De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Varianten wijkverkeers- plan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark 20 juni 2016 Lars Matthijssen, Jan Vos en Wouter Das.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Varianten wijkverkeers- plan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark 20 juni 2016 Lars Matthijssen, Jan Vos en Wouter Das."— Transcript van de presentatie:

1 Varianten wijkverkeers- plan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark 20 juni 2016 Lars Matthijssen, Jan Vos en Wouter Das.

2 Inleiding Uitgangspunt van de verkeersmaatregelen in het verkeersplan vanuit de centrumvisie conform raadsbesluit 3 maart 2015 en collegebesluit 8 maart 2016. Na consultatie van de klankbordgroepen Wilhelminapark en Lyceumkwartier-Zuid zijn maatregelen opgesteld die de effecten van de maatregelen in het centrum in deze wijken moeten verzachten. Uitgangspunt is ook reeds vastgestelde infrastructurele maatregelen op de Lindenlaan (zie sheetnummer 14). Versie 20 juni 2016 1

3 Inleiding In de volgende sheets zijn de verschillende varianten weergegeven inclusief een kwalitatieve analyse (verwacht effect, ze zijn dus nog niet doorgerekend). De varianten zijn tot stand gekomen na diverse overleggen, waaronder met de klankbordgroepen van beide buurtverenigingen. Legenda kaarten Bestaande eenrichtingsverkeer Maatregel eenrichtingsverkeer centrumplan Voorgestelde maatregel wijkverkeersplan Aanvullende maatregelen 30 km/uur Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer (maatregel centrumplan) Versie 20 juni 2016 2

4 Huidige situatie (inclusief verkeersplan centrumvisie en bestaande plannen Lindenlaan). Voor methodiek vergelijking resultaten, zie sheet 19. Versie 20 juni 2016 REF 3

5 Basispakket = eenrichtingsverkeer op Verlengde Slotlaan en Lyceumlaan + toegezegde maatregelen Lindenlaan Versie 20 juni 2016 1 1 4

6 Verwachte effecten variant 1 Doorgaand verkeer van noord naar zuid wordt met deze maatregelen geweerd uit het Lyceumlaan en Verlengde Slotlaan. Wel een verwachte toename via Pauw van Wieldrechtlaan – Boslaan of Professor Lorentzlaan. Effecten op de Slotlaan zijn beperkt. Vermoedelijk minder verkeer op busstation i.v.m. openhouden Stationslaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Professor Lorentzlaan in noordelijke richting. Bereikbaarheid – De bereikbaarheid van het Wilhelminapark is gelijk aan de huidige situatie, behalve vanuit Korte Steynlaan. – Lyceumkwartier-Zuid blijft goed bereikbaar via Professor Lorentzlaan, Aristoteleslaan, Lyceumlaan. Verkeer vanaf de rotonde Boulevard - Slotlaan moet omrijden via de Boulevard - Lindenlaan om het Lyceumkwartier-Zuid in te rijden. Vanaf de Slotlaan kan verkeer kiezen voor de route Stationslaan – Pauw van Wieldrechtlaan of Professor Lorentzlaan. Versie 20 juni 2016 5

7 Basispakket + eenrichtingsverkeer Pauw van Wieldrechtlaan. Versie 20 juni 2016 2 2 6

8 Verwachte effecten variant 2 Effecten op sluipverkeer – Sluipverkeer van noord naar zuid wordt geweerd uit Pauw van Wieldrechtlaan en daarmee uit het Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark. – Sluipverkeer verplaatst zich vermoedelijk naar de Professor Lorentzlaan. Effecten op de Slotlaan zijn beperkt. Vermoedelijk minder verkeer op busstation i.v.m. openhouden Stationslaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Professor Lorentzlaan in noordelijke richting. Bereikbaarheid wijken – Bereikbaarheid Lyceumkwartier-Zuid is gelijk aan vorige variant. Lyceumkwartier-Zuid kan de wijk alleen niet meer verlaten via de Pauw van Wieldrechtlaan, nog wel via Professor Lorentzlaan. – Wilhelminapark via dezelfde wegen bereikbaar als vorige variant, behalve dat er geen verkeer de wijk kan inrijden via de Pauw van Wieldrechtlaan. Dit verkeer kan via de Professor Lorentzlaan naar het Wilhelminapark rijden. Versie 20 juni 2016 7

9 Basispakket + eenrichtingsverkeer op Pauw van Wieldrechtlaan en Professor Lorentzlaan. Versie 20 juni 2016 8 3a

10 Verwachte effecten variant 3a Effect op sluipverkeer van noord naar zuid – Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark worden volledig ontlast van sluipverkeer van noord naar zuid. – Lyceumkwartier-Zuid krijgt uitsluitend te maken met verkeer komende uit het Wilhelminapark. Via deze zijde is het Wilhelminapark niet meer te bereiken. Dit betekent dat de wijk ontlast wordt van verkeer met een bestemming in het Wilhelminapark. Effecten op de Slotlaan zijn beperkt. Vermoedelijk minder verkeer op busstation i.v.m. openhouden Stationslaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Professor Lorentzlaan in noordelijke richting. Bereikbaarheid wijken – Lyceumkwartier-Zuid blijft bereikbaar via dezelfde wegen als voorgaande variant. Uitrijden van het Lyceumkwartier in de richting van het Wilhelminapark is niet meer mogelijk via Professor Lorentzlaan en Pauw van Wieldrechtlaan. – Wilhelminapark is bereikbaar via dezelfde wegen als in voorgaande variant, behalve via de Professor Lorentzlaan. Via deze straat kan de wijk nu alleen verlaten worden. Versie 20 juni 2016 9

11 Basispakket + eenrichtingsverkeer op Pauw van Wieldrechtlaan en Professor Lorentzlaan. Versie 20 juni 2016 8 3b

12 Verwachte effecten variant 3b Effect op sluipverkeer van noord naar zuid – Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark worden grotendeels ontlast van sluipverkeer van noord naar zuid. Mogelijk wel NZ-sluipverkeer via Professor Lorentzlaan – Boslaan – Prins Hendriklaan… Effecten op de Slotlaan zijn beperkt. Vermoedelijk minder verkeer op busstation i.v.m. openhouden Stationslaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Professor Lorentzlaan in noordelijke richting. Bereikbaarheid wijken – Lyceumkwartier-Zuid blijft bereikbaar via dezelfde wegen als voorgaande variant. Uitrijden van het Lyceumkwartier in de richting van het Wilhelminapark is niet meer mogelijk via Professor Lorentzlaan en Pauw van Wieldrechtlaan. – Wilhelminapark is bereikbaar via dezelfde wegen als in voorgaande variant, behalve via de Professor Lorentzlaan. Via deze straat kan de wijk alleen verlaten worden. Versie 20 juni 2016 9

13 Basispakket + eenrichtingsverkeer op Pauw van Wieldrechtlaan / Professor Lorentzlaan + maatregelen in Wilhelminapark zelf (Stationslaan en Vijverlaan) Versie 20 juni 2016 4 4 10

14 Verwachte effecten variant 4 Idem als bij vorige variant. Eenrichtingsverkeer zorgt vooral voor een rustiger verkeersbeeld in de Stationslaan ter hoogte van de school. Dit leidt tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Bethaniëlaan wordt wel drukker t.o.v. variant 3, maar rustiger dan nu. Vijverlaan wordt rustiger, Wilhelminalaan iets drukker. Gaat vooral om verschuiving van verkeer binnen Wilhelminapark, per saldo verandert er niet zo heel veel. Versie 20 juni 2016 11

15 Basispakket + eenrichtingsverkeer op Pauw van Wieldrechtlaan, Professor Lorentzlaan en Stationslaan. Openstellen Woudenbergseweg bij de Slotlaan. Versie 20 juni 2016 5 5 12

16 Verwachte effecten variant 5 Doorgaand verkeer op de Woudenbergseweg van de Slotlaan naar rotonde Woudenbergseweg – Laan van Beek en Royen neemt toe, doordat een diagonale alternatieve route door het Wilhelminapark ontstaat voor de route via de 2 e Hogeweg en Laan van Beek en Royen. Leefbaarheid in Wilhelminapark verslechtert omdat de Woudenbergseweg in het Wilhelminapark zwaarder wordt belast met doorgaand verkeer. Wilhelminapark krijgt extra toegang tot de wijk naast de Choisyweg en Stationslaan, de vraag is of dit nodig is? Staat ook haaks op centrumvisie om winkelbeleving Slotlaan te verbeteren en Slotlaan autoluw te maken. Daarnaast is ook de Woudenbergseweg in twee richtingen openstellen ongewenst, gelet op eenrichtingsverkeer op de Slotlaan. Versie 20 juni 2016 13

17 Lindenlaan In 2016 worden toegezegde extra maatregelen in het kader van 30 km/uur inrichting uitgevoerd: – Realisatie van een verkeersplateau op kruising met Platolaan / Aristoteleslaan – Het (her-)aanbrengen rode fietsstroken, – Herinrichting bij het CLZ met behulp van onder andere rood / gele paatjes om de oversteek van schoolgaande jeugd aldaar te verbeteren. – Vergroening / aanpak van de rotondes. – Onderzoek naar de afstelling van de verkeerslichten (groentijden) bij de kruising met de Woudenbergseweg om doorgaand verkeer meer richting de Krakelingweg te stimuleren. – Onderzoek naar andere vormgeving opstelstroken op Geroplein om instroom naar Boulevard te ‘knijpen’. Versie 20 juni 2016 14

18 Lindenlaan Lindenlaan wordt geen onderdeel meer van parkeerroute centrum Wanneer Wilhelminapark niet meer direct bereikbaar is via de Lindenlaan en Lyceumkwartier-Zuid is de verwachting dat meer verkeer naar het Wilhelminapark via de Krakelingweg en Woudenbergseweg gaat rijden. Deze wegen zijn ingericht voor het verwerken van dit verkeer. De doorrekening maken de effecten op Lindenlaan inzichtelijk. Dit kan mogelijk aanleiding geven tot aanvullende (infra) maatregelen. Versie 20 juni 2016 15

19 Vervolgproces Na 20 juni voorgaande varianten doorrekenen op basis van twee referenties: – Huidige situatie (zonder centrumvisie) – Centrumvisie met aanvullende maatregelen die al vertaald zijn in concept-verkeersbesluiten (3 maart 2015 + 8 maart 2016). Inloopbijeenkomst dinsdag 28 juni. Alle bewoners van het Wilhelminapark en Lyceumkwartier worden hiervoor uitgenodigd. Uiterlijk 8 juli voorkeursvariant definiëren na consultatie diverse groepen. Versie 20 juni 2016 16

20 Vervolgproces Juli – augustus integrale doorrekening (inclusief milieueffecten). Na doorrekening terugkoppeling aan klankbordgroepen, bijeenkomst eind augustus. Aansluitend vaststelling in september door college. Na zomervakantie voorkeursvariant in formele procedure brengen (ontwerp-verkeersbesluit). Deze procedure start gelijktijdig met definitieve verkeersbesluiten binnen het centrum (en beantwoording zienswijzen). Versie 20 juni 2016 17


Download ppt "Varianten wijkverkeers- plan Lyceumkwartier-Zuid en Wilhelminapark 20 juni 2016 Lars Matthijssen, Jan Vos en Wouter Das."

Verwante presentaties


Ads door Google