie punten Vinden jullie dat het netwerk (partner bv of ouders) wel mee mogen/moeten inschatten. Is inschatting door het netwerk wel betrouwbaar Welke risicotaxatie gebruiken jullie al Wat werkt voor jullie het beste


Download ppt "Studiedag LVB en zwakbegaafdheid binnen de forensische psychiatrie Workshop B Risicotaxatie: de stand van zaken Petra Geerligs & Nicolle Prevoo EFP 12-12-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google