De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationale hogeschool Breda Wiskunde bij het ontwerpen en evalueren van verkeerslichtenregelingen Wachten voor een verkeerslicht duurt altijd te lang…..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationale hogeschool Breda Wiskunde bij het ontwerpen en evalueren van verkeerslichtenregelingen Wachten voor een verkeerslicht duurt altijd te lang….."— Transcript van de presentatie:

1 internationale hogeschool Breda Wiskunde bij het ontwerpen en evalueren van verkeerslichtenregelingen Wachten voor een verkeerslicht duurt altijd te lang….. Ad Wilson docent NHTV

2 1 Overzicht presentatie Soorten verkeerslichtenregelingen Wachttijd voor een verkeerslicht Gemiddelde maximale wachtrijlengte Kans dat de wachtrij langer wordt dan … Groene golven Verkeersstromentheorie

3 2 Soorten verkeerslichtenregelingen Starre regelingen Voertuigafhankelijke regelingen Verkeersafhankelijke regelingen

4 3 Soorten verkeerslichtenregelingen Starre regelingen Vaste cyclustijd Een richting heeft elke cyclus steeds zelfde groentijd

5 4 Soorten verkeerslichtenregelingen Voertuigafhankelijke regelingen Verkeer meten met detectoren Alleen groen als er verkeer is Duur groentijd is afhankelijk van hoeveelheid verkeer Bijzondere ingrepen mogelijk

6 5 Soorten verkeerslichtenregelingen Verkeersafhankelijke regelingen Als voertuigafhankelijke regeling + meten verkeer op grote afstand + optimalisatie van de regeling

7 6 Evaluatie van een verkeerslichtenregeling. Meten, berekenen of simuleren?

8 7 Berekenen totale wachttijd voor een verkeerslicht

9 8

10 9 tijd Aantal voertuigen In wachtrij Berekening totale wachttijd Aanname: uniform aankomstpatroon

11 10 Aantal voertuigen In wachtrij 3 voertuigen 5 seconden Wachttijd = 5x3=15 sec. Wachtrij als functie van de tijd Berekening totale wachttijd tijd

12 11 Aantal voertuigen In wachtrij Totale wachttijd in cyclus = totale oppervlakte Berekening totale wachttijd Cyclus tijd

13 12 Aantal voertuigen In wachtrij Totale wachttijd in cyclus ≈ oppervlakte driehoek Berekening totale wachttijd Cyclus tijd

14 13 Aantal voertuigen In wachtrij roodtijd R qR s-q s vtg/sec Afname per seconde: s-q q vtg/sec Toename per seconde: q Berekening totale wachttijd Totale wachttijd = Oppervlakte = tijd

15 14 Correctie voor wisselend verkeersaanbod Toepasbaar voor: starre regelingen voertuigafhankelijke regelingen (aangepaste versie) Berekening totale wachttijd Totale wachttijd = Oppervlakte =

16 15 Voorbeeld: Intensiteit: 600 vtg/uur: q = 0,17 vtg/sec Afrijcapaciteit: 1800 vtg/uur: s = 0,5 vtg/sec Roodtijd: 50 sec. R = 50 sec. Cyclustijd: 80 sec. Berekening totale wachttijd Totale wachttijd = = = 322 sec Aantal voertuigen per cyclus: 80x0,17 = 14 Gemiddelde wachttijd: 322/14 = 23 sec. s vtg/sec q vtg/sec

17 16 Berekenen gemiddelde maximale wachtrijlengte Uitrit

18 17 Berekening gemiddelde maximale wachtrijlengte Q Aantal voertuigen (tijdstip startgroen) Benodigde tijd om weg te rijden Q.t Q.t 2.q Q.t 2.q 2 Q.t 3.q 2 Q.t.q q vtg/sec. Gemidd. max. wachtrijlengte Q. + Q.t.q + Q.t 2.q 2 + ….. = Q.(1 + t.q + t 2.q 2 + ….. ) Q 1-q.t = Q. 1 1-q.t = ……. ….. Tijdens groen zet zich elke t sec. een voertuig in beweging

19 18 Berekening gemiddelde maximale wachtrijlengte Q q vtg/sec. Voorbeeld: Intensiteit: 600 vtg/uur: q = 0,17 vtg/sec Roodtijd: 50 sec. R = 50 sec. Tijd t: t = 1 sec. → Q = q.R = 0,17. 50 = 8,5 vtg Q 1-q.t = Gemidd. max. wachtrijlengte 8,5 1-0,17.1 = = 10

20 19 Kans dat wachtrij langer wordt dan ….

21 20 Kans dat wachtrij langer wordt dan…… Verkeer komt aan volgens Poissonproces Kans P(x;m) dat in periode van t sec. precies x vtg’en aankomen: Stel: gemiddeld aantal aankomsten in periode t is m voertuigen

22 21 Kans dat wachtrij langer wordt dan…… Kans P(x  3;m) dat in periode van t sec. 3 of minder vtg’en aankomen: Kans P(x;m) dat in t sec. precies x vtg’en aankomen: P(x  3;m) kan dus berekend worden

23 22 Kans dat wachtrij langer wordt dan…… Verkeersregeltechniek: niet interessant: P(x  N;m) Aflezen in tabel wel interessant:P(x>N;m)

24 23 Optimale groene golf

25 24 Optimale groene golf L tijd L/v Weg L/v Cyclustijd C 1 = 2L/v L/v Cyclustijd C 2 = 2L/v Snelheid: v m/sec 1 2

26 25 Optimale groene golf L tijd L/v Weg L/v Cyclustijd C 1 = 2L/v Snelheid: v m/sec 1 2 Groene golf mogelijk als

27 26 Optimale groene golf 1 4 3 2 Voor groene golf moeten cyclustijden op alle kruispunten gelijk zijn

28 27 Optimale groene golf L 1,2 1 4 3 2 L 3,4 L 2,3 Meestal geldt: Groene golf niet altijd mogelijk

29 28 Verkeersstromentheorie Stel dat voertuig A plotseling moet remmen: Hoe groot is de veilige volgafstand s tussen de voertuigen A en B ? B A Snelheid v km/hSnelheid v s

30 29 Verkeersstromentheorie B A Ls Snelheid v km/hSnelheid v v2v2 2a B Remweg B = t R.v B s0s0 s = S = + t R.v + v2v2 2a B + + s0s0 + + L + - - v2v2 Snelheid: 0 km/h Remweg A = v2v2 2a A L A Remvertraging A Remvertraging B Min. tussenruimte

31 30 Verkeersstromentheorie B A Snelheid v km/hSnelheid v S = t R.v v2v2 2a B + s0s0 + L + - v2v2

32 31 Andere onderwerpen Fuzzy logic Macroscopische modellen verkeersstromentheorie Berekening minimale en optimale cyclustijd Pelotondiffusie ……..

33 internationale hogeschool Breda Met verkeerslichten valt nog heel wat te verdienen !

34 internationale hogeschool Breda N59 Eenvoudige verbetering verkeerslichten Sprekend voorbeeld A59

35 internationale hogeschool Breda Iets minder perfecte groene golf Perfecte groene golf Eenvoudige verbetering verkeerslichten Sprekend voorbeeld N59 A59

36 internationale hogeschool Breda Iets minder perfecte groene golf Eenvoudige verbetering verkeerslichten Sprekend voorbeeld 2 km minder file in elke richting Besparing: > 150.000 voertuigverliesuren/jaar Kosten: € 2.000 (eenmalig)

37 internationale hogeschool Breda Meer informatie ? Gastles ? wilson.a@nhtv.nl 076 5 302 203 Wachten voor een verkeerslicht duurt altijd te lang….. Ad Wilson docent NHTV

38 internationale hogeschool Breda Meer informatie ? “Handboek Verkeerslichtenregelingen” Wachten voor een verkeerslicht duurt altijd te lang….. Ad Wilson docent NHTV


Download ppt "Internationale hogeschool Breda Wiskunde bij het ontwerpen en evalueren van verkeerslichtenregelingen Wachten voor een verkeerslicht duurt altijd te lang….."

Verwante presentaties


Ads door Google