De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorkijk transitie jeugdzorg 9 april 2013 Dennis Gerits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorkijk transitie jeugdzorg 9 april 2013 Dennis Gerits."— Transcript van de presentatie:

1 Doorkijk transitie jeugdzorg 9 april 2013 Dennis Gerits

2 Waarom decentraliseren?

3 Enorme toename van gespecialiseerde, complexe zorg. 1 op de 10-12 kinderen in jeugdzorg, passend onderwijs of wajong. Versnipperde aanpak, veel regeldruk en bureaucratie.

4 Waarom decentraliseren? Inhoudelijk (“transformatie”) -Van zorg veraf naar preventie, ondersteuning en zorg dichtbij. -Van complexe naar eenvoudige zorg. -Van verkokerde naar integrale aanpak. Bestuurlijk (“transitie”) -Verantwoordelijkheid van VWS, V+J, provincies en zorgverzekeraars naar gemeenten. - In samenhang met andere stelselwijzigingen.

5

6 Actuele landelijke en regionale ontwikkelingen - Concept- Jeugdwet. - Financiën: macrobudget en verdeelmodel. -Inzicht in aard en omvang takenpakket.

7 Bestuursopdracht transformatie jeugdzorg ZHZ - Kennismaking van de 19 gemeenten met de jeugdzorg in ZHZ en oriëntatie op de transformatie van de jeugdzorg. - Een gezamenlijke visie op de transformatie van de jeugdzorg. - Een gezamenlijk ontwerp van de getransformeerde jeugdzorg. - Een gezamenlijk transformatieplan.

8 Visie Kracht – Versterken veilig en positief opgroei- en opvoedklimaat. – Primaire verantwoordelijkheid bij ouders. – Uitgaan van eigen kracht van ouders/jongeren. Integraliteit -Ondersteuning dichtbij leefomgeving. - 1 gezin, 1 plan, 1 begeleider. - Veiligheid: indien nodig opschalen. Maatwerk -Verschillende vragen, verschillende oplossingen. - Ondersteuning zo kort als mogelijk, zo zwaar als nodig. - Specialistische zorg.

9 Van visie naar ontwerp

10 2 sporen 1. Inhoudelijk ontwerp 2. Sturingskader

11 Spoor 1: inhoudelijk ontwerp Voorlopig kader = visie, aangevuld met randvoorwaarde van ontschotte financiering en taakstelling van circa 15%. Doe-tank van partners en cliëntenorganisaties doet voorstel voor ontwerp.

12 Spoor 2: schalen en sturing - Gemeentelijke oriëntatie op: - Welke taak op welk schaalniveau? - Welke sturingsfilosofie hanteren we voor gezamenlijke taken?

13 Schalen en taken lokaal Subregio (3D) ZHZ

14 Planning Inhoudelijk ontwerp: 2 ontwerpconferenties (15 april en 12/13 juni), medio zomer ontwerp gereed. Voorstel voor implementatie na de zomer gereed. Besluitvorming 17 gemeenteraden in 4 e kwartaal 2013. Start implementatie (inkoop) 1 januari 2014. Decentralisatie jeugdzorg 1 januari 2015.

15 Vragen ? ? ? ? ? ?


Download ppt "Doorkijk transitie jeugdzorg 9 april 2013 Dennis Gerits."

Verwante presentaties


Ads door Google