De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugdringen autoverkeer Driehuis en Santpoort-Noord 13 februari 2012, Tata Steel Stadion.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugdringen autoverkeer Driehuis en Santpoort-Noord 13 februari 2012, Tata Steel Stadion."— Transcript van de presentatie:

1 Terugdringen autoverkeer Driehuis en Santpoort-Noord 13 februari 2012, Tata Steel Stadion

2 Namens gemeente aanwezig Ronald Vennik (wethouder) Kommer Sneeuw (verkeerskundige) Len Munnik (verkeerskundige) Edwin van ‘t Hart (communicatieadviseur) Lotje Eikelboom (communicatieadviseur) Sipke Westveen (verslag) Sijke Verhagen (avondvoorzitter)

3 Programma 19.30 uur Opening - wethouder Ronald Vennik 19.35 uur Toelichting programma en proces - Sijke Verhagen 19.40 uur Presentatie verkeersafwikkeling Velsen – Kommer Sneeuw 20.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen 20.20 uur Pauze 20.35 uur Inventariseren meningen, wensen en ideeën 21.30 uur Einde bijeenkomst

4 Toelichting proces ‘Terugdringen autoverkeer door woonkernen’ 2012 1.13 februari – informatieve bijeenkomst, samenstellen klankbordgroepen (verslag) 2.Begin maart – workshops: uitwerking input 13/2 en aanvullingen 1 workshop per kruispunt Conclusie: welke maatregelen hebben grootste draagvlak? 3.Eventueel: toetsing verkeerskundigen Terugkoppeling aan alle betrokkenen 2013/2014 1.Voorbereiding ontwerp 2.Formele inspraakprocedure (vrijgave voor inspraak, inspraakperiode, besluit) 3.Uitvoering

5 Primaire en secundaire route Velsen primaire route secundaire route

6 Overzicht van cruciale kruispunten

7 Knelpunten op primaire en secundaire route

8 Tracé HOV Haarlem-IJmuiden

9 Amendement bij tracékeuze HOV Haarlem-IJmuiden Als randvoorwaarde geldt dat de Provincie, samen met de gemeente, de capaciteitsvergroting van de primaire route zal onderzoeken en uitwerken met als resultaat een beperking van de verkeersdruk in de kernen Santpoort en Driehuis, waardoor de leefbaarheid in deze woonkernen wordt verbeterd.

10 Ontwikkeling verkeersintensiteit

11 Verkeersmodel (RVMK) Eventueel beschrijvende tekst. Os et enda con reritas eosam nonserum iundi beria veremqui velici offici dolessu

12 Prognose verkeersintensiteit ??

13 Herkomst en bestemming aantal mvt per wegvak in 2-uurs spitsen

14 Conclusies onderzoek Zonder maatregelen in 2020 knelpunten op beide routes Door het treffen van maatregelen op beide routes is routekeuze te beïnvloeden: 4.000-6.000 mvt/etm aandacht lucht en geluid primaire route

15 1 2 3 4 5 Legenda: : stuurpunten verkeer : clusters stuurpunten : ongewenste route : gewenste route : snelheidsverlaging 1 Verruimen capaciteit op de kruispunten Verbindingsboog A208 – A22/A9 Visie maatregelenpakket

16 Maatregelen korte termijn Primaire route aansluiting A22-Amsterdamseweg wegvak A208 richting Velsertunnel kruispunt Pontplein Secundaire route kruispunt Lange Nieuwstraat-Plein 1945-Zeeweg kruispunt Zeeweg-Waterloolaan-Min.van Houtenlaan rotonde Hagelingerweg-Santpoortse Dreef Hoofdstraat/Broekbergenlaan

17 Vragen?

18 Na de pauze Bedenken van maatregelen op kruispuntniveau a.Zeeweg – Waterloolaan – Min. Van Houtenlaan b.Hagelingerweg – Santpoortse Dreef c.Hoofdstraat – Broekbergenlaan (NB: kanttekening ivm overleg wegen bij weiland) Opgeven voor vervolgworkshop in maart (10 personen per workshop), 7 maart (a) en 14 maart (b) Overige opmerkingen op lijsten


Download ppt "Terugdringen autoverkeer Driehuis en Santpoort-Noord 13 februari 2012, Tata Steel Stadion."

Verwante presentaties


Ads door Google