De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-Regelscenario, situatie 2C: Prinses Beatrixlaan: knelpunt bij ’t Haantje. Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Prinses Beatrixlaan: knelpunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-Regelscenario, situatie 2C: Prinses Beatrixlaan: knelpunt bij ’t Haantje. Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Prinses Beatrixlaan: knelpunt."— Transcript van de presentatie:

1 Concept-Regelscenario, situatie 2C: Prinses Beatrixlaan: knelpunt bij ’t Haantje. Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Prinses Beatrixlaan: knelpunt bij ’t Haantje. VRI kan het verkeersaanbod uit noordelijke richting niet goed verwerken Werkingsgebied Het knelpunt leidt tot filevorming op de Prinses Beatrixlaan met terugslag tot op aansluiting Rijswijk en op de A4 Periode Dagelijks in de avondspits Stadia en verkeersbeelden 1 stadium, 2 verkeersbeelden: 2 opeenvolgende beelden voor Pr Beatrixlaan. Partijen Gemeente Rijswijk en Rijkswaterstaat Zuid-Holland, regiopolitie Locatie knelpunt Invloedsgebied blad 1: Algemene beschrijving Type situatie knelpunt Voorwaarden Verkeersbeeld 1.2 van dit scenario heeft een sterke overeenkomst met het verkeersbeeld 1.2 van het regelscenario 2B. Aangezien de oorzaak en acties verschillend van elkaar zijn is het vaststellen van de juiste diagnose cruciaal Invloedsgebied knelpunt Invloedsgebied oplossingsrichtingen

2 Concept-Regelscenario, situatie 2C: Prinses Beatrixlaan: knelpunt bij ’t Haantje. Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 2: Specifieke Beleidsdoelen, Referentiekaders en Regelstrategieën Referentiekaders geaccepteerd: gemiddelde en maximale reistijden in werkingsperiode van scenario op volgende trajecten tenminste gelijk houden aan situatie nu (medio 2005), pm tzt aanvullen met meetgegevens: Prinses Beatrixlaan in zuidelijke richting A4R (Prins Clausplein)  Den Haag-zuid (krp Wippolderlaan/ Laan van Wateringse veld) geen toename van filezwaarte over totale (deel)net binnen invloedsgebied van scenario randvoorwaarden: geen blokkades op de aansluiting Rijswijk en in het knooppunt Ypenburg gelimiteerde wachtrij voor VRI krp Prinses Beatrixlaan - 't Haantje ideaal: spreiding van reistijden op bovengenoemde trajecten gedurende spitsperiode reduceren reistijd op bovengenoemde trajecten maximaal 2 x vrije reistijd Regelstrategie Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Prioriteit 4 Prioriteit 5 Beleidsdoelen voorkom blokkades van verkeersstromen die niet langs bottleneck hoeven verbeter afwikkeling, rekening houdend met de prioriteitenkaart Haaglanden verbeter de verkeersonveilige situatie

3 Concept-Regelscenario, situatie 2C: Prinses Beatrixlaan: knelpunt bij ’t Haantje. Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Overzicht verkeersbeelden en acties verkeer sbeeld ALSDANUITVOERBAARHEID 1.1Filedetectie op Prinses Beatrixlaan ten zuiden van aansluiting Rijswijk VRI Prinses Beatrixlaan - 't Haantje omschakelen, maximale uitstroom vanaf Prinses Beatrixlaan Zonodig uitbreiden regelprogramma VRI Prinses Beatrixlaan – aansluiting A4 met filedetectie VRI kruispunt Prinses Beatrixlaan - 't Haantje is verouderd en wordt niet in 2005 vervangen 1.2Snelheid op weefvak A4R rond km 50.5 < 30 km/h Rerouten van verkeer naar Delft via A4R en Kruithuisweg (N470) Het duurt circa een uur voordat tekstkar is geplaatst 1.2 1.1 groen: kan je morgen meteen uitvoeren vanuit centrale geel: veronderstelt beperkte aanvullingen in meet- en stuurinstrumenten rood: twijfelachtig of actie in september 2005 uitgevoerd kan worden

4 Concept-Regelscenario, situatie 2C: Prinses Beatrixlaan: knelpunt bij ’t Haantje. Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Verkeersbeeld 1.1 (stadium 1, verkeersbeeld 1) Locatie van triggers opmerkingen Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen Het gaat nu om een verouderde VRI die niet kan communiceren met de verkeerscentrale; bij vervanging van de VRI dient de functionaliteit van filedetectie te worden ingebouwd. Overige maatregelen: vergroten opstel- en afrijdcapaciteit bij VRI KenmerkenActies Waar Terugslag tot aan de aansluiting Rijswijk (A4L) WatLangzaam rijdend en stilstaand verkeer op de Prinses Beatrixlaan GrenswaardeFiledetectie op wegvak ten zuiden van aansluiting Hoe lang5 minuten MeetinstrumentVRI Prinses Beatrixlaan – aansluiting A4 (niet bekend of VRI deze functionaliteit van filedetectie heeft) WaarKruispunt Prinses Beatrixlaan - 't Haantje WatUitstroom van verkeer uit noordelijke richting vergroten Hoe langTotdat er gedurende 2 minuten geen file meer wordt gedetecteerd MaatregelenMaximum groentijd vergroten Voorwaarden- 1.1

5 Concept-Regelscenario, situatie 2C: Prinses Beatrixlaan: knelpunt bij ’t Haantje. Hart rond Delft 30 juni 2005 blad 3: Verkeersbeeld 1.2 (stadium 1, verkeersbeeld 1.2) Locatie van triggers opmerkingen Voor een juiste analyse van de verkeerssituatie dient onderscheid te worden gemaakt tussen deze situatie en het verkeersbeeld 1.2 van het regelscenario 2B. Gebruik de camera’s om te bepalen waar de file staat en of deze het gevolg is van terugslag op de A4 west of op de Prinses Beatrixlaan. Aanpak en locatie van maatregelen opmerkingen  het is wenselijk eerst meer inzicht te krijgen in de frequentie waarin deze situatie zich voordoet  het duurt circa een uur voordat tekstkar is geplaatst KenmerkenActies WaarTerugslag tot halverwege het weefvak A4R Plaspoelpolder - Rijswijk WatSnelheid op weefvak A4R rond km 50.5 GrenswaardeV < 30 km/h (AID actief) Hoe lang5 minuten MeetinstrumentMTM + camera’s WaarHRB A4R tussen Plaspoelpolder en Rijswijk en Prinses Beatrixlaan uit de richting Rijswijk WatRerouten van verkeer naar Delft via A4R en Kruithuisweg (N470) Hoe langTot verkeersbeeld 4 zich weer voordoet MaatregelenTekstkar VoorwaardenRestcapaciteit Kruithuisweg is toereikend 1.2 Delft-centrum volg A4 Delft-centrum volg A4


Download ppt "Concept-Regelscenario, situatie 2C: Prinses Beatrixlaan: knelpunt bij ’t Haantje. Hart rond Delft 30 juni 2005 Omschrijving Prinses Beatrixlaan: knelpunt."

Verwante presentaties


Ads door Google