De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Woningwet naar Prestatie-afspraken WONEN IN HAREN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Woningwet naar Prestatie-afspraken WONEN IN HAREN."— Transcript van de presentatie:

1 Van Woningwet naar Prestatie-afspraken WONEN IN HAREN

2 Woningwet 2015 Voldoende betaalbare woningen: Corporaties: alleen bouw en beheer sociale huurwoningen Gemeenten: meer regie Huurders: meer invloed

3 Instrumenten Woonvisie (gemeente) “Bod”: bijdrage aan woonvisie (corporaties) Bindende prestatieafspraken (gemeente/corporatie/huurders)

4 Woonvisie (wat) Volkshuisvestingsbeleid Woningbouwopgave Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen Sociaal-maatschappelijke opgave, zorg, ouderen, leefbaarheid Duurzaamheid en kwaliteit Bijzondere doelgroepen

5 Prestatieafspraken (hoe) Nieuwbouw, sloop en verkoop Betaalbaarheid Wonen en zorg Leefbaarheid Wijkaanpak Duurzaamheid en kwaliteit Huisvesting bijzondere doelgroepen

6 Sociale woningvoorraad Woonborg: 896 Woonzorg Nederland: 68 Woonconcept: 40 Huismeesters: 71 Totaal: 1075 Particuliere verhuurders: MVGM: 190 Orange Vastgoed: 56 Totaal: 246 1321

7 Planning aug/sep: onderzoek Companen okt/dec: consultatie nov/dec: opstellen conceptvisie jan ‘16: bespreking 1 e concept met raad jan/mrt ’16: Woonvisie Haren afronden 1 juli ‘16: ‘bod’ van de corporaties 15 dec ‘16: gemaakte afspraken naar de minister

8 ?


Download ppt "Van Woningwet naar Prestatie-afspraken WONEN IN HAREN."

Verwante presentaties


Ads door Google